Ceník

Ceník placených služeb a poplatkůSlužba

Cena

Registrace a její prodloužení


zdarma


Kopie A 4 jednostranná


2 Kč


Kopie A 4 oboustranná


3 Kč


Kopie A 3 jednostranná


4 Kč

Kopie A 3 oboustranná


5 Kč

Digitální kopie (uživatelský a nižší formát) bez nosiče dat


zdarma


Poplatky z prodlení: běžná výpůjčka

prezenční výpůjčka

3 Kč / den

50 Kč / den


Ztráta nebo poškození čárového kódu dokumentu


20 Kč


Poplatek za knihovnické zpracování ztracené publikace


50 Kč

1.,2., 3. upomínka e-mailem

Bez poplatku

Za zaslání tištěné upomínky poštou

dle aktuálně platného ceníku České pošty + režijní náklady 15Kč


4. upomínka doporučená


250 Kč (režijní náklady)

Předžalobní upomínka

Ve výši odměny za 1 úkon právní služby dle §7

Advokátního tarifu

Předžalobní příprava


200 Kč/dokument

Černobílá kopie 1 strany nahrazovaného dokumentu

2 Kč

Vazba nahrazovaného dokumentu

250 Kč

Rešeršní služby:

Poplatek za práci knihovníka (za každou, i započatou, půlhodinu)


80 Kč

Bibliografické ověřování (za každou, i započatou, půlhodinu)


80 Kč

Ověřování informací přímo v dokumentech (za každou, i započatou, půlhodinu)

Dále se přičítají poplatky za tisk, kopie, resp. nosič dat, příp. balné a poštovné


100 Kč

Meziknihovní výpůjční a informační služby


náklady

Mezinárodní meziknihovní výpůjční a informační služby


náklady

Vnitrostátní meziknihovní reprografické služby


náklady


Mezinárodní meziknihovní reprografické služby


náklady


Poskytuje-li MVS, MMVS, VMRS nebo MMRS Knihovna Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy jako knihovna dožádaná, účtuje vedle poštovného také balné ve výši 50,- Kč.Akademickým a vědeckým pracovníkům fakulty poskytuje knihovna MVS, MMVS, VMRS nebo MMRS na náklady fakulty do celkové výše 1000,- Kč/osoba/rok. Nad tento limit jsou služby poskytovány pouze z grantových prostředků, jimiž zaměstnanec disponuje jako řešitel nebo spoluřešitel, nebo z rozpočtu knihovny na základě rozhodnutí vedoucího knihovny.

Služby MVS nejsou zaměstnancům fakulty knihovnou poskytovány na náklady fakulty v případě, je-li žádaný knihovní dokument dostupný ve fondech knihoven na území Prahy.


Poslední změna: 20. leden 2020 11:50 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty