Program celoživotního vzdělávání - Přehledné dějiny umění

Program celoživotního vzdělávání - Přehledné dějiny umění


Č.j.:  912/15

V Praze dne 18.6.2015
Věc: Program celoživotního vzdělávání


Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program Celoživotního vzdělávání „Přehledné dějiny umění“ a stanovím následující podrobnosti o jeho konání.název:Přehledné dějiny umění
uskutečňovatel:Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze


garant:Doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
číslo kurzu:zaměření:zájmový
forma:prezenční
místo konání:Katolická teologická fakulta
maximální kapacita kurzu: 50
lhůta pro podání přihlášky:30. 9. 2015
formulář přihlášky:nutné použít zvláštní formulář přihlášky
místo pro podání přihlášky:Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 s označením


„Přehledné dějiny“
charakteristika:Program poskytuje základní vědomosti z historických a uměnovědních  disciplín, které jsou nezbytné k porozumění a interpretaci dějin umění  se zvláštním akcentem na křesťanské umění.


Je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti, proto se nevyžadují žádné předchozí znalosti ani ukončené studium.


Účastník programu není studentem podle zákona o vysokých školách. 
časový a obsahový plán:- program se uskuteční v období říjen 2054 – květen 2016


- výuka bude probíhat vždy v pátek od 10:00 do 11:30 hodin


  (dle vyhlášeného harmonogramu)


- celkový počet vyučovacích hodin: 48


POPIS PROGRAMU
výše úplaty za účast:4800,- Kč 


- úplata musí být uhrazena výhradně složenkou nebo bankovním   


   převodem na účet KTF UK č. 32034061/0100


- variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla


- specifický symbol:


- při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací
termín splatnosti úplaty:1.10.2015
další podmínky pro přijetí: Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 10.
podmínky absolvování: Úspěšné absolvování závěrečného testu. (50%)
ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan

Harmonogram programu celoživotního vzdělávání „Přehledné dějiny umění“pro akademický rok 2015/2016


Příloha k č.j.: 912/15

V Praze dne 18.6.2015
Věc: Harmonogram programu celoživotního vzdělávání  „Přehledné dějiny umění“pro akademický rok 2015/2016
Tento ročník je zaměřen na základní přehled dějin umění od umění doby románské až po současné.


a) celkový počet vyučovacích hodin: 48


b) úplata za účast: 4800,- Kč


c) datum konání: říjen 2015 – květen 2016, vždy pátek od 10:00 do 11:30 hod.


d) přednášejícími jsou vyučující ÚDKU Katolické teologické fakulty UK


e) podmínky pro získání osvědčení jsou: úspěšné absolvování závěrečného testu (50%)
Informace o přijetí přihlášky a obdržení platby zápisného budou zaslány pouze elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce!
Termíny přednášek:
 1.    2.10.2015    Zápis posluchačů 8:00 – 8:45;

 2.    9.10.2015

 3.  16.10.2015

 4.  23.10.2015

 5.  30.10.2015

 6.    6.11.2015

 7.  13.11.2015

 8.  20.11.2015

 9.  27.11.2015

 10.    4.12.2015

 11.  11.12.2015

 12.     8. 1.2016

 13.   15. 1.2016

 14.   19. 2.2016

 15.   26. 2.2016

 16.     4. 3.2016

 17.   11. 3.2016

 18.   18. 3.2016

 19.     1. 4.2016

 20.     8. 4.2016

 21.   15. 4.2016

 22.   22. 4.2016

 23.      6.5.2016

 24.   13. 5.2016Na každém setkání bude prezentováno jedno téma z dějin umění. Přesné znění přednášek a jména vyučujících budou publikovány nejpozději na prvním setkání, poté, co budou moci potvrdit svou účast, která závisí mimo jiné na rozvrhu hodin fakulty.


Pokud přednášející poskytnou písemné doplňující materiály k přednáškám, budou automaticky zasílány posluchačům, kteří o to projevili zájem v přihlášce, na jejich kontaktní e-mail.
Informace: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html, e-mail: bodnaroj@ktf.cuni.cz


Telefonické informace na čísle 220181309
garant programu


Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám