Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 11. 2. 2015

Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 11. 2. 2015


Č. j: 141/15
Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 11. 2. 20151. VR podává návrh na udělení Ceny Bedřicha Hrozného doc. PhDr. M. Ryškové, Th.D. za publikaci Pavel z Tarsu a jeho svět.

Z celkového počtu (17) se účastnilo hlasování 16 členů. Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
V Praze dne 11. 2. 2015
ThLic. Prokop Brož, Th.D.


děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: