Výzva k opětovnému zápisu do studia v náhradním termínu

Výzva k opětovnému zápisu do studia v náhradním termínu

č.j.: 1549/15/Fa

V Praze dne 12.listopadu 2015Výzva k opětovnému zápisu do studia v náhradním termínu


V souladu s čl. 4 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „SZŘ UK“) tímto zveřejňuji výzvu, aby se níže uvedení, kteří se nezapsali do dalšího úseku studia nebo se opětovně nezapsali do studia po uplynutí doby, na kterou měli studium přerušené, dostavili na studijní oddělení k opětovnému zápisu do studia v náhradním termínu stanoveném na 1. prosinec 2015 od 8:30 do 11:00 hod. a na 2. prosinec 2015 od 14:30 do 16:00 hod.

magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologieOrel Miroslav


Suroviak Jaroslavbakalářský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského uměníChabičovská Hedvika


Minářová Zuzana


Vopařilová Magdalénanavazující magisterský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského uměníRücklová Veronikabakalářský studijní program Historické vědy, studijní obor Dějiny evropské kulturyLauko Timotej


Popovych Yurii


Urych Janbakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické naukyBičáková Vlasta


Baňdouch Pavel


Hrabalová Klára


Hübnerová Daniela


Fulnecký Michal


Jevický Tomáš


Kasper Jozef


Kilhof Tomáš


Klodner Martin


Kozmér Miroslav


Kozelský Kamil


Koukal Aleš


Kratochvíl Ivan


Křížkovská Kateřina


Kulvejt Jiří


Kuranda Ludvík


Levinský Aleš


Linhart Luboš


Major Jan


Musil Josef


Novák Robert


Ondra Tomáš


Pospíšilová Martina


Spálovský Ondřej


Šícho Robert


Špaček Alexandr


Toncar Jiří


Višváder Jozefnavazující magisterský studijní program Teologie, studijní obor Teologické naukyHavelková Dagmar


Jelínek Jaroslav


Kašíková Olga


Klodner Martin


Reichel František


Slavíková Milena


Ševčíková Markétanavazující magisterský studijní program Humanitní studia, studijní obor Aplikovaná etikaBakšová Miriam
Poučení:


Pokud se osoba opětovně nezapíše do studia ani v náhradním termínu, posuzuje se podle čl. 4 odst. 6 SZŘ UK tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b), tj. jako důvod  k ukončení studia pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu. Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci.ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám