OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2015 Vymezení relevantní entity a výzkumné infrastruktury fakulty KTF UK

Vymezení relevantní entity a výzkumné infrastruktury fakulty KTF UK

Č.j.: 1790/15

V Praze dne 30. prosince 2015OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2015


Týkající se vymezení relevantní entity a výzkumné infrastruktury fakulty KTF UK
Čl. 1 Úvodní ustanoveníOpatření vymezuje relevantní entity a výzkumné infrastruktury v rámci Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.Čl. 2 Vymezení relevantní entity1. Tímto opatřením se vymezuje jako relevantní entita Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze jako celek.


2. Relevantní entita je definována jako samostatně vymezená organizační jednotka, které je umožněno účinně disponovat majetkem a dalšími zdroji účelově využívanými pro realizaci činnosti nezávislého základního výzkumu, nebo experimentálního vývoje, nebo veřejného šíření výsledku těchto činností formou výuky, publikací, transferu znalostí.


3. KTF vykonává výlučně činnost nehospodářskou a činnost hospodářskou vykonává jako činnost vedlejší povahy. Veškerá hospodářská činnost realizovaná fakultou v pozici celkové relevantní entity je spojena s jejím hlavním nehospodářským využitím tj. s jejím výkonem činností dle bodu 19 Rámce a je omezena co do rozsahu, kapacit a využití zdrojů relevantní entity pro hospodářskou činnost tak, že nepřesáhne 20% celkové roční kapacity.
Čl. 3 Vymezení výzkumné infrastruktury


1. Výzkumná infrastruktura není pro podmínky KTF UK v Praze definována.Čl. 4 Přechodná a závěrečná ustanovení


1. Relevantní entita Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze postupuje v souladu s příslušnými předpisy.ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkanSdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám