Tajemník fakulty - oznámení o výsledku VŘ

Č. j.: UKKTF/12906/2018

V Praze dne 22. února 2018Děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pracovní místo:


TAJEMNÍK FAKULTY


Náplň práce:

 • Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném děkanem, nakládá s majetkem svěřeným fakultě.

 • Sestavuje a kontroluje rozpočet fakulty, připravuje podklady pro rozdělování finančních prostředků a kontroluje jejich čerpání.

 • Zastupuje fakultu ve věcech obchodních, správních a občanskoprávních.


Požadujeme:

 • Vysokoškolské magisterské vzdělání.

 • Zkušenost s finančním řízením a plánováním.

 • Znalost práce na PC.

 • Znalost anglického jazyka (minimálně B2).

 • Dobré komunikační a organizační dovednosti.

 • Samostatnost, tvůrčí a systémový přístup k řešení úkolů.

 • Občanskou a morální bezúhonnost.


Výhodou:

 • Vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo právnického směru.

 • Zkušenost s účtováním projektů vědy a výzkumu a/nebo projektů investičního charakteru.

 • Základní znalost obchodního zákoníku, zákoníku práce, orientace v oblasti daňové problematiky.


Nabízíme:

 • Nestereotypní a zodpovědnou práci.

 • Příležitost k osobnímu a profesnímu růstu.

 • Zázemí významné a úspěšné instituce.

 • Motivující mzdové podmínky.

 • Flexibilní pracovní dobu.

 • Zaměstnanecké benefity – stravenky, možnost rekreace v objektech Univerzity Karlovy.


Předpokládaný termín nástupu:

ihned


Náležitosti přihlášky:

 • Podrobný strukturovaný profesní životopis v českém jazyce.

 • Motivační dopis.

 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 • Souhlas s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.


Termín doručení přihlášky:

Přihlášku zašlete v listinné podobě do 25. března 2018 na adresu: Děkanát Katolické teologické fakulty UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6.


Výběrový proces:

Výběrový proces se řídí Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu setkání s výběrovou komisí. V souladu se statutem fakulty se ke jmenování kandidáta vyjadřuje akademický senát fakulty. Vybraný kandidát může být za tímto účelem pozván na jednání akademického senátu.
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Oznámení o výsledku VŘ zde.Poslední změna: 19. červen 2018 12:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám