Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 4. 3. 2015

Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 4. 3. 2015


Č. j: 520/15
Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 4. 3. 20151. VR navrhuje jmenování doc. PhDr. Jiřího T. Kotalíka, CSc., doc. Ing. Pavola Černého, Dr. a doc. PhDr. Josefa Štulce členy oborové rady doktorského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury.

Z celkového počtu (17) se účastnilo hlasování 16 členů. Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
V Praze dne 4. 3. 2015
ThLic. Prokop Brož, Th.D.


děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: