Open Access

Open access (otevřený přístup) je publikačním modelem, který vede k okamžitému, trvalému, bezplatnému a svobodnému přístupu k výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu na internetu.


Open access může být realizován dvěma způsoby:


• zelená cesta - autor publikuje článek v časopisu a zároveň jej zpřístupní v otevřeném repozitáři (autoarchivuje); vhodný otevřený repozitář lze najít na OpenDOAR

• zlatá cesta - autor publikuje článek v otevřeném recenzovaném časopisu; u některých otevřených časopisů je placen publikační poplatek (article processing charge, APC); vhodný otevřený časopis k publikování lze najít v DOAJAutoři z Univerzity Karlovy mohou u některých vydavatelů uplatnit slevu na publikačních poplatcích. Jejich aktuální seznam a podmínky pro využití slev naleznete na stránkách Centra pro podporu open science UK.


Více informací k open access, predátorským časopisům a vydavatelům, politice Evropské komise v rámci Horizontu 2020 a politice Univerzity Karlovy naleznete na stránkách Ústřední knihovny UK.


Katolická teologická fakulta UK vydává v režimu open access časopis Acta Universitatis Carolinae Theologica.
Máte-li k otevřenému přístupu dotaz, obraťte se na fakultního koordinátora open access.Fakultní koordinátor open access


Jméno: Ondřej Šindlář


E-mail:
Poslední změna: 25. leden 2021 16:37 
Sdílet na: