Aplikovaná etika (NMgr.) od 2023/2024


Aplikovaná etika (NMgr.) od roku 2023/2024 - základní charakteristiky

Studijní program: Aplikovaná etika

Typ stud. programu: navazující magisterský

Forma studia: kombinovaná

Standardní doba studia: 2 roky


Studijní povinnosti

Studium probíhá kombinovanou formou, tj. spojuje kontaktní hodiny a samostatné studium ze zadané a doporučné literatury, s výrazným podílem samostatného studia studentů ze zadané literatury. Kontaktní hodiny jsou pořádány o sobotách, obvykle jednou za dva týdny (viz harmonogram akademického roku). Zkoušky jsou pořádány průběžně.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 120


z toho

  • za povinné předměty 79

  • za povinně volitelné předměty min. 28

  • za předměty podle volby studenta min. 13


Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

  • druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

  • třetího min. 80 kreditů

  • čtvrtého min. 120 kreditů

  • pátého min.120 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má dvě části:

1. obhajoba diplomové práce

2. ústní zkouška z Filosofické etiky a aplikované etiky


Jednotlivé SZZ se mohou skládat v různých termínech, jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu.


Kredity za povinně volitelné předměty je možné získat za jakékoliv předměty, které nesly či nesou toto označení, bez ohledu na počet (záleží na počtu kreditů ne na počtu předmětů). Za volitelné se považují všechny předměty, které nejsou povinné v daném oboru studia a jsou nad rámec předepsaných kreditů z povinně volitelných, tj. jakmile studující splní počet kreditů z povinně volitelných předmětů, jsou všechny ostatní kredity započítávány do kreditů z volných předmětů.


Předmět KVAR013 Metodika diplomové práce je možné si zapsat už v 1. ročníku, ale nejlépe na začátku 2. ročníku.

Na Metodiku navazuje KVAR025 Příprava diplomové práce. Zápočet z něj je možné získat poté, kdy už je zřejmé, že práce spěje k úspěšnému dokončení, o čemž rozhoduje vedoucí práce (viz anotace předmětu v SIS).


Jednotný studijní plán


1. Povinné předměty

skupina K#AE309 Povinné předměty

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL251Úvedení do studia aplikované etikyzsZ 8 hod/sem5Machula,T.KFIL051(N), KFIL051(Z)
KFIL252Antropologická východiska etikyzs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+7Svoboda,D.KFIL052(N), KFIL052(Z)
KFIL253Filosofická a křesťanská etikazs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+7Novotný,V.; Peroutka,D.KFIL053(N), KFIL053(Z)
KFIL254Politická etikazs+ls- Zk 14+8 hod/sem0+7Jinek,J.KSTE323(N), KSTE323(Z)
KFIL256Hospodářská etikazsZk 16 hod/sem6Jinek,J.KFIL065, KSTE305(N), KFIL065, KSTE305(Z)
KFIL257Etika ekvityzsZk 12 hod/sem6Šolcová,K.KFIL057, KFIL2573(N), KFIL057, KFIL2573(Z)
KFIL258Aktuální problémy aplikované etikyzsZk 12 hod/sem6Peroutka,D.KFIL057, KFIL257, KFIL2573(N), KFIL057, KFIL257, KFIL2573(Z)
KSTE334Křesťanská sociální etikazs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+6Štica,P.KSTE303(Z), KSTE303, KSTE416(N)
KSTE335Environmentální etikazsZk 15 hod/sem6Kocian,M.KSTE326, KSTE339, KSTE423(N), KSTE326, KSTE339, KSTE423(Z)
KSTE336Bioetika a lékařská etikazs+ls- Zk 14+8 hod/sem0+7Fošum,J.KSTE325, KSTE338(N), KSTE325, KSTE338(Z)
KSTE337Etika v mezikulturním a mezináboženském dialoguzsZ 12 hod/sem6Červenková,D.; Halík,T.KSTE332(Z), KSTE332, KSTE414(N)


skupina K#AE310 Povinné předměty pro závěrečnou práci

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.; Brož,J.; Červenková,D.
KVAR025Příprava diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem6KVAR003(N), KVAR003(Z)


2. Povinně volitelné předměty

skupina K#AE110, Povinně volitelné předměty, min. 28 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL302Četba klasických textů filosofické etikyzs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Sousedík,P.KFIL312(N), KFIL312(Z)
KFIL303Četba současných autorů politické filosofiezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Jinek,J.; Sousedík,P.KFIL313(N), KFIL313(Z)
KFIL304Četba textů vybraných protikřesťanských myslitelů 19.-20. stol.zs+ls- Z 5+5 hod/týd0+4Sousedík,P.KFIL314(N), KFIL314(Z)
KFIL305Četba textů aplikované etiky Izs/lsZ 10 hod/sem4Sousedík,P.KFIL315, KKFIL315(N), KFIL315, KKFIL315(Z)
KFIL306Četba textů aplikované etiky IIzsZ 10 hod/sem4Peroutka,D.KFIL316(N), KFIL316(Z)
KSTE328Etika vztahu ke zvířatům v teologické perspektivězs/lsZ 10 hod/sem4Kocian,M.
KIUS019Etika managementu a etika řízenízs/lsZ 10 hod/týd4Jinek,J.; Češka,R.
KSTE327Dějiny sociálního učení církvezs/lsZ 10 hod/sem4Štica,P.
KSTE330Etika migrace a migrační politikyzsZ 10 hod/sem4Štica,P.
KSTE331Ethik der Migration und der MigrationspolitikzsZ 10 hod/sem4Štica,P.3. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KDIP000 Diplomová práce

skupina K#AE310, Povinné předměty

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.; Brož,J.; Červenková,D.
KVAR025Příprava diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem6KVAR003(N), KVAR003(Z)


b) SZB: KSAE005 Filosofická etika, aplikovaná etika

skupina K#AE309, Povinné předměty

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL251Úvedení do studia aplikované etikyzsZ 8 hod/sem5Machula,T.KFIL051(N), KFIL051(Z)
KFIL252Antropologická východiska etikyzs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+7Svoboda,D.KFIL052(N), KFIL052(Z)
KFIL253Filosofická a křesťanská etikazs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+7Novotný,V.; Peroutka,D.KFIL053(N), KFIL053(Z)
KFIL254Politická etikazs+ls- Zk 14+8 hod/sem0+7Jinek,J.KSTE323(N), KSTE323(Z)
KFIL256Hospodářská etikazsZk 16 hod/sem6Jinek,J.KFIL065, KSTE305(N), KFIL065, KSTE305(Z)
KFIL257Etika ekvityzsZk 12 hod/sem6Šolcová,K.KFIL057, KFIL2573(N), KFIL057, KFIL2573(Z)
KFIL258Aktuální problémy aplikované etikyzsZk 12 hod/sem6Peroutka,D.KFIL057, KFIL257, KFIL2573(N), KFIL057, KFIL257, KFIL2573(Z)
KSTE334Křesťanská sociální etikazs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+6Štica,P.KSTE303(Z), KSTE303, KSTE416(N)
KSTE335Environmentální etikazsZk 15 hod/sem6Kocian,M.KSTE326, KSTE339, KSTE423(N), KSTE326, KSTE339, KSTE423(Z)
KSTE336Bioetika a lékařská etikazs+ls- Zk 14+8 hod/sem0+7Fošum,J.KSTE325, KSTE338(N), KSTE325, KSTE338(Z)
KSTE337Etika v mezikulturním a mezináboženském dialoguzsZ 12 hod/sem6Červenková,D.; Halík,T.KSTE332(Z), KSTE332, KSTE414(N)


skupina K#AE110, Povinně volitelné předměty, min. 28 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL302Četba klasických textů filosofické etikyzs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Sousedík,P.KFIL312(N), KFIL312(Z)
KFIL303Četba současných autorů politické filosofiezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Jinek,J.; Sousedík,P.KFIL313(N), KFIL313(Z)
KFIL304Četba textů vybraných protikřesťanských myslitelů 19.-20. stol.zs+ls- Z 5+5 hod/týd0+4Sousedík,P.KFIL314(N), KFIL314(Z)
KFIL305Četba textů aplikované etiky Izs/lsZ 10 hod/sem4Sousedík,P.KFIL315, KKFIL315(N), KFIL315, KKFIL315(Z)
KFIL306Četba textů aplikované etiky IIzsZ 10 hod/sem4Peroutka,D.KFIL316(N), KFIL316(Z)
KSTE328Etika vztahu ke zvířatům v teologické perspektivězs/lsZ 10 hod/sem4Kocian,M.
KIUS019Etika managementu a etika řízenízs/lsZ 10 hod/týd4Jinek,J.; Češka,R.
KSTE327Dějiny sociálního učení církvezs/lsZ 10 hod/sem4Štica,P.
KSTE330Etika migrace a migrační politikyzsZ 10 hod/sem4Štica,P.
KSTE331Ethik der Migration und der MigrationspolitikzsZ 10 hod/sem4Štica,P.


Doporučený studijní plán

1. ročník

Povinné předměty

Skupina K#AE017

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL251Úvedení do studia aplikované etikyzsZ 8 hod/sem5Machula,T.KFIL051(N), KFIL051(Z)
KFIL252Antropologická východiska etikyzs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+7Svoboda,D.KFIL052(N), KFIL052(Z)
KFIL253Filosofická a křesťanská etikazs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+7Novotný,V.; Peroutka,D.KFIL053(N), KFIL053(Z)
KFIL254Politická etikazs+ls- Zk 14+8 hod/sem0+7Jinek,J.KSTE323(N), KSTE323(Z)
KSTE334Křesťanská sociální etikazs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+6Štica,P.KSTE303(Z), KSTE303, KSTE416(N)
KSTE336Bioetika a lékařská etikazs+ls- Zk 14+8 hod/sem0+7Fošum,J.KSTE325, KSTE338(N), KSTE325, KSTE338(Z)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.; Brož,J.; Červenková,D.


Povinně volitelné předměty

Přednášky z PV skupiny dle volby studenta.

Skupina K#AE018

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL302Četba klasických textů filosofické etikyzs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Sousedík,P.KFIL312(N), KFIL312(Z)
KFIL303Četba současných autorů politické filosofiezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Jinek,J.; Sousedík,P.KFIL313(N), KFIL313(Z)
KFIL304Četba textů vybraných protikřesťanských myslitelů 19.-20. stol.zs+ls- Z 5+5 hod/týd0+4Sousedík,P.KFIL314(N), KFIL314(Z)
KFIL305Četba textů aplikované etiky Izs/lsZ 10 hod/sem4Sousedík,P.KFIL315, KKFIL315(N), KFIL315, KKFIL315(Z)
KSTE328Etika vztahu ke zvířatům v teologické perspektivězs/lsZ 10 hod/sem4Kocian,M.
KIUS019Etika managementu a etika řízenízs/lsZ 10 hod/týd4Jinek,J.; Češka,R.
KSTE327Dějiny sociálního učení církvezs/lsZ 10 hod/sem4Štica,P.


2. ročník

Povinné předměty

Skupina K#AE027

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL256Hospodářská etikazsZk 16 hod/sem6Jinek,J.KFIL065, KSTE305(N), KFIL065, KSTE305(Z)
KFIL257Etika ekvityzsZk 12 hod/sem6Šolcová,K.KFIL057, KFIL2573(N), KFIL057, KFIL2573(Z)
KFIL258Aktuální problémy aplikované etikyzsZk 12 hod/sem6Peroutka,D.KFIL057, KFIL257, KFIL2573(N), KFIL057, KFIL257, KFIL2573(Z)
KSTE335Environmentální etikazsZk 15 hod/sem6Kocian,M.KSTE326, KSTE339, KSTE423(N), KSTE326, KSTE339, KSTE423(Z)
KSTE337Etika v mezikulturním a mezináboženském dialoguzsZ 12 hod/sem6Červenková,D.; Halík,T.KSTE332(Z), KSTE332, KSTE414(N)
KVAR025Příprava diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem6KVAR003(N), KVAR003(Z)


Povinně volitelné předměty

Přednášky z PV skupiny dle volby studenta.

Skupina K#AE028

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL306Četba textů aplikované etiky IIzsZ 10 hod/sem4Peroutka,D.KFIL316(N), KFIL316(Z)
KSTE330Etika migrace a migrační politikyzsZ 10 hod/sem4Štica,P.
KSTE331Ethik der Migration und der MigrationspolitikzsZ 10 hod/sem4Štica,P.Doporučené volitelné předměty


Doporučené volitelné předměty

Skupina K#AE111

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB128Covenant in the Old and in the New Testamentls2 hod/týd6Brož,J.
KSTE315Ethics: Contemporary Moral IssueslsZk 48 hod/sem6Šmejdová,B.
KLIT032Literatura a teologielsZ 2 hod/týd3Šmejdová,B.
KHIS165Středověká Praha a okolízs/lsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KBIB123The Bible and the QuranzsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.
KSTE171Úvod do islámuzsZ 2 hod/týd3Mikulicová,M.
KVAR132Úvod do judaismuzsZk 2 hod/týd3Ondrejičková,S.
Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 18. únor 2024 20:24 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám