Celoživotní vzdělávání – program „Úvod do teologických nauk“

Celoživotní vzdělávání – program „Úvod do teologických nauk“

Č.j. 1201/15

V Praze dne 2. září 2015
Věc: Celoživotní vzdělávání – program „Úvod do teologických nauk“
Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program „Úvod do teologických nauk“ a stanovím následující podrobnosti o jeho konání.uskutečňovatel:Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dále jen

„KTF UK“) ve spolupráci s Vazební věznicí Praha-Ruzyně (dále jen „VV“)
koordinátor KTF UK pro spolupráci s VVThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.
koordinátor VV pro spolupráci s KTF UKMgr. Gabriela Kulhánková
název:Úvod do teologických nauk
číslo:186
zaměření:zájmový
forma:distanční
místo konání:Vazební věznice Praha Ruzyně (Staré náměstí 3, 16102 Praha 6)
lhůta pro podání přihlášky:31.10.2015
podmínka realizace:program bude otevřen, jen pokud podmínky pro přijetí do programu splní a včasnou úhradu úplaty za účast provede alespoň 5 uchazečů
charakteristika:program umožní získat základní orientaci v teologických naukách
časový a obsahový plán:čtyřletý vzdělávací cyklus, k jednotlivým předmětům jsou vždy poskytovány konzultace, které vyžadují samostudium a další práci stanovenou přednášejícím; termíny výuky budou vyhlášeny zvláštním harmonogramem
výše úplaty za účast:10.000,- Kč / 1 rok


úplata musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet

KTF UK č. 32034061/0100, variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla, specifický symbol: 186; při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací


POPIS PROGRAMU
termín splatnosti úplaty:30. 11. 2015
podmínky pro přijetí:ukončené středoškolské vzdělání s maturitou; doporučení věznice; přijetí ke studiu bakalářského studijního programu Teologie, studijního oboru Teologické nauky, od akademického roku 2014/2015 na KTF UK; úhrada úplaty za účast
podmínky absolvování:splnění všech studijních povinností (úkoly, testy, zkoušky) ve stanovených termínech


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkanPoslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám