Digitální repozitář UK

Digitální repozitář slouží pro archivaci a zpřístupňování elektronických dokumentů v nejrůznějších formátech. V rámci tohoto repozitáře se v současné době zpřístupňují vysokoškolské kvalifikační práce studentů KTF UK.


Závěrečné práce studentů UK jsou zveřejňovány prostřednictvím ExternĂ­ odkaz Digitálního repozitáře UK, který slouží jako databáze ve smyslu § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, pro zveřejňování závěrečných prací studentů UK v souladu s čl. 18a ExternĂ­ odkaz Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a ExternĂ­ odkaz Rigorózního řádu UK a ExternĂ­ odkaz Opatřením rektora č. 13/2017.


Do ExternĂ­ odkaz Digitálního repozitáře UK jsou systematicky ukládány závěrečné práce od února 2017 a postupně jsou do něj přesouvány závěrečné práce obhajované v letech 2006 až 2016. Práce za léta 2006 až 2016 jsou dostupné ve stávajícím ExternĂ­ odkaz Repozitáři závěrečných prací.


Přístup do repozitáře je anonymní, tedy bez zadání přihlašovacích údajů, a umožňuje vyhledávat a prohlížet jak údaje o pracích, tak zobrazovat plné texty prací, jejich příloh a texty posudků k pracím.


ExternĂ­ odkaz Otevřít digitální repozitář KTF UK ZDE


ExternĂ­ odkaz  Procházet Digitální repozitář KTF UK dle data obhajoby

ExternĂ­ odkaz  Procházet Digitální repozitář KTF UK dle autora


Koordinátor závěrečných prací na KTF UK: Mail 
Poslední změna: 24. srpen 2017 12:06 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám