Ludmila Bartůšková

MUDr. Ludmila Bartůšková

katedra pastorálních oborů a právních věd


Kontakt:


IS studium
VŠ studium:

 • Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc, obor teologie, 2002

 • Katolická teologická fakulta UK, Praha, obor náboženské nauky, 1997

 • Lékařská fakulta UK Plzeň, obor všeobecné lékařství, 1995


Postgraduální studium, atestace, supervize:

 • 1. LF UK, obor Psychologie, práce na téma: Vliv víry na interpretaci psychických obtíží subjektem, dosud

 • soudní znalec MCS Praha, od r. 2007

 • Licence pro výkon lékařské praxe a poskytování poradenských služeb v oboru dětská a dorostová psychiatrie,  2007

 • Atestace v oboru dětská psychiatrie, 2005

 • Atestace v oboru psychiatrie I. stupně, 1998

 • Certifikát akreditace rodinného a systemického terapeuta, 2008

 • Osvědčení o psychosomatickém vzdělání, 2005 

 • Supervidovaná praxe v rodinné terapii, ambulance PhDr. Trapkové, 222hodin

 • Psychoterapeutická fakulta Praha, 2003

 • Funkční specializace v systemické psychoterapii, 2003

 • Supervize (Chvála, Trapková, Rieger) v počtu 130 hodin

 • Výcvik v rodinné a systemické terapii psychosomatických poruch, 500 hodin, 2000

 • Certifikát Autoři distančních textů  Aplikace Tutor 2.5 2003    

 • Osvědčení o učitelské způsobilosti 1., 2., 3. stupně a pro mateřské školy,  2001

Výběr absolvovaných  kratších výcviků a kurzů:

 • kurs Gestalt terapie, 2000

 • kurs kognitivně-behaviorální terapie,2000

 • kurs nonverbálních technik, 1999

 • kurs arteterapie, 1999

 • výcvik pro práci na lince důvěry, 1997


Výuka:

 • Katolická teologická fakulta UK, Praha, od r. 2009

 • 1. LF UK, Ústav humanitních studií v lékařství, Praha, od r. 2008

 • Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta UP Olomouc, 2000 - 2003

 • VOŠ pedagogická, Sv. Jan pod Skalou, 2001- 2004


Přehled psychiatrické a psychoterapeutické praxe:

 • Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Praha, od r. 2009

 • Arcibiskupství pražské, Praha, od r. 1999

 • Psychosomatická klinika, Praha, 2005 - 2008

 • SANIMA, nestátní zdravotnické zařízení, Praha, 2002 - 2005

 • ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o., Praha, 2003

 • PL Dobřany, 1997 - 1995


Přednášková a publikační činnost

 • Psychologický seminář pro firmu Guseppe (ve spolupráci s doc. Mgr. Tavelem, PhD.), 1999

 • Cyklus přednášek o komunikaci pro Centrum mládeže, Praha, 1999

 • Cyklus zážitkových seminářů pro manželské páry, Červený Kostelec, 2000

 • Přednáška o partnerských vztazích, setkání mládeže, Zlín, 2000

 • Cyklus seminářů pro kněze pražské arcidiecéze, Praha, 2000-2001

 • Cyklus seminářů  o komunikaci pro zaměstnance Arcibiskupství pražského, Praha, 2001

 • Cyklus seminářů pro řeholní komunity: Šternberk, Uherský Brod, Vranov u Brna, Znojmo,  Bratislava, Praha, 2001-2002

 • Cyklus školení pro zaměstnance Charity Uherský Brod, 2001

 • Víkendový seminář pro studenty teologie Olomouc, 2001

 • Cyklus seminářů pro osamělé matky ve spolupráci s Centrem pro rodinu, Praha  a Olomouc, 2001-2004                                                                                                                      

 • Semináře pro studenty teologického konviktu, Litoměřice, 2001-2002

 • Přednášky pro laickou veřejnost, Pastorační středisko Praha, 2002

 • Přednášky,  konzultační činnost a víkendové semináře  pro YMCA Manželská setkání   (Praha, Seč u Chrudimi, Čáslav, Jiřetín pod Jedlovou, Třešť), 2001-dosud

 • Spolupráce s Národním dobrovolnickým centrem Hestia – přednášky a supervize, 2002

 • Přednášky na psychologická témata pro mládež a dospělé – Luhačovice, 2003

 • Seminář Víkend pro otce, Hanušovice, 2003

 • Víkendový seminář pro partnerské páry, Velehrad, 2003

 • Přednášky pro Dům rodin Smečno, 2003         

 • Přednáška pro učitele Zdravý životní styl, Sv. Jan p.Skalou, 2003

 • Školení pro zaměstnance Krajského úřadu Středočeského kraje, Praha, 2003

 • Přednáška pro katedru psychologie, FF Trnavské univerzity, 2003

 • Celostátní setkání katechetů, Hradec Králové, 2005

 • Přednášky na téma Syndrom vyhoření, FOD Klokánek, Hostivice, 2005

 • Přednášky a kursy ve spolupráci s KTF UK, Katechetickým střediskem a Centrem pro rodinu AP, dosud

 • Přednáška na Sympoziu rodinných terapeutů, Hejnice, 2008

 • Vzdělávací centrum Středočeského kraje, seminář pro pedagogy, 2009

 • Setkání křesťanských zdravotníků, Praha, 2009


Publikace:

 • Bartůšková, L.: Spirituální dimenze nemoci. Psychosom, 2013, 11, s. 25 – 32.

 • Bartůšková, L. Sebevýchova vychovatele v procesu výchovy mládeže   k hodnotám. Paidagogos,  ročník 2013, číslo 2, stránky 4-13, dostupné na http://paidagogos.net/issues/2013/article.php?id=2 .

 • Bartůšková, L.,Glogar, P.  Spiritualita v psychoterapeutické praxi? Psychoterapie, 7. Ročník, 2013, číslo 3 – 4, s. 194 – 199.

 • Bartůšková, L.: Některé pohledy vývojové psychologie na práci s mladými biřmovanci. In Cesty katecheze, 2012, roč. IV, č. 2, s. 14 – 17.  ISSN: 1803-7224.

 • Bartůšková, L., Tavel, P. .: Vztah psychologie a teologie též z pohledu studentů teologických fakult. In AUC Thehologica 2011, roč. 1, č. 2, s. 95 – 104.  ISSN 1804-5588.

 • BARTUŠKOVÁ, L. : Souvislost vývoje víry a vývoje člověka. 1. vyd. In Víra. VII. Celostátní kongres katechetů 27. - 30. 10. 2009, Kroměříž. Praha: Katechetická sekce České biskupské konference, 2010. 95 s. ISBN 978-80-87082-14-0. s. 26-39.

 • BARTUŠKOVA, L.:  Chci odpustit, ale jak? 1. vyd. In Věřím ve vzkříšení těla a život věčný. VI. Celostátní kongres katechetů. 25. – 27. října 2007, Kroměříž.  Praha: Katechetická sekce České biskupské konference,  2007. 184 s.  ISBN 978-80-87082-05-8, s. 179 – 184.


Členství v odborných společnostech:

 • Česká psychiatrická společnost ČLS JEP

 • Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP

 • Společnost rodinných a systemických terapeutů SOFTPoslední změna: 19. červen 2018 12:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám