Itálie očima Veroniky Telnarové

1. V jaké destinaci jste zahraniční pobyt absolvovala? 

Co Vás vedlo k výběru této destinace?

Byla jsem na Erasmu celkem dvakrát. Nejprve na studijním pobytu v Boloni a poté na praktické stáži v Římě. Výběr Itálie byl pro mne jasný, nad jinou zemí jsem ani neuvažovala. A co se týká měst, tak pro studijní pobyt byly v akademickém roce 2016/2017 dvě možnosti – Bologna a Benátky. Bolognu jsem si vybrala jednak s ohledem na historii a prestiž tamní univerzity (nejstarší univerzita na světě), ale také z praktických, respektive geografických, důvodů, kdy Bologna je velmi strategické místo pro cestování a poznávání dalších italských měst. Praktická stáž nebyla omezena již stávajícími smlouvami naší univerzity, a tak byl pro mne Řím jasná volba, kterou vzhledem k historii města, množství památek a kulturního dědictví asi není třeba vysvětlovat.


2. Jaký typ studijního programu jste absolvovala? (Erasmus+ tj. pobyt na univerzitě nebo praktická stáž, nebo jiné).

Dvousemestrální studijní pobyt v akademickém roce 2016/2017 jsem absolvovala v Boloni (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna). Praktickou stáž jsem absolvovala v létě v akademickém roce 2017/2018 (Museo di Roma in Trastevere).


3. Jak jste zvládala cizí jazyk? Bylo pro Vás náročné komunikovat, absolvovat výuku, případně složit závěrečné atestace?

Italštinu jsem studovala již několik let před absolvováním prvního pobytu, takže příliš problematické pro mne zvládnutí jazyku nebylo, ale pochopitelně je rozdíl mezi docházením do jazykového kurzu a absolvováním celého studia v cizím jazyce. Komunikace byla ze začátku náročnější, ale vzhledem k dennodennímu kontaktu s jazykem se do toho člověk rychle dostane. Absolvování výuky pro mne osobně z hlediska porozumění náročné nebylo. Co se týká složení závěrečných zkoušek, tak zde jsou samozřejmě dva pohledy – náročnost vědomostní a náročnost jazyková. Je zcela jasné, že složit zkoušku v cizím jazyce je náročnější nežli složení zkoušky v češtině, ale vzhledem k tomu, že absolvujete předměty v daném jazyce a veškeré studijní materiály a knihy rovněž studujete v daném cizím jazyce, si na něj dříve či později zvyknete. Náročnost vědomostní je srovnatelná se studiem na domovské univerzitě. Co se týká mé praktické stáže, tak ta byla zaměřena na odborný výklad muzejních sbírek návštěvníkům. Tudíž v první fázi jsem se seznámila s historií muzea a jeho sbírkami (jak stále expozice, tak výstavy) a druhá fáze byla čistě praktická – výklad v italském (80%) a anglickém (20%) jazyce.


4. Čím Vás pobyt nejvíce obohatil? Co pokládáte za nejvíce přínosné?

Příprava na výstavuNa otázku jak mě pobyt obohatil je několik pohledů. Studijní pobyt: podívám-li se na to ze studijního přínosu, tak mě pobyt obohatil především v rámci mého studijního zaměření, jelikož celý akademický rok jsem mohla věnovat studiu uměleckého období, které preferuji. Což je samozřejmě obrovský luxus, jelikož se tomu můžete věnovat do hloubky a máte na to čas. Další přínos byl samozřejmě jazykový, to asi není nutné hlouběji rozebírat. No a v neposlední řadě je takový pobyt obohacující i po osobní stránce jak z pohledu poznání nových přátel, tak z pohledu poznání nových míst, kultury, zvyků atd. Bologna je skvělý výchozí bod pro cestování po severní a střední Itálii a toho jsem mnohokrát využila a vydala se na cesty za poznáním Itálie. Praktická stáž: zde byl pro mne největší přínos jazykový, jelikož náplní mé stáže spočíval v provádění po sbírkách muzea. Pochopitelně nesmírně přínosné pro mne bylo hluboké poznání sbírek daného muzea. Měla jsem i velké štěstí v načasování mé stáže a byla jsem součástí instalace nové výstavy v muzeu a získala jsem mnohé praktické zkušenosti, které mě nesmírně obohatily.


5. Doporučila byste studijní pobyt v zahraničí dalším studentům?

Ano, doporučila. Sama často lituji, že jsem Erasmus nevyužila i v bakalářském studiu, ale pouze v magisterském. Byla to zkušenost k nezaplacení a dodnes nejen vzpomínám na mé dva pobyty, ale mnohdy z nich stále těžím.


6. Jaké památky, církevní stavby, muzea a galerie jste navštívili a která osobně pokládáte za nejzajímavější?

O místech, která jsem navštívila, bych mohla psát velice dlouho. Jak jsem již výše zmínila, využila jsem pobytu v Boloni k četným výletům. Mám-li ale zmínit samotné bolognské památky, pak nejzajímavějším místem pro mne byl určitě Complesso di Santo Stefano, Basilica di San Domenico, Pinacoteca Nazionale di Bologna a mnohé další. U římského pobytu je z pochopitelných důvodů v podstatě nemožné napsat jen pár míst, která považuji za nejzajímavější. Shrnula bych to asi tak, že jsem každou volnou chvíli využila k navštívení galerií, muzeí, kostelů, antických památek, ale i římských čtvrtí, které nejsou příliš známé. Kdybych ale přesto měla vyzdvihnout něco, co ve mně zanechalo hluboký zážitek, pak to budou jistě mé časté návštěvy v Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte, která sídlí v Palazzo Venezia. Italské knihovny by vydaly na samostatnou kapitolu a dlouhé vyprávění, ale obecně lze říci, že princip fungování tamních knihoven je velice uživatelsky přívětivý a výběr knih nepřeberný.


7. Seznámili jste se v rámci zahraničního pobytu s nějakými významnými osobnostmi z oblasti historie, kultury, dějin umění, církve?

Je-li dotaz myšlen jako fyzické setkání s tou danou osobou, pak bych vyzdvihla především vyučující na bolognské univerzitě, kteří jsou významnými a váženými odborníky ve svém oboru. Co se mého pracovního pobytu v Římě týká, tak pro mne bylo nezapomenutelné spolupracovat se všemi zaměstnanci muzea, jejichž kolektiv byl inspirující, ochota začlenit mě mezi sebe ohromující a obecně atmosféra na pracovišti byla nesmírně přátelská, milá a motivující k lepším pracovním výkonům. Z pohledu studia o osobnostech z oblasti historie, kultury, dějin umění či církve jsem se setkala s poměrně velkým množstvím nových osobností. Což ovšem samozřejmě odpovídá detailnímu zaměření na danou tématiku a studiu regionálních témat.Poslední změna: 16. prosinec 2022 18:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám