Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.

  Katedra filosofie a práva


  Kontakt:


  informační systém UK
  dokumenty ke stažení  Školy, kvalifikace, práce

  Vzdělání

  • Elektrotechnická fakulta ČVUT, obor: silnoproudá elektrotechnika, ukončeno 1987

  • Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, obor: filosofie, ukončeno 1996

  • Doktorandské studium na FF – UK ukončeno r. 2002


  Současné postavení

  • vědecký pracovník – Filozofický ústav AV ČR, pracovní skupina logiky

  • odborný asistent – Husitská teologická fakulta UK, Pedagogická fakulta UJEP, Katolická teologická fakulta UK


  Bibliografie

  V časopisech

  • Mají vlastní jména smysl, v: Filosofický časopis, č. 2, ročník 46, 1998.

  • Odpověď Marianu Zouharovi, v: Filosofický časopis, č. 6, ročník 46 1998.

  • O čem mluvíme v negativních existenčních výrocích, vyjde v: Organon F, č. 4, ročník V., 1998.

  • Proč se přít o vlastních jménech, v: Filosofický časopis, č. 5 ročník 47, 1999.

  • Tichého kritika kauzální teorie vlastního jména, v: Filosofický časopis, č. 5, ročník 49, 2001.

  • Naturalistický omyl, v Ergo, ročník IV č.2, 2002

  • Je raný Wittgenstein odpůrcem metafyziky a teologie?(vyjde v Teologické texty)


  Ve sbornících

  • Analytická filosofie, v Současné filosofické směry, ed. Hejna, Ústí nad Labem 2002

  • Projevy realismu a nominalismu ve scholastické logice, příspěvek na setkání, v: Mezi jazykem a vědomím, Praha 1999.

  • Davidsonovo pojetí pravdy, v: Hledání pravdy o pravdě, Trinitas, Svitavy 2000.

  • Pojetí vlastních jmen u G. Fregeho, v: Logica et methodologica (Frege a Bolzano) Bratislava 2000.

  • Jak souvisí teorie vlastního jména s teorií významu, v: Denotácia, referencia, význam, Bratislava 2000.

  • Fregova ontologie, v: Filosofický časopis, č. 3, ročník 49, 2001.

  • Wittgensteinova obrázková teorie - rozchod s tradiční ontologií, v Filosofia Ludvíka Wittgensteina, ed. P. Cmorej, Bratislava, 2002

  • Protokolární věty a možnost odmítnutí metafyziky (vyjde)


  Knihy

  • Logika pro studenty humanitních oborů, v: Vyšehrad 1999, rozšířené vydání v: Vyšehrad 2001.


  Překlady

  • W. V. Quine, Dvě dogmata empirismu, vyšlo ve sborníku Co je analytický výrok, OIKOYMENH 1995


  Poslední změna: 4. květen 2023 11:27 
  print
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám