Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D

  katedra pastorálních oborů
  Kontakt:


  IS studium


  materiály ke stažení


  Studia

  • 1998 – 2002 CM teologická fakulta UP v Olomouci – doktorské studium

  • 1970 – 1974 CM bohoslovecká fakulta v Praze – Litoměřicích 

  • 1963 – 1968 Strojní fakulta ČVUT v Praze

  Činnost

  • 1974-1989 v duchovní správě (Plzeň, Toužim)

  • 1990 na Arcibiskupství pražském referentem pro pastoraci

  • 1991 spoluzakladatelem a doposud členem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů v Praze

  • 1991 vedení Pastoračního střediska při Arcibiskupství pražském do r. 2004 a současně v té době rektorem kostela sv. Vojtěcha v Praze 6

  • 1996–2002 externím učitelem na Institutu pro sociální a charitativní práci při Pedagogické fakultě v Hradci Králové (pastorace v sociální práci)

  • Od roku 2002 odborným asistentem na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy

  • 2007 habilitace pro obor pastorální teologie, docentem na KTF UK dosud.

  • 2009 kanovníkem vyšehradské kapituly

  Bibliografie

  Monografie

  • OPATRNÝ, A. Pastorační situace  u nás. Analýzy výhledy. Kostelní Vydří 1996.

  • OPATRNÝ, A. Stůl slova – cyklus B. Zamyšlení nad biblickými texty nedělí a svátků, Kostelní Vydří 1996.

  • OPATRNÝ, A. Stůl slova – cyklus C. Zamyšlení nad biblickými texty nedělí a svátků, Kostelní Vydří 1997.

  • OPATRNÝ, A. Stůl slova – cyklus D. Zamyšlení nad biblickými texty nedělí a svátků, Kostelní Vydří 1998.

  • OPATRNÝ, A. Co dělá lidský život křesťanským, Kostelní Vydří 1997.

  • OPATRNÝ, A. Pastorace v postmoderní společnosti. Kostelní Vydří, 2001.

  • OPATRNÝ, A. Kardinál Tomášek a pokoncilní proměna pražské arcidiecéze. Kostelní Vydří,   2002.

  • OPATRNÝ, A. Cesty pastorace v pluralitní společnosti, Kostelní Vydří 2006.

  • OPATRNÝ, A. Apoštol Pavel: s Alešem Opatrným. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008.

  • OPATRNÝ, A. Credo : úvahy o apoštolském vyznání víry. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013.

  • OPATRNÝ, Aleš. Jak potěšit zpovědníka. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2014.

  • OPATRNÝ, Aleš. Ve světle víry: nad encyklikou Lumen fidei. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2014.

  • OPATRNÝ, Aleš. Pastorace zvláštních skupin. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014

  • OPATRNÝ, Aleš. Pastorace svátostí. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015.

  • OPATRNÝ, Aleš. Pastorální teologie pro laiky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016.

  • OPATRNÝ, Aleš. Spirituální péče o nemocné a umírající. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017.

  Příspěvky v kolektivních monografiích

  • OPATRNÝ, Aleš. Eklesiologie Oto Mádra. In: Česká katolická eklesiologie druhé poloviny 20. století. s.177-182. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2007.

  • OPATRNÝ, Aleš. Mezináboženský dialog v Čechách. Všechno je milost ( sborník k poctě 80. narozenin Ludvíla Armbrustera ). s.182-187. Praha: Karolinum, 2008

  • AUGUSTYN, Józef a Aleš OPATRNÝ. Umění zpovídat: o svátosti smíření z pohledu různých disciplín. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010.

  • BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Primasové katolické církve: země střední Evropy v čase komunismu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010.

  • PTÁČEK, Radek, BARTŮNĚK, Petr. Eutanazie – pro a proti. Praha: Grada 2012.

  • LIGUŠ, Ján, Tomáš BUTTA a Pavel KOLÁŘ. Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti: studie z homiletiky. Chomutov: L. Marek, 2014.

  • ŠRAJER, Jindřich, KOLÁŘOVÁ, Lucie a kol., Gaudium et spes padesát let poté. Brno: CDK,2015

  • PTÁČEK, Radek, BARTŮNĚK, Petr. Kontroverze v současné medicíně. Praha: Mladá fronta, 2016

  • OPATRNÝ, Aleš, Ludmila BARTŮŠKOVÁ a Ludvík DŘÍMAL. Pastorační péče o psychicky nemocné. V Praze: Karmelitánské nakladatelství, 2016.

  • OPATRNÝ, Aleš a kol. Otázky rodiny ve světě a v církvi. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017.

  Studijní texty Pastoračního střediska

  • OPATRNÝ, A.Pastorační péče v méně obvyklých situacích. Pastorační středisko Praha, 2005.

  • OPATRNÝ, A. Cesty k víře. Pastorační středisko Praha, 2001.

  • OPATRNÝ, A. Credo.  Pastorační středisko Praha, 1995.

  • OPATRNÝ, A. Májové úvahy. O rodině dnes. Pastorační středisko Praha, 1997.

  • OPATRNÝ, A. Malá společenství. Pastorační středisko Praha, 2000.

  • OPATRNÝ, A. Malá příručka pastorační péče o nemocné. Pastorační středisko Praha, 2003.

  • OPATRNÝ, A. Příprava na manželství. Pastorační středisko Praha, 1997.

  • OPATRNÝ, A. Sekty jako pastorační problém a úkol. Pastorační středisko Praha, 2000.

  • OPATRNÝ, A. Úvahy o utrpení a vzkříšení Páně. Pastorační středisko Praha, 1995.

  • OPATRNÝ, A. Život rozvedených v církvi. Pastorační středisko Praha, 1994.

  Články v časopisech (výběr)

  • Opatrný, A. Kirche in der ČSFR. Theologisch-praktische quartalschrift 1991/2, Linz

  • Opatrný, A. Zur Situation der katholischen Kirche in der ehemalige ČSSR, Wissenschaft und Glaube, 1991/1, Wien

  • Opatrný, A. Kněžství u nás – včera, dnes, zítra. Teologické texty 5(1991), Praha  

  • Opatrný, A. Pokání dnes u nás. Teologické texty 6(1992), Praha

  • Opatrný, A. Eschatologie a pastorace. Teologické texty 5 (1993)

  • Opatrný, A. Liturgie- minulost, přítomnost a budoucnost. Teologické texty 4 (1994)  

  • Opatrný, A. Život rozvedených v církvi.Teologické texty 5 (1994)  

  • Opatrný, A. Křesťanská iniciace dnes. Teologické texty 2 (1996)  

  • Opatrný, A. Pastorace - naše domácí situace. Teologické texty 5 (1996)

  • Opatrný, A. Stručně o církvi u nás. Teologické texty 1(1998)

  • Opatrný, A. Kňazi a laici. Verbum, časopis pre kresťanskú kultúru 5 (1997), Košice

  • Opatrný, A. S čím je kněz konfrontován a čemu bude čelit, Teologické texty 4 (2001)

  • Opatrný, A. Laici v pastorační práci. Teologické texty,4 (2000)  

  • Opatrný, A. O vzkříšení pro ostatní kolem nás, Teologické texty 2 (2001)

  • Opatrný, A. S čím je kněz konfrontován a čemu bude čelit, Teologické texty 4 (2001)

  • Opatrný, A. Soukromá zjevení a pastorace. Teologické texty 1 (2002) Opatrný, A.Sekty a destruktivní kulty u nás. Teologické texty 1 (2002)

  • Opatrný, A.Jak byl čten koncil v Čechách a na Moravě. Teologické texty 1 (2003)

  • Opatrný, A.Vliv spirituálních hodnot na kvalitu života těžce nemocného člověka, Onkologická péče 4 (2002), s. 4-6.

  • Opatrný, A. Zázračná uzdravení. Dingir 3 (2005)

  Články ve sbornících

  • OPATRNÝ, A. Duchovní vůdce nebo svůdce? Úskalí duchovního vedení v římskokatolické církvi. In.: Kol.: Fenomen duchovného vodcu. Zborník referátov z rovnomennej konferencie. Ústav pre vzťahy štátu a církvi: Bratislava 2001

  • OPATRNÝ, A. Die endlosen Wege zum „Gelobten Land“. Schwierigkeiten und Chancen in der postkommunistischen Diaspora. In.: RENŐCKL, H. – BLANKENSTEIN, M., Neue Religiosität fasziniert und verwirrt. Budapest – Wurzburg 2000

  • OPATRNÝ, A. Oživení farních společenství v ČR. In: Kol.: Oživenie farského spoločenstva. Zborník príspevkov odborného seminára. Košice 1999.

  • OPATRNÝ, A. Kirche und Religion. Zwischen Säkularismus und Poskommunismus. In: Neue Wege zum Heil? Die religiose Frage und die vielfalt der Antworten. Festschrift für Frederike Valentin Referat des Weltanschaungsfragen der Erzdiőzese Wien Wien 2001

  • OPATRNÝ, A. Zkušenosti se sektami a destruktivními kulty v pastoraci v ČR. In: Kol.: Sekty, kulty a nová religiozita v pluralitnej spoločnosti. Zborník referátov z rovnomennej konferencie. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a církvi, 2000, s. 47-50.

  • OPATRNÝ, A. Pastorace v postmoderní společnosti. In: Kol.: Fórum pastorálních teologů I. Pro Centrum Aletti Velehrad – Roma vydalo Nakladatelství Refugium Velehrad – Roma, 2000, s. 95-110.

  • OPATRNÝ, A. Pastorace jako zdroj polarizujících napětí. In: Kol.: Polarizace české katolické církve? Pro Centrum Aletti Velehrad – Roma vydalo Nakladatelství Refugium Velehrad – Roma, 2000, s. 46-54.

  • OPATRNÝ, A. Farnost – pastorální reflexe. In: HOJDA, J. (Ed.) Farnost na přelomu století: teologická reflexe. Svitavy: Trinitas, 2000, s. 66-85.

  • OPATRNÝ, A. Eschatologické motivy v některých skupinách v katolické církvi., In: Kol.: Náboženské smery na prelomu tisícročí. Eschatologické vízie. Zborník referátov z rovnomennej konferencie. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a církvi, 2001, s. 45-54.

  • OPATRNÝ, A. Duchovní vůdce nebo svůdce? Úskalí duchovního vedení v římskokatolické církvi, In.: Kol.: Fenomen duchovného vodcu. Zborník referátov z rovnomennej konferencie. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a církvi, 2001, s. 46-53.

  • OPATRNÝ, A. Identifikace s církví., In: HOJDA, J. (ed.) Identita církve – identifikace s církví. Svitavy: Trinitas, 2002, s. 60-69.

  • OPATRNÝ, A. Pastorace společenství. In.: Kol.: Fórum pastorálních teologů II. Vybraná studijní témata pro posluchače CMTF UP. Pro Centrum Aletti Velehrad – Roma vydalo Nakladatelství Refugium Velehrad – Roma, 2002, s.114-130.  

  • OPATRNÝ, A. Jak čteme koncil dnes a jak byl čten za totality? In: Kol.: Kardinál Tomášek a koncil. Sborník ze sympozia k 10. výročí úmrtí kardinála Tomáška a ke 40. výročí zahájení 2. vatikánského koncilu. Praha: Pastorační středisko, 2002, s. 7-15.

  • OPATRNÝ, A. Pastorační program biskupa Tomáška. In: Kol.: Kardinál Tomášek a koncil. Sborník ze sympozia k 10. výročí úmrtí kardinála Tomáška a ke 40. výročí zahájení 2. vatikánského koncilu. Praha: Pastorační středisko, 2002, s. 135-196.

  • OPATRNÝ, A. Česká církev v pohledu Novo millennio ineunte, in: P. Ambros et al. Novo millennio ineunte, Olomouc, 2003, s. 28-39.

  • OPATRNÝ, A. Mariánská úcta v pohledu pastorální teologie, in: Kol.: Maria z Nazareta. Sborník přednášek, Trinitas: Svitavy, 2003, s. 158-165.

  • OPATRNÝ, A. Péče o existenciální a spirituální potřeby pacienta. In: Kořeny a vykořenění, Ed. D. Heller, I. Sobotková, J. Šturma, Sborník z Psychologických dnů 2002, Praha 2003, s. 48-51.

  • OPATRNÝ, A. Kardynal Józef Beran i kardynal Franciszek Tomášek, in: Wieksi i mensi proroci  Europy Środkovo- Wschodniej. Materialy  I. i II. Forum teologov Europy Srodkowo – Wschodnej. Ed. K. Kaluza, S.C. Napiorkowski OFMConv, K. Pek MIC, Lublin 2003, s. 89-118.


  Poslední změna: 20. prosinec 2022 09:36 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám