Vyhlášení kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016

Vyhlášení kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016

Č.j.: 718/15

V Praze dne 11. května 2015


Věc: Vyhlášení kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/2016
Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji pro akademický rok 2015/2016 níže uvedené kurzy a stanovím podrobnosti o jejich konání.
POPIS PROGRAMU
uskutečňovatel:Katolická teologická fakulty Univerzity Karlovy v Praze (KTF UK)
zaměření:zájmový (kurz 0185 je specializační)
místo konání:Katolická teologická fakulty, Thákurova 3, Praha 6
doba konání:v rámci denního studia (pondělí – pátek);


konkrétně uvedeno u jednotlivých kurzů
lhůta pro podání přihlášky:uvedeno u jednotlivých kurzů
výše úplaty za účast:500,-/700,- Kč za 1 kurz (uvedeno u jednotlivých kurzů)


úplata musí být uhrazena převodem na účet KTF UK č. 32034061/0100,


variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla, specifický symbol: číslo kurzu; při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací
termín přihlášek:30. 9. 2015 pro kurzy probíhající v zimním semestru


12. 2. 2016 pro kurzy probíhající v letním semestru
termín splatnosti úplaty:15. 10. 2015 pro kurzy probíhající v zimním semestru;


31. 3. 2016 pro kurzy probíhající v letním semestru
podmínky přijetí:úhrada úplaty za účast
podmínky absolvování:splnění všech studijních povinností (úkoly, testy, zkoušky) ve stanovených termínech
I. Seznam kurzů vypsaných (nebo začínajících) v zimním semestru:
            Název kurzu                                                               Vyučující                                    Číslo
1. Bibliodrama 1                                                 M. Ryšková                                 2452


2. Ekleziologie                                                    P. Brož                                          1158


3. Etika manželství a rodiny                             J. Lorman                                     2523


4. Latinský jazyk 1 (morfologie)                      M. Koronthályová/J. Šimandl   2482


5. Latinský jazyk 3 (syntax)                             M. Koronthályová/J. Šimandl   2484


6. Morálně teolog. problémy ezoteriky            J. Lorman                                    2522


7. Novozákonní epištoly 1;                               J. Brož                                           1192


8. Novozákonní řečtina 1                                  J. Bartoň                                       2135


9. Novozákonní řečtina 3                                  J. Bartoň                                       2445


10. Pastorace zvláštních skupin                                     A. Opatrný                                   2429


11. Patrologie                                                         V. Ventura                                               1288


12. Pentateuch a dějep. knihy 1                                      P. Větrovec                                 1150                


13. Prorocké, sapienc. a apokal. knihy 1           J. Hřebík                                     1151


14. Přehledné dějiny antic. a středověk. umění 1 J. Royt, V. Kubík                                1162


15. Přehledné dějiny renesančního umění 1                 M. Jarošová, M. Zlatohlávek   1163


16. Přehledné dějiny barokního umění 1          P. Oulíková, M. Pučalík                        1164


17. Přehledné dějiny 19. a 20. století 1                          M. Pech                                        1165


18. Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1             J. Brož                                          1152


19. Teologie svátostí 1                                          T. B. Mohelník                            2516


20. Úvod do křesťanství 1                                    D. Bouma                                     1289


21. Úvod do latinského jazyka 1                        J. Šimandl                                                2447


22. Úvod do latinského jazyka 2                        M. Koronthályová                      2448


23. Úvod do novozákonní řečtiny 1                   J. Bartoň                                      2449


24. Úvod do novozákonní řečtiny 2                   J. Bartoň                                      2450


25. Úvod do Písma 1                                             J. Brož                                          1149


26. Úvod do teologie                                             D. Vopřada                                  2520


27. Všeobecná teologická etika                                      L. Ovečka                                                2519
II. Seznam kurzů vypsaných v letním semestru:
       Název kurzu                                                       Vyučující                                     Číslo
1. Bibliodrama 2                                                M. Ryšková                                              2453


2. Četba patristického textu 2                                      D. Vopřada                                               2521


3. Ekumenismus                                                  P. Brož                                          1159


4. Eschatologie                                                   V. Novotný                                              0608


5. Evangelizace                                                              A. Opatrný                                    2205


6. Latinský jazyk 2 (morfologie)                     M. Koronthályová/J. Šimandl     2483


7. Latinský jazyk 4 (syntax)                            M. Koronthályová/J. Šimandl    2485


8. Masmediální komunikace                                   K. Sládek (garant)                 1238


9. Novozákonní epištoly 2                                      J. Brož                                    1310


10. Novozákonní řečtina 2                                        J. Bartoň                                 2163


11. Novozákonní řečtina 4                                        J. Bartoň                                 2446


12. Pentateuch a dějep. knihy 2                                            P. Větrovec                            1193


13. Prorocké, sapienc. a apokal. knihy 2                 J. Hřebík                                1194


14. Přehledné dějiny antic. a středověk. umění 1   J. Royt, V. Kubík                  1295


15. Přehledné dějiny renesančního umění 2                      M.Jarošová,M.Zlatohlávek 1296


16. Přehledné dějiny barokního umění 2                P. Oulíková, M. Pučalík       1297


17. Přehledné dějiny 19. a 20. století 2                               M. Pech                                  1298


18. Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2                  J. Brož                                     1284


19. Teologie svátostí 2                                              T. B. Mohelník                       2517


20. Úvod do křesťanství 2                                        D. Bouma                                1290


21. Úvod do Písma 2                                                  J. Brož                                     1283


22. Kanonické právo                                                A. Hrdina                                 0185


Anotace a bližší informace k jednotlivým kurzům:

https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php?do=seznam&zobraz=1&ffak=11260&fskr=2015
ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám