Harmonogram akademického roku 2020/2021

UKKTF/132600/2020

OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2020

Harmonogram akademického roku 2020/2021

ve znění pozdějších úprav (Opatření děkana č. 6/2020 Změna harmonogramu akademického roku 2020–2021)


K provedení čl. 3 odst. 3 a čl. 4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, čl. 5 odst. 1 a 2 Pravidel pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) a Opatření rektora č. 8/2020, Harmonogram akademického roku 2020/21, stanovím:


Čl. 1 Hlavní společné termíny

začátek akademického roku a zimního semestru

1. 10. 2020

začátek výuky zimního semestru

2. 10. 2020

vánoční prázdniny

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

velikonoční prázdniny

31. 3. – 6. 4. 2021

děkanský den (výuka se nekoná)

16. 11. 2020

rektorský den (výuka se nekoná)

12. 5. 2021

letní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2021

konec akademického roku

30. 9. 2021


Čl. 2 Slavnosti a bohoslužby

imatrikulace (Velká aula Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1)

1. 10. 2020, 15:00

zahájení akad. roku – Veni Sancte (kostel Panny Marie před Týnem, Staroměstské nám., Praha 1)

1. 10. 2020, 16:30

poutní slavnost, Mikulášská (budova Arcibiskupského semináře, Thákurova 3, Praha 6)

3. 12. 2020

promoce – předpokládané termíny

  • bakalářské (Profesní dům, Malostranské n. 25, Praha 1)

  • magisterské (Velká aula Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1)


5. 11. 2020

14. 12. 2020

zakončení – Te Deum, zahradní slavnost

20. 5. 2021


Čl. 3 Bakalářské a magisterské studium

Zápis ke studiu pro akad. rok 2019/2020

(dle pokynů studijního oddělení)

29. 6. – 30. 6. 2020

(pro 1. ročníky)

26. 8. – 30. 9. 2020


Zimní semestr

soustředění pro studenty přijaté do 1. ročníku

21. 9. – 22. 9. 2020

zápis předmětů do SIS

26. 8. – 30. 9. 2020

změna zápisu předmětů do SIS

3. 10. – 10. 10. 2020

zápis předmětů do SIS pro studenty ostatních fakult UK

24. 9. – 30. 9. 2020

výuka v zimním semestru

2. 10. 2020 – 8. 1. 2021

zkouškové období

11. 1. – 14. 2. 2021

hodnocení vzdělávací činnosti studenty za zimní semestr

11. 1. – 14. 2. 2021


Letní semestr

zápis předmětů do SIS

1. 2. – 14. 2. 2021

změna zápisu předmětů do SIS

17. 2. – 23. 2. 2021

zápis předmětů do SIS pro studenty ostatních fakult UK

8. 2. – 14. 2. 2021

výuka v letním semestru

15. 2. – 21. 5. 2021

zkouškové období

24. 5. – 30. 6. 2021

1. 9. – 15. 9. 2021

termín pro splnění studijních povinností

15. 9. 2021

hodnocení vzdělávací činnosti studenty za letní semestr

24. 5. – 15. 9. 2021


Čl. 4 Státní závěrečné zkoušky

Zimní termín (leden 2020)

řádný i opravný termín pro všechny obory

splnění předpokladů pro konání ústní části nebo obhajoby

odevzdání přihlášky

odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě

do 1. 12. 2020konání SZZ

11. 1. – 21. 1. 2021


Letní termín (červen 2020)

řádný i opravný termín pro všechny obory

splnění předpokladů pro konání obhajoby

odevzdání přihlášky k obhajobě

odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě

do 6. 5. 2021splnění předpokladů pro konání ústní části odevzdání přihlášky

odevzdání přihlášky

do 21. 5. 2021


konání SZZ

14. 6. – 25. 6. 2021


Podzimní termín (září 2020)

řádný i opravný termín pro všechny obory

splnění předpokladů pro konání obhajoby

odevzdání přihlášky k obhajobě

odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě

do 16. 6. 2021splnění předpokladů pro konání ústní části

odevzdání přihlášky

do 30. 6. 2021

konání SZZ

1. 9. – 15. 9. 2021


Čl. 5 Státní rigorózní zkoušky

odevzdání přihlášky

4. 12. 2020

5. 3. 2021

28. 5. 2021


Čl. 6 Doktorské studium

zápis ke studiu

20. 9. – 22. 9. 2021

zasedání podzimních oborových rad

1. 10. – 31. 10. 2021

splnění studijních povinností ISP

22. 9. 2021

odevzdání hodnocení plnění ISP a návrhu / aktualizace ISP v SIS doktorandem

22. 9. 2021

odevzdání hodnocení plnění ISP a návrhu / aktualizace ISP v SIS školitelem

2. 10. 2020

promoce (předpokládané termíny)

prosinec 2020

květen 2021


Čl. 7 Státní doktorské zkoušky, obhajoby disertačních prací, souborné zkoušky, obhajoby souborných prací

Zimní termín (leden-únor 2020)

odevzdání přihlášky

odevzdání práce v elektronické i tištěné formě

4. 12. 2020Letní termín (květen-červen 2020)

odevzdání přihlášky ke státní doktorské zkoušce

odevzdání práce v elektronické i tištěné formě

5. 3. 2021


Podzimní termín (září-říjen 2020)

odevzdání přihlášky ke státní doktorské zkoušce

odevzdání práce v elektronické i tištěné formě

28. 5. 2021


Čl. 8 Ostatní termíny

Termíny kontaktní výuky kombinovaného a distančního studia

v roce 2020: 3. 10., 17. 10., 24. 10., 7. 11., 14. 11., 28. 11., 12. 12.

v roce 2021: 9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3., 10. 4., 17. 4., 24. 4., 15. 5., 29. 5.AUC Theologica

uzávěrka 1/2021

31. 10. 2020

uzávěrka 2/2021

31. 3. 2021


Den otevřených dveří

9. 1. 2021, 13:00

22. 1. 2021, 13:00


Čl. 9 Závěrečná ustanovení

Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020, v platném znění, se zrušuje s účinností ke dni 1. 10. 2020.

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 22. dubna 2020.Čj.: UKKTF/132600/2020

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Tip: Využijte pro tisk harmonogramu ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 20. srpen 2020 15:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám