OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2015 Harmonogram akademického roku 2015/2016

OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2015 Harmonogram akademického roku 2015/2016

2. Změna opatření děkana č. 6/2016





Č.j. 613/15

V Praze dne 14. dubna 2015




OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2015


Harmonogram akademického roku 2015/2016







V souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a v návaznosti na harmonogram akademického roku 2015/2016 stanovený opatřením rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 10/2015 vyhlašuji pro Katolickou teologickou fakultu toto jeho upřesnění:





Čl. 1 Hlavní společné termíny





začátek akademického roku (zahájení výuky)



30. 9. 2015



slavnostní zahájení akademického roku


Veni Sancte – kostel Panny Marie před Týnem


Imatrikulace – Velká aula Karolina



29. 9. 2015


9,00


11,00





děkanský den (výuka se nekoná)



16. 11. 2015



poutní slavnost KTF



8. 12. 2015



vánoční prázdniny



23. 12. 2015 – 3. 1. 2016



velikonoční prázdniny



23. – 30. 3. 2016



rektorský den (výuka se nekoná)



4. 5. 2016



slavnostní zakončení akademického roku


Te Deum – kostel sv. Markéty, Praha-Břevnov


zahradní slavnost



20. 5. 2016


15,30


17,00





letní prázdniny



1. 7. – 31. 8. 2016



konec akademického roku



30. 9. 2016







Čl. 2 Bakalářské a magisterské studium



k provedení zápisu do dalšího ročníku je nezbytné odevzdat evidenční list pro ak. rok 2015/2016




zápis do druhého a vyššího ročníku


= odevzdat evidenční list pro ak. rok 2015/2016



do 30. 9. 2015



soustředění pro studenty přijaté do 1. ročníku



30. 9. 2015 od 15,00



imatrikulace – Velká aula Karolina



29. 9. 2015 od 11,00



promoce (předpokládané termíny)


bakalářské – Profesní dům, Malostranské n. 25, Praha 1


magisterské – Velká aula Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1





5. 11. 2015


13. 11. 2015




Zimní semestr


zápis předmětů do SIS



24. 8. – 20. 9. 2015



změna zápisu předmětů do SIS



1. 10. – 8. 10. 2015



zápis předmětů do SIS pro studenty ostatních fakult UK



14. – 20. 9. 2015



výuka v zimním semestru



1. 10. 2015 – 8. 1. 2016



zkouškové období



11. 1. – 14. 2. 2016




Letní semestr


zápis předmětů do SIS



1. – 14. 2. 2016



změna zápisu předmětů do SIS



17. – 23. 2. 2016



zápis předmětů do SIS pro studenty ostatních fakult UK



8. – 14. 2. 2016



výuka v letním semestru



15. 2. – 20. 5. 2016



zkouškové období



23. 5. – 30. 6. 2016



termín pro splnění studijních povinností



15. 9. 2016




Státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studiu


Zimní semestr (zimní termín SZZ – leden 2016)


řádný i opravný termín pro všechny obory








splnění předpokladů pro konání dané části SZZ


odevzdání přihlášky ke SZZ


odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě





do 8. 12. 2015



termín konání SZZ





18. – 29. 1. 2016



Letní semestr (jarní termín SZZ – leden 2016)


řádný i opravný termín pro všechny obory








splnění předpokladů pro konání obhajoby


odevzdání přihlášky k obhajobě


odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě





do 28. 4. 2016



splnění předpokladů pro konání ústní části SZZ


odevzdání přihlášky k SZZ





do 13. 5. 2016



termín konání SZZ





15. – 30. 6. 2016



Letní semestr (podzimní termín SZZ – září 2016)






OBHAJOBY ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ


řádný i opravný termín pro všechny obory






ÚSTNÍ ZKOUŠKY


opravný termín pro všechny obory








splnění předpokladů pro konání obhajoby/ústní zkoušky


odevzdání přihlášky k obhajobě/ústní zkoušce


odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě





do 16. 6. 2016



termín konání SZZ



1. – 8. 9. 2016







Čl. 3 Rigorózní řízení a doktorské studium


údaje týkající se doktorského studia platí pro všechny obory



termín odevzdání návrhu / aktualizace individuálního studijního plánu v SIS doktorandem





2. 10. 2015



termín odevzdání návrhu / aktualizace individuálního studijního plánu v SIS školitelem





9. 10. 2015



termín konání podzimních oborových rad



12. 10. – 30. 10. 2015



promoce (předpokládané termíny)



listopad 2015, květen 2016



termíny pro přihlášení ke státní doktorské zkoušce a odevzdání disertačních / rigorózních / licenciátních / souborných prací



4. 12. 2015


pro SDZ nebo obhajobu v období leden-únor 2016




4. 3. 2016


pro SDZ nebo obhajobu v období květen-červen 2016




27. 5. 2016


pro SDZ nebo obhajobu v období září-říjen 2016









zápis



19. 9. – 23. 9. 2016



termín pro splnění studijních povinností, odevzdání hodnocení plnění individuálního studijního plánu v SIS, odevzdání závěrečných zpráv o činnosti doktoranda





23. 9. 2016



termín odevzdání hodnocení plnění individuálního studijního plánu v SIS školitelem



30. 9. 2016







Čl. 4 Ostatní termíny






Termíny kontaktní výuky kombinovaného studia (obor Teologické nauky a Aplikovaná etika)



V roce 2015: 3. 10. // 10. 10. // 24. 10. // 7. 11. // 21. 11. // 5. 12. // 12. 12. //




V roce 2016: 9. 1. // 23. 1. // 6. 2. // 20. 2. // 5. 3. // 19. 3. // 2. 4. // 16. 4. // 30. 4. //


14. 5. // 28. 5. // 4. 6. //






Termíny pro odevzdávání publikací









uzávěrka AUC Theologica 1/2016





31. 10. 2015





uzávěrka AUC Theologica 2/2016





31. 3. 2016







Čl. 5 Závěrečné ustanovení





Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.
















ThLic Prokop Brož, Th.D.

děkan




Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty