Teologické nauky (Bc.) (1. ročník od roku 2020/2021)


Teologické nauky (Bc.) - základní charakteristiky

Studijní program: Teologické nauky

Typ stud. programu: bakalářský

Forma studia: distanční

Standardní doba studia: 4 roky

Studijní povinnosti

Studium probíhá distanční formou, tj. spojuje kontaktní hodiny a samostatné studium ze zadané a doporučné literatury, s výrazným podílem samostatného studia studentů ze zadané literatury. Kontaktní hodiny jsou pořádány o sobotách, obvykle jednou za dva týdny (viz harmonogram akademického roku). Zkoušky jsou pořádány průběžně.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 240


z toho

  • za povinné předměty min. 216

  • za předměty podle volby studenta min. 24


Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

  • druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

  • třetího min. 80 kreditů

  • čtvrtého min. 120 kreditů

  • pátého min. 160 kreditů

  • šestého a vyššího min. 180 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má čtyři části:

1. obhajoba bakalářské práce

2. ústní zkouška z Biblických věd

3. ústní zkouška z Fundamentální a dogmatické teologie

4. ústní zkouška z Teologické etiky a spirituální teologie


Jednotlivé SZZ se mohou skládat v různých termínech, jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu.

Jednotný studijní plán


1. Povinné předměty

skupina K#NB330

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE430Úvod do teologiezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+3Vopřada,D.
KFIL403Teodiceazs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+7Sousedík,P.
KFIL404Filosofická antropologie a etikazs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Svoboda,D.
KHIS405Církevní dějiny světové 1 (starověk)zs+ls- Zk 8+8 hod/sem0+7Kubín,P.
KHIS406Církevní dějiny světové 2 (středověk)zs+ls- Zk 8+8 hod/sem0+7Kubín,P.
KHIS407Církevní dějiny světové 3 (novověk)zs+ls- Zk 8+8 hod/sem0+7Kubín,P.
KHIS408Církevní dějiny českézs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Šmíd,M.
KSTE431Patrologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+7Vopřada,D.
KSTE432Úvod do Písma svatéhozs+ls- Zk 8+7 hod/sem0+7Scarano,A.
KBIB410Starý zákonzs+ls- Zk 12+12 hod/sem0+10Větrovec,P.
KBIB411Nový zákonzs+ls- Zk 12+12 hod/sem0+10Brož,J.
KSTE433Fundamentální teologiezs+ls- Zk 10+10 dny/sem0+10Salvet,O.
KSTE434Trinitární teologiezs+ls- Zk 10+10 dny/sem0+10Frývaldský,P.
KSTE435Christologie a soteriologiezs+ls- Zk 10+10 dny/sem0+10Houkal,J.
KSTE436Teologická antropologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+10Novotný,V.
KSTE437Eklesiologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+10Mohelník,T.
KSTE438Ekumenismuszs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+7Salvet,O.
KSTE439Eschatologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+10Novotný,V.
KSTE440Sakramentální teologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+10Mohelník,T.
KSTE441Fundamentální morálkazs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+10Fošum,J.
KSTE442Speciální morálkazs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+10Štica,P.
KSTE443Dějiny křesťanské spiritualityzs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Červenková,D.
KSTE444Spirituální teologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7
KLTG402Liturgikazs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+10Tichý,R.
KVAR400Úvod do studia a metodologiezs+ls- Z 3+3 hod/sem0+2Vopřada,D.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4
KVAR010Příprava bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem10KVAR001(K)


2. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KBAK000 Bakalářská práce

skupina K#NB331, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR400Úvod do studia a metodologiezs+ls- Z 3+3 hod/sem0+2Vopřada,D.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4
KVAR010Příprava bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem10KVAR001(K)


b) SZB: KSNB010 Biblické vědy

skupina K#NB332, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE432Úvod do Písma svatéhozs+ls- Zk 8+7 hod/sem0+7Scarano,A.
KBIB410Starý zákonzs+ls- Zk 12+12 hod/sem0+10Větrovec,P.
KBIB411Nový zákonzs+ls- Zk 12+12 hod/sem0+10Brož,J.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4


c) SZC: KSNB012 Fundamentální a dogmatická teologie

skupina K#NB333, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE431Patrologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+7Vopřada,D.
KSTE433Fundamentální teologiezs+ls- Zk 10+10 dny/sem0+10Salvet,O.
KSTE434Trinitární teologiezs+ls- Zk 10+10 dny/sem0+10Frývaldský,P.
KSTE435Christologie a soteriologiezs+ls- Zk 10+10 dny/sem0+10Houkal,J.
KSTE436Teologická antropologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+10Novotný,V.
KSTE437Eklesiologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+10Mohelník,T.
KSTE438Ekumenismuszs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+7Salvet,O.
KSTE439Eschatologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+10Novotný,V.
KSTE440Sakramentální teologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+10Mohelník,T.
KSTE430Úvod do teologiezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+3Vopřada,D.
KFIL403Teodiceazs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+7Sousedík,P.
KFIL404Filosofická antropologie a etikazs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Svoboda,D.
KHIS405Církevní dějiny světové 1 (starověk)zs+ls- Zk 8+8 hod/sem0+7Kubín,P.
KHIS406Církevní dějiny světové 2 (středověk)zs+ls- Zk 8+8 hod/sem0+7Kubín,P.
KHIS407Církevní dějiny světové 3 (novověk)zs+ls- Zk 8+8 hod/sem0+7Kubín,P.
KHIS408Církevní dějiny českézs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Šmíd,M.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4


d) SZD: KSNB011 Teologická etika a spirituální teologie

skupina K#NB334, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE441Fundamentální morálkazs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+10Fošum,J.
KSTE442Speciální morálkazs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+10Štica,P.
KSTE443Dějiny křesťanské spiritualityzs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Červenková,D.
KSTE444Spirituální teologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7
KLTG402Liturgikazs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+10Tichý,R.
KSTE430Úvod do teologiezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+3Vopřada,D.
KFIL404Filosofická antropologie a etikazs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Svoboda,D.
KHIS405Církevní dějiny světové 1 (starověk)zs+ls- Zk 8+8 hod/sem0+7Kubín,P.
KHIS406Církevní dějiny světové 2 (středověk)zs+ls- Zk 8+8 hod/sem0+7Kubín,P.
KHIS407Církevní dějiny světové 3 (novověk)zs+ls- Zk 8+8 hod/sem0+7Kubín,P.
KHIS408Církevní dějiny českézs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Šmíd,M.
KSTE431Patrologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+7Vopřada,D.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4Doporučený studijní plán

1. ročník

skupina K#NB014

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE430Úvod do teologiezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+3Vopřada,D.
KFIL403Teodiceazs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+7Sousedík,P.
KHIS405Církevní dějiny světové 1 (starověk)zs+ls- Zk 8+8 hod/sem0+7Kubín,P.
KSTE431Patrologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+7Vopřada,D.
KSTE432Úvod do Písma svatéhozs+ls- Zk 8+7 hod/sem0+7Scarano,A.
KBIB410Starý zákonzs+ls- Zk 12+12 hod/sem0+10Větrovec,P.
KSTE433Fundamentální teologiezs+ls- Zk 10+10 dny/sem0+10Salvet,O.
KVAR400Úvod do studia a metodologiezs+ls- Z 3+3 hod/sem0+2Vopřada,D.

2. ročník

skupina K#NB024

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL404Filosofická antropologie a etikazs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Svoboda,D.
KHIS406Církevní dějiny světové 2 (středověk)zs+ls- Zk 8+8 hod/sem0+7Kubín,P.
KBIB411Nový zákonzs+ls- Zk 12+12 hod/sem0+10Brož,J.
KSTE434Trinitární teologiezs+ls- Zk 10+10 dny/sem0+10Frývaldský,P.
KSTE435Christologie a soteriologiezs+ls- Zk 10+10 dny/sem0+10Houkal,J.
KSTE441Fundamentální morálkazs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+10Fošum,J.

3. ročník

skupina K#NB034

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS407Církevní dějiny světové 3 (novověk)zs+ls- Zk 8+8 hod/sem0+7Kubín,P.
KSTE436Teologická antropologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+10Novotný,V.
KSTE437Eklesiologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+10Mohelník,T.
KSTE438Ekumenismuszs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+7Salvet,O.
KSTE442Speciální morálkazs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+10Štica,P.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4

4. ročník

skupina K#NB044

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS408Církevní dějiny českézs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Šmíd,M.
KSTE439Eschatologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+10Novotný,V.
KSTE440Sakramentální teologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+10Mohelník,T.
KSTE443Dějiny křesťanské spiritualityzs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Červenková,D.
KSTE444Spirituální teologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7
KVAR010Příprava bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem10KVAR001(K)

doporučené volitelné kurzy

skupina K#NB106

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ118Úvod do latinského jazyka 1zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Trepeš,O.; Matějec,T.
KJAZ119Úvod do latinského jazyka 2zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Trepeš,O.KJAZ118(P)
KJAZ121Úvod do novozákonní řečtiny 1zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Bartoň,J.
KJAZ122Úvod do novozákonní řečtiny 2zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Bartoň,J.
KJAZ124Úvod do biblické hebrejštiny 1zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Ondrejičková,S.
KJAZ125Úvod do biblické hebrejštiny 2zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Ondrejičková,S.
KVAR012Duchovní cvičení Izs/lsZ 5 dny/sem5Vopřada,D.
KVAR120Duchovní cvičení IIzs/lsZ 5 dny/sem5Vopřada,D.
KIUS401Manželské právozs+ls- Z 6+6 hod/sem0+6Čačík,M.
KBIB118Bibliodrama - metodický kurzzsZ 2 hod/týd10Ryšková,M.


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 19. květen 2022 10:58 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám