Katolická teologie (Mgr.) (1.ročník, od roku 2020/2021)


Katolická teologie (Mgr.) - základní charakteristiky

Studijní program: Teologie

Typ stud. programu: magisterský

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 5 let


Studijní povinnosti

Přednášky a semináře se konají od pondělí do pátku podle rozvrhu hodin (viz SIS). Zkoušky jsou pořádány ve zkouškovém období podle stanoveného harmonogramu.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 300

z toho

  • za povinné předměty min. 220

  • za povinně volitelné předměty min. 50

  • za předměty podle volby studenta min. 30

Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

  • druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

  • třetího min. 90 kreditů

  • čtvrtého min. 140 kreditů

  • pátého min. 200 kreditů

  • šestého min. 240 kreditů

  • sedmého a vyššího min. 300 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má šest částí:

1. ústní zkouška z Písma svatého a biblické teologie

2. ústní zkouška z Fundamentální a dogmatické teologie

3. ústní zkouška z Morální a spirituální teologie

4. ústní zkouška z Pastorálních oborů a kanonického práva

5. obhajoba diplomové práce


Jednotlivé SZZ se mohou skládat v různých termínech, jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu.


Jednotný studijní plán

1. Povinné předměty

skupina K#MT313

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KFIL020Dějiny antické filozofiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL021Dějiny středověké filozofielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL020(K)
KFIL022Dějiny novověké filozofiezsZk 2 hod/týd3Sirovátka,J.
KFIL023Dějiny filozofie 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Sirovátka,J.
KFIL026Logika a epistemologiezsZk 3 hod/týd3Sousedík,P.KFIL006(N)
KFIL027MetafyzikalsZk 3 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL009Filozofická antropologiezsZk 2 hod/týd3Machula,T.
KFIL004Filozofická etikalsZk 2 hod/týd3Machula,T.
KHIS025Církevní a obecné dějiny starověkuzsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.
KHIS026Církevní a obecné dějiny středověkulsZk 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS027Církevní a obecné dějiny raného novověkuzsZk 2 hod/týd3Petráček,T.
KHIS028Církevní a obecné dějiny 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Petráček,T.
KHIS029České církevní dějiny 1zsZk 2 hod/týd3Kubín,P.KHIS172(N)
KHIS030České církevní dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.KHIS029(K), KHIS173(N)
KDKU084Dějiny křesťanského umění a ochrana památek 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.
KDKU085Dějiny křesťanského umění a ochrana památek 2lsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.KDKU084(K)
KSTE041Patrologie 1zsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.KSTE094(N)
KSTE042Patrologie 2lsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.KSTE041(K), KSTE095(N)
KBIB022Úvod do Bible 1zsZk 3 hod/týd3Brož,J.
KBIB023Úvod do Bible 2lsZk 3 hod/týd3Brož,J.KBIB022(K)
KBIB024Pentateuch a dějepisné knihy 1zsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB023(P)
KBIB013Pentateuch a dějepisné knihy 2lsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB024(K)
KBIB025Knihy básnické a sapienciálnízsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.
KBIB015Knihy prorocké a apokalyptickélsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.
KBIB026Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1zsZk 2 hod/týd3Brož,J.KJAZ022(K)
KBIB014Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB026(K)
KBIB027Novozákonní epištoly 1zsZk 3 hod/týd3Brož,J.
KBIB016Novozákonní epištoly 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB027(K)
KBIB028Janovské spisy 1zsZk 2 hod/týd3Brož,J.
KBIB017Janovské spisy 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.
KSTE010Fundamentální teologie 1lsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KVAR007(K)
KSTE011Fundamentální teologie 2zsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KSTE010(K)
KSTE032Křesťanství a jiná náboženstvílsZ 2 hod/týd2Červenková,D.
KSTE043Trinitární teologiezsZk 3 hod/týd3Pospíšil,C.
KSTE044Christologie a soteriologielsZk 3 hod/týd3Pospíšil,C.
KSTE045ProtologiezsZk 2 hod/týd3Novotný,V.
KSTE046Teologická antropologielsZk 3 hod/týd3Novotný,V.
KSTE080EschatologiezsZk 2 hod/týd3Novotný,V.
KSTE048EkleziologiezsZk 3 hod/týd3Mohelník,T.
KSTE081EkumenismuslsZk 2 hod/týd2Salvet,O.KSTE048(K)
KSTE029Teologie svátostí 1zsZ 3 hod/týd3Mohelník,T.
KSTE049Teologie svátostí 2lsZk 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE029(K)
KSTE097MariologielsZk 1 hod/týd2Novotný,V.
KSTE098Dějiny křesťanské spiritualitylsZk 2 hod/týd2Sládek,K.
KSTE099Spirituální teologiezsZk 3 hod/týd3Sládek,K.
KSTE082Fundamentální morálkazsZk 3 hod/týd3Fošum,J.
KSTE083Teologální etikalsZk 3 hod/týd3Fošum,J.KSTE082(K)
KSTE084Speciální morálka 1lsZk 4 hod/týd3Štica,P.
KSTE085Speciální morálka 2zsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE084(K)
KSTE092Sociální etika 1zsZ 2 hod/týd2Štica,P.
KSTE093Sociální etika 2lsZk 2 hod/týd2Štica,P.
KLTG010Liturgika 1zsZk 3 hod/týd3Tichý,R.
KLTG011Liturgika 2lsZk 3 hod/týd3Tichý,R.
KIUS011Teorie a dějiny právazsZk 3 hod/týd2Čačík,M.
KIUS009Kanonické právo 1lsZk 3 hod/týd3Hrdina,A.; Čačík,M.KIUS011(K)
KIUS010Kanonické právo 2zsZk 3 hod/týd3Hrdina,A.; Čačík,M.KIUS009(K)
KIUS008Konfesní právozsZk 2 hod/týd2Kříž,J.KIUS011(K)
KIUS012Základy práva pro působení v pastoracilsZk 2 hod/týd3Kříž,J.KPTE011(Z)
KPTE015Pastorální teologiezsZk 3 hod/týd3Dřímal,L.
KPTE019Psychologie pro pastorační praxizsZk 3 hod/týd3Bartůšková,L.KPED123, KPED124, KPED125(N), KPED123, KPED124, KPED125(Z)
KPED101PedagogikazsZk 2 hod/týd2
KPTE012KatechetikalsZk 2 hod/týd3
KJAZ021Novozákonní řečtina 1zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.
KJAZ022Novozákonní řečtina 2lsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ021(K)
KJAZ023Novozákonní řečtina 3zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ022(K)
KJAZ024Novozákonní řečtina 4lsZk 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ023(K)
KJAZ041Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.KJAZ040(Z)
KJAZ042Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.KJAZ041(K)
KJAZ043Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.KJAZ042(K)
KJAZ044Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd2Koronthályová,M.KJAZ043(K), KJAZ168(N), KJAZ168(Z)
KJAZ030Základy biblické hebrejštinylsZk 2 hod/týd2Ondrejičková,S.KJAZ009(Z)
KJAZ017Atestace ze světového jazykazs/lsZ 2 hod/týd3Šmejdová,B.; Brož,J.
KVAR020Quodlibeta 1zs+ls- Z 8+8 hod/sem0+4Novotný,V.
KVAR021Quodlibeta 2zs+ls- Z 8+8 hod/sem0+2Novotný,V.
KVAR022Quodlibeta 3zs+ls- Z 8+8 hod/sem0+2Novotný,V.
KVAR023Quodlibeta 4zs+ls- Z 8+8 hod/sem0+2Novotný,V.
KVAR024Quodlibeta 5zs+ls- Z 8+8 hod/sem0+2Novotný,V.
KVAR007Seminář metodologiezsZ 2 hod/týd2Šmejdová,B.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4
KVAR004Diplomní seminářzsZ 1 hod/týd4Vopřada,D.; Novotný,V.; Brož,J.


2. Povinně volitelné předměty

Skupina 1: Seminář filosofie a patrologie

skupina K#MT125, minimální počet kreditů: 10

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL143Seminář filosofie 1zsZ 2 hod/týd5Svoboda,D.KFIL141(N)
KFIL144Seminář filosofie 2lsZ 2 hod/týd5Svoboda,D.KFIL142(N)
KSTE103Seminář patrologie 1zsZ 2 hod/týd5Vopřada,D.KSTE124(N)
KSTE104Seminář patrologie 2lsZ 2 hod/týd5Vopřada,D.KSTE185(N)


Skupina 2: Seminář biblických věd a starých jazyků

skupina K#MT126, minimální počet kreditů: 10

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB126Seminář biblických věd 1zsZ 2 hod/týd5Brož,J.KBIB106(N), KJAZ023(K)
KBIB127Seminář biblických věd 2lsZ 2 hod/týd5Brož,J.KBIB107(N)
KJAZ131Seminář starých jazykůzsZ 2 hod/týd5Ondrejičková,S.KJAZ199(N)


Skupina 3: Seminář systematické teologie

skupina K#MT127, minimální počet kreditů: 15

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE110Seminář fundamentální teologiezsZ 2 hod/týd5Vopřada,D.; Bouma,D.
KSTE111Seminář dogmatické teologielsZ 2 hod/týd5Pospíšil,C.; Vopřada,D.
KSTE112Seminář morální teologiezsZ 2 hod/týd5Vopřada,D.
KSTE114Seminář spirituální teologielsZ 2 hod/týd5Štica,P.; Sládek,K.


Skupina 4: Seminář pastorálních oborů a právních věd

skupina K#MT128, minimální počet kreditů: 15

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KPTE016Seminář pastorální teologiezsZ 2 hod/týd5
KLTG012Seminář liturgikylsZ 2 hod/týd5Tichý,R.
KPTE017Seminář didaktiky náboženské výchovylsZ 2 hod/týd5
KPTE018Seminář didaktiky katechezelsZ 2 hod/týd5
KIUS013Seminář kanonického právazsZ 2 hod/týd5
KIUS014Seminář konfesního a civilního právalsZ 2 hod/týd53. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KSKT008 Písmo svaté a biblická teologie

skupina K#MT314, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB022Úvod do Bible 1zsZk 3 hod/týd3Brož,J.
KBIB023Úvod do Bible 2lsZk 3 hod/týd3Brož,J.KBIB022(K)
KBIB024Pentateuch a dějepisné knihy 1zsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB023(P)
KBIB013Pentateuch a dějepisné knihy 2lsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB024(K)
KBIB025Knihy básnické a sapienciálnízsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.
KBIB015Knihy prorocké a apokalyptickélsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.
KBIB026Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1zsZk 2 hod/týd3Brož,J.KJAZ022(K)
KBIB014Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB026(K)
KBIB027Novozákonní epištoly 1zsZk 3 hod/týd3Brož,J.
KBIB016Novozákonní epištoly 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB027(K)
KBIB028Janovské spisy 1zsZk 2 hod/týd3Brož,J.
KBIB017Janovské spisy 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.
KJAZ021Novozákonní řečtina 1zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.
KJAZ022Novozákonní řečtina 2lsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ021(K)
KJAZ023Novozákonní řečtina 3zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ022(K)
KJAZ024Novozákonní řečtina 4lsZk 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ023(K)
KJAZ030Základy biblické hebrejštinylsZk 2 hod/týd2Ondrejičková,S.KJAZ009(Z)
KVAR007Seminář metodologiezsZ 2 hod/týd2Šmejdová,B.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4

skupina 2 - K#MT126, minimální počet kreditů: 10

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB126Seminář biblických věd 1zsZ 2 hod/týd5Brož,J.KBIB106(N), KJAZ023(K)
KBIB127Seminář biblických věd 2lsZ 2 hod/týd5Brož,J.KBIB107(N)
KJAZ131Seminář starých jazykůzsZ 2 hod/týd5Ondrejičková,S.KJAZ199(N)

b) SZB: KSKT009 Fundamentální a dogmatická teologie

skupina K#MT315, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KFIL026Logika a epistemologiezsZk 3 hod/týd3Sousedík,P.KFIL006(N)
KFIL027MetafyzikalsZk 3 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL009Filozofická antropologiezsZk 2 hod/týd3Machula,T.
KSTE041Patrologie 1zsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.KSTE094(N)
KSTE042Patrologie 2lsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.KSTE041(K), KSTE095(N)
KSTE010Fundamentální teologie 1lsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KVAR007(K)
KSTE011Fundamentální teologie 2zsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KSTE010(K)
KSTE032Křesťanství a jiná náboženstvílsZ 2 hod/týd2Červenková,D.
KSTE043Trinitární teologiezsZk 3 hod/týd3Pospíšil,C.
KSTE044Christologie a soteriologielsZk 3 hod/týd3Pospíšil,C.
KSTE045ProtologiezsZk 2 hod/týd3Novotný,V.
KSTE046Teologická antropologielsZk 3 hod/týd3Novotný,V.
KSTE080EschatologiezsZk 2 hod/týd3Novotný,V.
KSTE048EkleziologiezsZk 3 hod/týd3Mohelník,T.
KSTE081EkumenismuslsZk 2 hod/týd2Salvet,O.KSTE048(K)
KSTE029Teologie svátostí 1zsZ 3 hod/týd3Mohelník,T.
KSTE049Teologie svátostí 2lsZk 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE029(K)
KSTE097MariologielsZk 1 hod/týd2Novotný,V.
KJAZ041Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.KJAZ040(Z)
KJAZ042Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.KJAZ041(K)
KJAZ043Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.KJAZ042(K)
KJAZ044Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd2Koronthályová,M.KJAZ043(K), KJAZ168(N), KJAZ168(Z)
KVAR007Seminář metodologiezsZ 2 hod/týd2Šmejdová,B.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4

skupina 1 K#MT125, minimální počet kreditů: 10

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL143Seminář filosofie 1zsZ 2 hod/týd5Svoboda,D.KFIL141(N)
KFIL144Seminář filosofie 2lsZ 2 hod/týd5Svoboda,D.KFIL142(N)
KSTE103Seminář patrologie 1zsZ 2 hod/týd5Vopřada,D.KSTE124(N)
KSTE104Seminář patrologie 2lsZ 2 hod/týd5Vopřada,D.KSTE185(N)

skupina 3 K#MT127, minimální počet kreditů: 15

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE110Seminář fundamentální teologiezsZ 2 hod/týd5Vopřada,D.; Bouma,D.
KSTE111Seminář dogmatické teologielsZ 2 hod/týd5Pospíšil,C.; Vopřada,D.
KSTE112Seminář morální teologiezsZ 2 hod/týd5Vopřada,D.
KSTE114Seminář spirituální teologielsZ 2 hod/týd5Štica,P.; Sládek,K.


c) SZC: KSKT010 Morální a spirituální teologie

skupina K#MT316, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE098Dějiny křesťanské spiritualitylsZk 2 hod/týd2Sládek,K.
KSTE099Spirituální teologiezsZk 3 hod/týd3Sládek,K.
KSTE082Fundamentální morálkazsZk 3 hod/týd3Fošum,J.
KSTE083Teologální etikalsZk 3 hod/týd3Fošum,J.KSTE082(K)
KSTE084Speciální morálka 1lsZk 4 hod/týd3Štica,P.
KSTE085Speciální morálka 2zsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE084(K)
KSTE092Sociální etika 1zsZ 2 hod/týd2Štica,P.
KSTE093Sociální etika 2lsZk 2 hod/týd2Štica,P.
KFIL004Filozofická etikalsZk 2 hod/týd3Machula,T.
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KFIL020Dějiny antické filozofiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL021Dějiny středověké filozofielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL020(K)
KFIL022Dějiny novověké filozofiezsZk 2 hod/týd3Sirovátka,J.
KFIL023Dějiny filozofie 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Sirovátka,J.
KVAR007Seminář metodologiezsZ 2 hod/týd2Šmejdová,B.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4

skupina 1 K#MT125, minimální počet kreditů: 10

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL143Seminář filosofie 1zsZ 2 hod/týd5Svoboda,D.KFIL141(N)
KFIL144Seminář filosofie 2lsZ 2 hod/týd5Svoboda,D.KFIL142(N)
KSTE103Seminář patrologie 1zsZ 2 hod/týd5Vopřada,D.KSTE124(N)
KSTE104Seminář patrologie 2lsZ 2 hod/týd5Vopřada,D.KSTE185(N)

skupina 3 K#MT127, minimální počet kreditů: 15

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE110Seminář fundamentální teologiezsZ 2 hod/týd5Vopřada,D.; Bouma,D.
KSTE111Seminář dogmatické teologielsZ 2 hod/týd5Pospíšil,C.; Vopřada,D.
KSTE112Seminář morální teologiezsZ 2 hod/týd5Vopřada,D.
KSTE114Seminář spirituální teologielsZ 2 hod/týd5Štica,P.; Sládek,K.


d) SZD: KSKT011 Pastorální obory a kanonické právo

skupina K#MT317, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KLTG010Liturgika 1zsZk 3 hod/týd3Tichý,R.
KLTG011Liturgika 2lsZk 3 hod/týd3Tichý,R.
KIUS011Teorie a dějiny právazsZk 3 hod/týd2Čačík,M.
KIUS009Kanonické právo 1lsZk 3 hod/týd3Hrdina,A.; Čačík,M.KIUS011(K)
KIUS010Kanonické právo 2zsZk 3 hod/týd3Hrdina,A.; Čačík,M.KIUS009(K)
KIUS008Konfesní právozsZk 2 hod/týd2Kříž,J.KIUS011(K)
KIUS012Základy práva pro působení v pastoracilsZk 2 hod/týd3Kříž,J.KPTE011(Z)
KPTE015Pastorální teologiezsZk 3 hod/týd3Dřímal,L.
KPED101PedagogikazsZk 2 hod/týd2
KPTE012KatechetikalsZk 2 hod/týd3
KPTE019Psychologie pro pastorační praxizsZk 3 hod/týd3Bartůšková,L.KPED123, KPED124, KPED125(N), KPED123, KPED124, KPED125(Z)
KVAR020Quodlibeta 1zs+ls- Z 8+8 hod/sem0+4Novotný,V.
KVAR021Quodlibeta 2zs+ls- Z 8+8 hod/sem0+2Novotný,V.
KVAR022Quodlibeta 3zs+ls- Z 8+8 hod/sem0+2Novotný,V.
KVAR023Quodlibeta 4zs+ls- Z 8+8 hod/sem0+2Novotný,V.
KVAR024Quodlibeta 5zs+ls- Z 8+8 hod/sem0+2Novotný,V.
KVAR007Seminář metodologiezsZ 2 hod/týd2Šmejdová,B.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4

skupina 4 K#MT128, minimální počet kreditů: 20

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KPTE016Seminář pastorální teologiezsZ 2 hod/týd5
KLTG012Seminář liturgikylsZ 2 hod/týd5Tichý,R.
KPTE017Seminář didaktiky náboženské výchovylsZ 2 hod/týd5
KPTE018Seminář didaktiky katechezelsZ 2 hod/týd5
KIUS013Seminář kanonického právazsZ 2 hod/týd5
KIUS014Seminář konfesního a civilního právalsZ 2 hod/týd5


e) SZE: KDIP000 Diplomová práce

skupina K#MT318, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR007Seminář metodologiezsZ 2 hod/týd2Šmejdová,B.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4
KVAR004Diplomní seminářzsZ 1 hod/týd4Vopřada,D.; Novotný,V.; Brož,J.
KJAZ017Atestace ze světového jazykazs/lsZ 2 hod/týd3Šmejdová,B.; Brož,J.
KHIS025Církevní a obecné dějiny starověkuzsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.
KHIS026Církevní a obecné dějiny středověkulsZk 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS027Církevní a obecné dějiny raného novověkuzsZk 2 hod/týd3Petráček,T.
KHIS028Církevní a obecné dějiny 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Petráček,T.
KHIS029České církevní dějiny 1zsZk 2 hod/týd3Kubín,P.KHIS172(N)
KHIS030České církevní dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.KHIS029(K), KHIS173(N)
KDKU084Dějiny křesťanského umění a ochrana památek 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.
KDKU085Dějiny křesťanského umění a ochrana památek 2lsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.KDKU084(K)Doporučený studijní plán

1. ročník – zimní semestr

skupina K#MT015

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KFIL020Dějiny antické filozofiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL026Logika a epistemologiezsZk 3 hod/týd3Sousedík,P.KFIL006(N)
KHIS025Církevní a obecné dějiny starověkuzsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.
KSTE041Patrologie 1zsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.KSTE094(N)
KBIB022Úvod do Bible 1zsZk 3 hod/týd3Brož,J.
KJAZ021Novozákonní řečtina 1zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.
KJAZ041Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.KJAZ040(Z)
KVAR007Seminář metodologiezsZ 2 hod/týd2Šmejdová,B.

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář filosofie a patrologie


1. ročník – letní semestr

skupina K#MT016

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL021Dějiny středověké filozofielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL020(K)
KFIL027MetafyzikalsZk 3 hod/týd3Svoboda,D.
KHIS026Církevní a obecné dějiny středověkulsZk 2 hod/týd3Kubín,P.
KSTE042Patrologie 2lsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.KSTE041(K), KSTE095(N)
KBIB023Úvod do Bible 2lsZk 3 hod/týd3Brož,J.KBIB022(K)
KSTE010Fundamentální teologie 1lsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KVAR007(K)
KJAZ022Novozákonní řečtina 2lsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ021(K)
KJAZ042Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.KJAZ041(K)
KVAR020Quodlibeta 1zs+ls- Z 8+8 hod/sem0+4Novotný,V.

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář filosofie a patrologie


2. ročník – zimní semestr

skupina K#MT025

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL022Dějiny novověké filozofiezsZk 2 hod/týd3Sirovátka,J.
KFIL009Filozofická antropologiezsZk 2 hod/týd3Machula,T.
KHIS027Církevní a obecné dějiny raného novověkuzsZk 2 hod/týd3Petráček,T.
KHIS029České církevní dějiny 1zsZk 2 hod/týd3Kubín,P.KHIS172(N)
KBIB024Pentateuch a dějepisné knihy 1zsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB023(P)
KBIB026Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1zsZk 2 hod/týd3Brož,J.KJAZ022(K)
KSTE011Fundamentální teologie 2zsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KSTE010(K)
KJAZ023Novozákonní řečtina 3zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ022(K)
KJAZ043Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.KJAZ042(K)

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář filosofie a patrologie

seminář biblických věd a starých jazyků

seminář systematické teologie


2. ročník – letní semestr

skupina K#MT026

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL023Dějiny filozofie 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Sirovátka,J.
KFIL004Filozofická etikalsZk 2 hod/týd3Machula,T.
KHIS028Církevní a obecné dějiny 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Petráček,T.
KHIS030České církevní dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.KHIS029(K), KHIS173(N)
KBIB013Pentateuch a dějepisné knihy 2lsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB024(K)
KBIB014Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB026(K)
KSTE032Křesťanství a jiná náboženstvílsZ 2 hod/týd2Červenková,D.
KJAZ024Novozákonní řečtina 4lsZk 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ023(K)
KJAZ044Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd2Koronthályová,M.KJAZ043(K), KJAZ168(N), KJAZ168(Z)
KJAZ030Základy biblické hebrejštinylsZk 2 hod/týd2Ondrejičková,S.KJAZ009(Z)
KVAR021Quodlibeta 2zs+ls- Z 8+8 hod/sem0+2Novotný,V.

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář filosofie a patrologie

seminář biblických věd a starých jazyků

seminář systematické teologie


3. ročník – zimní semestr

skupina K#MT035

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB025Knihy básnické a sapienciálnízsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.
KBIB027Novozákonní epištoly 1zsZk 3 hod/týd3Brož,J.
KSTE043Trinitární teologiezsZk 3 hod/týd3Pospíšil,C.
KSTE045ProtologiezsZk 2 hod/týd3Novotný,V.
KSTE048EkleziologiezsZk 3 hod/týd3Mohelník,T.
KLTG010Liturgika 1zsZk 3 hod/týd3Tichý,R.
KIUS011Teorie a dějiny právazsZk 3 hod/týd2Čačík,M.


Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář biblických věd a starých jazyků

seminář systematické teologie

seminář pastorálních oborů a právních věd


3. ročník – letní semestr

skupina K#MT036

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB015Knihy prorocké a apokalyptickélsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.
KBIB016Novozákonní epištoly 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB027(K)
KSTE044Christologie a soteriologielsZk 3 hod/týd3Pospíšil,C.
KSTE046Teologická antropologielsZk 3 hod/týd3Novotný,V.
KSTE081EkumenismuslsZk 2 hod/týd2Salvet,O.KSTE048(K)
KLTG011Liturgika 2lsZk 3 hod/týd3Tichý,R.
KIUS009Kanonické právo 1lsZk 3 hod/týd3Hrdina,A.; Čačík,M.KIUS011(K)
KJAZ017Atestace ze světového jazykazs/lsZ 2 hod/týd3Šmejdová,B.; Brož,J.
KVAR022Quodlibeta 3zs+ls- Z 8+8 hod/sem0+2Novotný,V.

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář biblických věd a starých jazyků

seminář systematické teologie

seminář pastorálních oborů a právních věd


4. ročník – zimní semestr

skupina K#MT045

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB028Janovské spisy 1zsZk 2 hod/týd3Brož,J.
KSTE080EschatologiezsZk 2 hod/týd3Novotný,V.
KSTE029Teologie svátostí 1zsZ 3 hod/týd3Mohelník,T.
KSTE082Fundamentální morálkazsZk 3 hod/týd3Fošum,J.
KSTE092Sociální etika 1zsZ 2 hod/týd2Štica,P.
KIUS010Kanonické právo 2zsZk 3 hod/týd3Hrdina,A.; Čačík,M.KIUS009(K)
KIUS008Konfesní právozsZk 2 hod/týd2Kříž,J.KIUS011(K)
KPED101PedagogikazsZk 2 hod/týd2

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář biblických věd a starých jazyků

seminář systematické teologie

seminář pastorálních oborů a právních věd


4. ročník – letní semestr

skupina K#MT046

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB017Janovské spisy 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.
KSTE049Teologie svátostí 2lsZk 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE029(K)
KSTE098Dějiny křesťanské spiritualitylsZk 2 hod/týd2Sládek,K.
KSTE083Teologální etikalsZk 3 hod/týd3Fošum,J.KSTE082(K)
KSTE084Speciální morálka 1lsZk 4 hod/týd3Štica,P.
KSTE093Sociální etika 2lsZk 2 hod/týd2Štica,P.
KVAR023Quodlibeta 4zs+ls- Z 8+8 hod/sem0+2Novotný,V.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4
KIUS012Základy práva pro působení v pastoracilsZk 2 hod/týd3Kříž,J.KPTE011(Z)
KPTE012KatechetikalsZk 2 hod/týd3

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář biblických věd a starých jazyků

seminář systematické teologie

seminář pastorálních oborů a právních věd


5. ročník – zimní semestr

skupina K#MT055

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU084Dějiny křesťanského umění a ochrana památek 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.
KSTE099Spirituální teologiezsZk 3 hod/týd3Sládek,K.
KSTE085Speciální morálka 2zsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE084(K)
KPTE015Pastorální teologiezsZk 3 hod/týd3Dřímal,L.
KPTE019Psychologie pro pastorační praxizsZk 3 hod/týd3Bartůšková,L.KPED123, KPED124, KPED125(N), KPED123, KPED124, KPED125(Z)
KVAR004Diplomní seminářzsZ 1 hod/týd4Vopřada,D.; Novotný,V.; Brož,J.

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář systematické teologie

seminář pastorálních oborů a právních věd


5. ročník – letní semestr

skupina K#MT056

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU085Dějiny křesťanského umění a ochrana památek 2lsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.KDKU084(K)
KSTE097MariologielsZk 1 hod/týd2Novotný,V.
KVAR024Quodlibeta 5zs+ls- Z 8+8 hod/sem0+2Novotný,V.

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář systematické teologie

seminář pastorálních oborů a právních věddoporučené volitelné předměty


skupina K#MT124

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ156Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Šmejdová,B.
KJAZ157Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Šmejdová,B.KJAZ156(K)
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Milcová,H.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ137(K)
KJAZ190Italština 1zsZ 2 hod/týd4Mazzero,M.
KJAZ191Italština 2lsZ 2 hod/týd4Mazzero,M.KJAZ190(K)
KVAR012Duchovní cvičení Izs/lsZ 5 dny/sem5Vopřada,D.
KVAR120Duchovní cvičení IIzs/lsZ 5 dny/sem5Vopřada,D.
KDKU342Pootevřený prostor - přednášky o současné sakrální architektuřezsZ 12 hod/sem4Schmidt,N.
KVAR030Management jako cesta k úspěchuzsZ 3 hod/týd3Češka,R.
KVAR031Ekonomické řízení a podnikání jako cesta zodpovědnostizs+lsZ Z 3+3 hod/týd0+3Češka,R.
KVAR032Efektivní řízení jako cesta k prosperitělsZ 3 hod/týd3Češka,R.
KVAR033Semináře s úspěšnými manažeryzs+ls- Z 1+1 hod/týd0+1Češka,R.


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 19. květen 2022 10:54 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám