doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil.

Katedra filosofie a právaKontakt:

informační systém UK


E-mail: jakub.jinek@ktf.cuni.cz


Narozen 28. 4. 1978

v Praze

ženatý, šest dětí


Odborné zaměření

antická filosofie, politické myšlení, sociální etika, etika

Vzdělání

 • 1997 – 2004 Universita Karlova. Fakulta sociálních věd. Politologie – mezinárodní vztahy, specializace politická filosofie (Mgr.)

 • 2002 – 2003 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Seminar für politische Wissenschaft; Institut für Philosophie

 • 2004 – 2007 Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein; doktorské studium filosofie (Dr. phil.), školitelé: prof. G. Reale, prof. F. L. Lisi

 • 2019 – jmenován docentem pro obor filosofie (FF UP v Olomouci)


Odborná praxe

 • 2001 – 2021 Nakladatelství OIKOYMENH, redaktorská činnost, překlady, fundraising, člen ediční rady, v letech 2015 a 2018–2020 ředitel

 • 2004 – 2007 Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein, asistent Platónského centra

 • 2007 – 2011 Jihočeská universita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Odborný asistent, 2008–2010 proděkan pro vědu

 • 2007 – 2018 Výkonný redaktor časopisu Reflexe

 • 2008 – 2019 Universita Karlova v Praze. Filosofická fakulta. Vědecký pracovník, 2011–2015 tamt. odborný asistent

 • 2018 – 2020 FLÚ AV ČR, v. v. i., Vedoucí edičního oddělení OIKOYMENH

 • 2018 – 2023 Universita Pardubice. Fakulta filosofická. Odborný asistent, od 2019 docent

 • 2021 – dosud Universita Karlova. Katolická teologická fakulta. Docent, od r. 2022 proděkan pro vědu


Jiné odborné a veřejné aktivity


Aktuální výběrová bibliografie

Monografie

 • J. Jinek, Platón a problém filosofické vlády. Politické myšlení v dialogu Zákony, Praha 2021.

 • J. Jinek, Obec a politično v Aristotelově myšlení, Praha 2018.

 • Aristotelés. Kategorie, přel. J. Hejlek – A. Havlíček – J. Jinek, úvod a komentář J. Jinek, Praha 2018.


Odborné články

 • J. Jinek, Naming God as „King“ and the Figure of the Legislator in Plato’s Cratylus, in: G. Giorgini – E. Irrera (eds.), God, Religion, and Society, Baden-Baden 2023, str. 213–228.

 • J. Jinek, Platons Theologie der Götternamen, in: V. Mikeš (vyd.), Plato’s Cratylus. Proceedings from the Eleventh Symposium Platonicum Pragense (Brill's Plato Studies Series, 8), Leiden 2022, pp. 107–123.

 • J. Jinek, Pleasure and Pain in Plato’s Laws and the Penal Code of the Second Best City, in: Etica & Politica / Ethics & Politics, 23, 2021, str. 425–442.

 • J. Jinek, Plato’s Socrates and the Law Code of Athens, in: Filosofický časopis, Special Issue, 2021, 2 (The Rule of the People and the Rule of Law in Classical Greek Thought), str. 103–124.

 • J. Jinek, Poslušnost zákonu a filosofické zákonodárství, in: J. Jinek – J. Jirsa (vyd.), Platónův dialog Kritón, Praha 2020, str. 69–91.

 • J. Jinek, Sókratés jako učitel, in: J. Jinek – J. Jirsa (vyd.), Platónův dialog Euthyfrón, Praha 2019, str. 99–116.

 • J. Jinek, Platón a Aristotelés o boží vládě v obci. Možné zdroje ideje suverenity v řeckém politickém myšlení, in: Reflexe, 56, 2019, str. 41–62.

 • J. Jinek, The Welfare State and Modern Sovereignty, in: Politologický časopis, 3, 2018, str. 206–226.

 • J. Jinek, A Critical Approach to Moral and Political Theory: The Case of Plato’s Republic, in: M. Migliori – F. Eustacchi (vyd.), Per la rinascita di un pensiero critico contemporaneo. Il contributo degli antichi, Milano – Udine 2017, str. 181–204.


Vydavatel

 • J. Jinek (vyd.), The Rule of the People and the Rule of Law in Classical Greek Thought, in:Filosofický časopis, Special Issue, 2021, 2.

 • J. Jinek – L. Kollert (vyd.), Emergency Powers. Rule of Law and the State of Exception, Baden-Baden 2020.

 • J. Jinek – J. Jirsa (vyd.), Platónův dialog Kritón, Praha 2020.

 • J. Jinek – J. Jirsa (vyd.), Platónův dialog Euthyfrón, Praha 2019.


Poslední změna: 18. září 2023 16:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám