Teologické nauky (Bc.) (2.-4. ročník)


Teologické nauky (Bc.) - základní charakteristiky

Studijní program: Teologie

Typ stud. programu: bakalářský

Forma studia: kombinovaná

Standardní doba studia: 4 roky

Studijní povinnosti

Studium probíhá kombinovanou formou, tj. spojuje kontaktní hodiny a samostatné studium ze zadané a doporučné literatury, s výrazným podílem samostatného studia studentů ze zadané literatury. Kontaktní hodiny jsou pořádány o sobotách, obvykle jednou za dva týdny (viz harmonogram akademického roku). Zkoušky jsou pořádány průběžně.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 240


z toho

  • za povinné předměty min. 216

  • za předměty podle volby studenta min. 24


Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

  • druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

  • třetího min. 80 kreditů

  • čtvrtého min. 120 kreditů

  • pátého min. 160 kreditů

  • šestého a vyššího min. 180 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má čtyři části:

1. obhajoba bakalářské práce

2. ústní zkouška z Fundamentální a dogmatické teologie

3. ústní zkouška z Etiky a spirituální teologie

4. ústní zkouška ze Starého a Nového zákona


Jednotlivé SZZ se mohou skládat v různých termínech, jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu.

Jednotný studijní plán


1. Povinné předměty

skupina K#NB320

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR400Úvod do studia a metodologiezs+ls- Z 3+3 hod/sem0+2Vopřada,D.
KSTE400Úvod do teologiezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Vopřada,D.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4
KVAR010Příprava bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem10KVAR001(K)
KFIL400Úvod do filozofie a noetikyzs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Sousedík,P.
KFIL401Ontologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+5Svoboda,D.
KFIL402Filozofická antropologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+5Svoboda,D.
KBIB400Úvod do Písmazs+ls- Zk 8+7 hod/sem0+4Scarano,A.
KBIB401Starý zákon: Pentateuch a dějepisné knihyzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Větrovec,P.
KBIB402Starý zákon: Knihy prorocké a sapienciálnízs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Větrovec,P.
KBIB403Nový zákon: Evangelia a Skutky apoštolůzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Ryšková,M.
KBIB404Nový zákon: Listy a kniha Zjevení sv. Janazs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Ryšková,M.
KSTE401Fundamentální teologiezs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Salvet,O.
KSTE402Trinitární teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Frývaldský,P.
KSTE403Christologie a soteriologiezs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+10Houkal,J.
KSTE404Ekleziologie a sakramentální teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Mohelník,T.
KSTE405Teologická antropologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Novotný,V.
KSTE406Eschatologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Novotný,V.
KSTE407Teologická etika I.zs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Fošum,J.
KSTE408Teologická etika II.zs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Štica,P.
KSTE411Spirituální teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Červenková,D.
KLTG400Liturgikazs+ls- Zk 13+13 hod/sem0+12Tichý,R.
KPTE400Pastorální teologiezs+ls- Zk 13+13 hod/sem0+12Přibyl,S.KSTE446(Z)
KPTE402Fundamentální katechetikazs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Zimmermannová,M.
KIUS400Kanonické právozs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Čačík,M.KSTE445(Z)
KPTE401Pastorace svátostí a svátostinzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Přibyl,S.
KHIS400Církevní dějiny světové I. (antika)zs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Kubín,P.
KHIS401Církevní dějiny světové II. (středověk)zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Kubín,P.
KHIS402Církevní dějiny světové III. (novověk)zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Kubín,P.
KSTE445Ekumenismuszs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+6Salvet,O.KIUS400(Z)
KSTE446Dějiny křesťanské spiritualityzs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+12Červenková,D.KPTE400(Z)


2. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KBAK000 Bakalářská práce

skupina K#NB321, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR400Úvod do studia a metodologiezs+ls- Z 3+3 hod/sem0+2Vopřada,D.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4
KVAR010Příprava bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem10KVAR001(K)
KHIS400Církevní dějiny světové I. (antika)zs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Kubín,P.
KHIS401Církevní dějiny světové II. (středověk)zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Kubín,P.
KHIS402Církevní dějiny světové III. (novověk)zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Kubín,P.


b) SZB: KSNB006 Fundamentální a dogmatická teologie

skupina K#NB322, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL400Úvod do filozofie a noetikyzs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Sousedík,P.
KFIL401Ontologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+5Svoboda,D.
KFIL402Filozofická antropologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+5Svoboda,D.
KSTE400Úvod do teologiezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Vopřada,D.
KSTE401Fundamentální teologiezs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Salvet,O.
KSTE402Trinitární teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Frývaldský,P.
KSTE403Christologie a soteriologiezs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+10Houkal,J.
KSTE404Ekleziologie a sakramentální teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Mohelník,T.
KSTE405Teologická antropologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Novotný,V.
KSTE406Eschatologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Novotný,V.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4
KSTE445Ekumenismuszs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+6Salvet,O.KIUS400(Z)


c) SZC: KSNB009 Etika a spirituální teologie

skupina K#NB323, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KLTG400Liturgikazs+ls- Zk 13+13 hod/sem0+12Tichý,R.
KPTE400Pastorální teologiezs+ls- Zk 13+13 hod/sem0+12Přibyl,S.KSTE446(Z)
KPTE401Pastorace svátostí a svátostinzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Přibyl,S.
KPTE402Fundamentální katechetikazs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Zimmermannová,M.
KIUS400Kanonické právozs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Čačík,M.KSTE445(Z)
KSTE407Teologická etika I.zs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Fošum,J.
KSTE408Teologická etika II.zs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Štica,P.
KSTE411Spirituální teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Červenková,D.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4
KSTE446Dějiny křesťanské spiritualityzs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+12Červenková,D.KPTE400(Z)


d) SZD: KSBN008 Starý a Nový zákon

skupina K#NB324, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB400Úvod do Písmazs+ls- Zk 8+7 hod/sem0+4Scarano,A.
KBIB401Starý zákon: Pentateuch a dějepisné knihyzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Větrovec,P.
KBIB402Starý zákon: Knihy prorocké a sapienciálnízs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Větrovec,P.
KBIB403Nový zákon: Evangelia a Skutky apoštolůzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Ryšková,M.
KBIB404Nový zákon: Listy a kniha Zjevení sv. Janazs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Ryšková,M.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4Doporučený studijní plán

1. ročník

skupina K#NB013

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR400Úvod do studia a metodologiezs+ls- Z 3+3 hod/sem0+2Vopřada,D.
KSTE400Úvod do teologiezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Vopřada,D.
KFIL400Úvod do filozofie a noetikyzs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Sousedík,P.
KFIL401Ontologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+5Svoboda,D.
KBIB400Úvod do Písmazs+ls- Zk 8+7 hod/sem0+4Scarano,A.
KBIB401Starý zákon: Pentateuch a dějepisné knihyzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Větrovec,P.
KBIB403Nový zákon: Evangelia a Skutky apoštolůzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Ryšková,M.
KSTE401Fundamentální teologiezs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Salvet,O.
KHIS400Církevní dějiny světové I. (antika)zs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Kubín,P.

2. ročník

skupina K#NB023

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL402Filozofická antropologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+5Svoboda,D.
KBIB402Starý zákon: Knihy prorocké a sapienciálnízs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Větrovec,P.
KBIB404Nový zákon: Listy a kniha Zjevení sv. Janazs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Ryšková,M.
KSTE402Trinitární teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Frývaldský,P.
KSTE403Christologie a soteriologiezs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+10Houkal,J.
KSTE407Teologická etika I.zs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Fošum,J.
KHIS401Církevní dějiny světové II. (středověk)zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Kubín,P.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4

3. ročník

skupina K#NB033

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE405Teologická antropologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Novotný,V.
KSTE408Teologická etika II.zs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Štica,P.
KSTE411Spirituální teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Červenková,D.
KSTE446Dějiny křesťanské spiritualityzs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+12Červenková,D.KPTE400(Z)
KPTE400Pastorální teologiezs+ls- Zk 13+13 hod/sem0+12Přibyl,S.KSTE446(Z)
KPTE402Fundamentální katechetikazs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Zimmermannová,M.
KHIS402Církevní dějiny světové III. (novověk)zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Kubín,P.

4. ročník

skupina K#NB043

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE404Ekleziologie a sakramentální teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Mohelník,T.
KSTE406Eschatologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Novotný,V.
KSTE445Ekumenismuszs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+6Salvet,O.KIUS400(Z)
KLTG400Liturgikazs+ls- Zk 13+13 hod/sem0+12Tichý,R.
KIUS400Kanonické právozs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Čačík,M.KSTE445(Z)
KPTE401Pastorace svátostí a svátostinzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Přibyl,S.
KVAR010Příprava bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem10KVAR001(K)

doporučené volitelné kurzy

skupina K#NB105

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB109Bibliodrama 1zsZ 24 hod/sem6Ryšková,M.
KBIB110Bibliodrama 2lsZ 24 hod/sem6Ryšková,M.
KBIB119Metodika biblické vědecké prácezs/lsZ 6 hod/týd2Brož,J.
KBIB123The Bible and the Quranzs2 hod/týd6Mikulicová,M.
KHIS155Středověká Praha a okolí IzsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS156Středověká Praha a okolí IIlsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KIUS401Manželské právozs+ls- Z 6+6 hod/sem0+6Čačík,M.
KJAZ118Úvod do latinského jazyka 1zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Trepeš,O.; Matějec,T.
KJAZ119Úvod do latinského jazyka 2zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Trepeš,O.KJAZ118(P)
KJAZ121Úvod do novozákonní řečtiny 1zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Bartoň,J.
KJAZ122Úvod do novozákonní řečtiny 2zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Bartoň,J.
KJAZ166Četba řeckých novozákonních textůzs+ls- Z 18+18 hod/sem0+6Bartoň,J.
KJAZ124Úvod do biblické hebrejštiny 1zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Ondrejičková,S.
KJAZ125Úvod do biblické hebrejštiny 2zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Ondrejičková,S.
KJAZ103Četba hebrejských starozákonních textůzsZ 2 hod/týd4Ondrejičková,S.
KJAZ170Arabština 1zsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KJAZ171Arabština 2lsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KPED119Základy praktické komunikace 1zsZ 18 hod/sem6Bartůšková,L.
KPED122Základy praktické komunikace 2zsZ 18 hod/sem6Bartůšková,L.KPED119(K)
KPED108Katechetická praxezs+ls- Z 0+0 hod/sem0+4Zimmermannová,M.
KPED113Didaktické modely katechezezs+ls- Z 9+9 hod/sem0+6Zimmermannová,M.
KPED127Nové didaktické metody náboženské pedagogikyzs+ls- Z 6+6 hod/sem0+6Bravená,N.
KPTE004Management farnostizs+ls- Z 6+6 hod/sem0+4Opatrný,A.
KPTE111EvangelizacezsZ 2 hod/týd4Tichý,R.; Prokeš,J.
KSTE073Teorie masové komunikacezs+ls- Zk 1+2 hod/týd0+5Provecho López,J.
KSTE130Teologické aspekty v díle C. S. LewiselsZ 12 hod/sem6Šmejdová,B.
KSTE131Proč být křesťan? Četba a reflexe knihy Timothyho RadcliffalsZ 12 hod/sem6Mohelník,T.
KSTE171Úvod do islámuzsZk 2 hod/týd3Mikulicová,M.
KSTE173Masmediální komunikacelsZ 28 hod/sem4Sládek,K.
KSTE196Úvod do islámské teologielsZ 2 hod/týd3de la Vega Nosek,L.
KSTE197Vztah křesťanství a islámu v historiilsZ 2 hod/týd3de la Vega Nosek,L.
KSTE418Úvod do patrologiezs+ls- Z 6+6 hod/sem0+6Vopřada,D.
KVAR012Duchovní cvičení Izs/lsZ 5 dny/sem5Vopřada,D.
KVAR120Duchovní cvičení IIzs/lsZ 5 dny/sem5Vopřada,D.
KBIB410Starý zákonzs+ls- Zk 12+12 hod/sem0+10Větrovec,P.
KBIB118Bibliodrama - metodický kurzzsZ 2 hod/týd10Ryšková,M.


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 19. květen 2022 10:59 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám