OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2015 Harmonogram akademického roku 2015/2016

OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2015 Harmonogram akademického roku 2015/2016

2. Změna opatření děkana č. 6/2016

Č.j. 613/15

V Praze dne 14. dubna 2015
OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2015


Harmonogram akademického roku 2015/2016V souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a v návaznosti na harmonogram akademického roku 2015/2016 stanovený opatřením rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 10/2015 vyhlašuji pro Katolickou teologickou fakultu toto jeho upřesnění:

Čl. 1 Hlavní společné termíny

začátek akademického roku (zahájení výuky)30. 9. 2015slavnostní zahájení akademického roku


Veni Sancte – kostel Panny Marie před Týnem


Imatrikulace – Velká aula Karolina29. 9. 2015


9,00


11,00

děkanský den (výuka se nekoná)16. 11. 2015poutní slavnost KTF8. 12. 2015vánoční prázdniny23. 12. 2015 – 3. 1. 2016velikonoční prázdniny23. – 30. 3. 2016rektorský den (výuka se nekoná)4. 5. 2016slavnostní zakončení akademického roku


Te Deum – kostel sv. Markéty, Praha-Břevnov


zahradní slavnost20. 5. 2016


15,30


17,00

letní prázdniny1. 7. – 31. 8. 2016konec akademického roku30. 9. 2016Čl. 2 Bakalářské a magisterské studiumk provedení zápisu do dalšího ročníku je nezbytné odevzdat evidenční list pro ak. rok 2015/2016
zápis do druhého a vyššího ročníku


= odevzdat evidenční list pro ak. rok 2015/2016do 30. 9. 2015soustředění pro studenty přijaté do 1. ročníku30. 9. 2015 od 15,00imatrikulace – Velká aula Karolina29. 9. 2015 od 11,00promoce (předpokládané termíny)


bakalářské – Profesní dům, Malostranské n. 25, Praha 1


magisterské – Velká aula Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1

5. 11. 2015


13. 11. 2015
Zimní semestr


zápis předmětů do SIS24. 8. – 20. 9. 2015změna zápisu předmětů do SIS1. 10. – 8. 10. 2015zápis předmětů do SIS pro studenty ostatních fakult UK14. – 20. 9. 2015výuka v zimním semestru1. 10. 2015 – 8. 1. 2016zkouškové období11. 1. – 14. 2. 2016
Letní semestr


zápis předmětů do SIS1. – 14. 2. 2016změna zápisu předmětů do SIS17. – 23. 2. 2016zápis předmětů do SIS pro studenty ostatních fakult UK8. – 14. 2. 2016výuka v letním semestru15. 2. – 20. 5. 2016zkouškové období23. 5. – 30. 6. 2016termín pro splnění studijních povinností15. 9. 2016
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studiu


Zimní semestr (zimní termín SZZ – leden 2016)


řádný i opravný termín pro všechny obory
splnění předpokladů pro konání dané části SZZ


odevzdání přihlášky ke SZZ


odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě

do 8. 12. 2015termín konání SZZ

18. – 29. 1. 2016Letní semestr (jarní termín SZZ – leden 2016)


řádný i opravný termín pro všechny obory
splnění předpokladů pro konání obhajoby


odevzdání přihlášky k obhajobě


odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě

do 28. 4. 2016splnění předpokladů pro konání ústní části SZZ


odevzdání přihlášky k SZZ

do 13. 5. 2016termín konání SZZ

15. – 30. 6. 2016Letní semestr (podzimní termín SZZ – září 2016)


OBHAJOBY ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ


řádný i opravný termín pro všechny obory


ÚSTNÍ ZKOUŠKY


opravný termín pro všechny obory
splnění předpokladů pro konání obhajoby/ústní zkoušky


odevzdání přihlášky k obhajobě/ústní zkoušce


odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě

do 16. 6. 2016termín konání SZZ1. – 8. 9. 2016Čl. 3 Rigorózní řízení a doktorské studium


údaje týkající se doktorského studia platí pro všechny oborytermín odevzdání návrhu / aktualizace individuálního studijního plánu v SIS doktorandem

2. 10. 2015termín odevzdání návrhu / aktualizace individuálního studijního plánu v SIS školitelem

9. 10. 2015termín konání podzimních oborových rad12. 10. – 30. 10. 2015promoce (předpokládané termíny)listopad 2015, květen 2016termíny pro přihlášení ke státní doktorské zkoušce a odevzdání disertačních / rigorózních / licenciátních / souborných prací4. 12. 2015


pro SDZ nebo obhajobu v období leden-únor 2016
4. 3. 2016


pro SDZ nebo obhajobu v období květen-červen 2016
27. 5. 2016


pro SDZ nebo obhajobu v období září-říjen 2016

zápis19. 9. – 23. 9. 2016termín pro splnění studijních povinností, odevzdání hodnocení plnění individuálního studijního plánu v SIS, odevzdání závěrečných zpráv o činnosti doktoranda

23. 9. 2016termín odevzdání hodnocení plnění individuálního studijního plánu v SIS školitelem30. 9. 2016Čl. 4 Ostatní termíny


Termíny kontaktní výuky kombinovaného studia (obor Teologické nauky a Aplikovaná etika)V roce 2015: 3. 10. // 10. 10. // 24. 10. // 7. 11. // 21. 11. // 5. 12. // 12. 12. //
V roce 2016: 9. 1. // 23. 1. // 6. 2. // 20. 2. // 5. 3. // 19. 3. // 2. 4. // 16. 4. // 30. 4. //


14. 5. // 28. 5. // 4. 6. //


Termíny pro odevzdávání publikací

uzávěrka AUC Theologica 1/2016

31. 10. 2015

uzávěrka AUC Theologica 2/2016

31. 3. 2016Čl. 5 Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.
ThLic Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám