doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

Katedra filosofie a práva
Kontakt:

informační systém UK


E-mail:Odborné zaměření

 • Politická filosofie

 • Filosofie výchovy

 • Etika

Curriculum vitae


 • 1995–2000: magisterské studium filosofie, religionistiky a theologie na HTF UK

 • 2000–2005: doktorské studium oboru filosofie na PedF UK

 • 2001–2003: učitel na Obchodní akademii v Pardubicích

 • 2003–2024: katedra filosofie  FF UPa: asistent (2003),odborný asistent (2005), docent (2016)

 • 2005–2011: externí vyučující, katedra OV a filosofie, PedF UK

 • 2006–2009: předseda Akademického senátu FF UPa

 • 2010–2013: vedoucí katedry filosofie FF UPa

 • 2010 – současnost: člen oborové rady filosofie FF UPa

 • 2016 – jmenován docentem pro obor filosofie (PedF UK)

 • 2017–2022: člen Rady Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i.

 • 2017–2019: člen Vědecké rady FF UPa

 • 2018–2019: proděkan pro vědu a výzkum FF UPa

 • 2019 – současnost: člen oborové rady německá a francouzská filosofie FHS UK

 • 2019 – současnost: člen oborové rady religionistika FF UP Olomouc

 • 2019 – současnost: člen oborové rady didaktika výtvarné výchovy PedF UK

 • 2020 – současnost: člen ediční rady nakladatelství OIKOYMENH

 • 2022–2023: předseda Komise pro vzdělávací činnost Rady vysokých škol ČR

 • 2022 – současnost: člen Oborové rady Grantové agentury Univerzity Karlovy

 • 2022 – současnost: člen Akademického sněmu AV ČR pro období 2022-2026

 • 2023 – současnost: docent na katedře filosofie a práva, KTF UK

 

Studijní pobyty v zahraničí


 • University of Edinburgh, Department of Philosophy, UK, 30. 6.–25. 7. 2014

 • University of Edinburgh, Department of Philosophy, UK, 3. 6.–30. 6.2013

 • Department of Philosophy, Lancaster University, UK, 22. 8.–1. 9. 2010

 • Studijní pobyt u prof. Jaroslava Krejčího, Lancaster University, UK, 09/2006

 • Philosophisch-Historische Fakultät, Universität Basel, Švýcarsko 10/2004–03/2005

 

Publikační činnost

Monografie


 • O smyslu politiky. Politická filosofie Hannah Arendtové. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, 202 s. ISBN 978-80-7395-843-5.

 • Odpovědnost (spoluautor R. Palouš). Praha: Karolinum, 2012, 124 s. ISBN 978-80-246-2083-1

 • Výchova jako přehodnocování hodnot, Univerzita Pardubice,  2007, 190 s. ISBN 978-80-7194-990-9.

 

Učebnice


 • Úvod do filosofie (spoluautoři: Hejduk T., Grygar F., Hermann T., Palouš R., Pelcová N.). Univerzita Pardubice, Pardubice, 2011, 274 s. ISBN 978-80-7395-383-6.

 

Publikace (výběrově)


Ediční činnost:


Redakční práce:


 Poslední změna: 21. červen 2024 14:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám