Odborný asistent teologické etiky

Výsledek výběrového řízení zde.Č. j.: UKKTF/59498/2018

V Praze dne 28. května 2018


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Katedra teologické etiky a spirituální teologie (nebo katedra nástupnická).


Název pracovní pozice:

Odborný asistent teologické etiky

Hlavní odborné zaměření:

Fundamentální morální teologie

Nástupní mzdová třída:

AP2

Nástupní úvazek:

0,5 (20 hod./týdně)

Předpokládaný nástup:

15. září 2018

Požadavky:

Absolvent doktorského studia teologie se zaměřením na fundamentální morální teologii; delší soustavný studijní

pobyt v zahraničí; kanonicky platná akademická hodnost; občanská a morální bezúhonnost.

Termín přihlášky:

26. červen 2018

Náležitosti přihlášky:

Strukturovaný profesní životopis; přehled praxe; přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti; motivační dopis; kopie dokladů o vysokoškolském vzdělání; souhlas s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb.

Způsob přihlášení:

Přihlášku se všemi přílohami zašlete v listinné či elektronické podobě nebo doručte osobně na adresu:

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Kancelář děkana, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, podatelna@ktf.cuni.cz.

Průběh výběrového řízení:

Pravidla stanoví Řád výběrového řízení Univerzity Karlovy. V prvním kole posuzuje komise písemné

přihlášky. V případném druhém kole může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k pohovoru.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan
Poslední změna: 20. září 2018 13:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám