Program celoživotního vzdělávání – Univerzita třetího věku „Základy katolické teologie“

Č.j.:  636/17

V Praze dne 18. 05. 2017


Věc: Program celoživotního vzdělávání – Univerzita třetího věku „Základy katolické teologie“

Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a Statutu Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji pro akademický rok 2017/2018 program Univerzity třetího věku „Základy katolické teologie“ a stanovuji následující podrobnosti o jeho konání:   


POPIS PROGRAMU


název:

Základy katolické teologie

uskutečňovatel:


Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy (dále jen „KTF UK“)

ve spolupráci s Pastoračním střediskem Arcibiskupství pražského

garant:

ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D.

číslo kurzu:

3104

zaměření:

zájmový

forma:

prezenční

místo konání:

sál Pastoračního střediska, Kolejní 4, Praha 6

(zadní trakt budovy KTF UK – kostel sv. Vojtěcha)

lhůta pro podání přihlášky:

do 30. září 2017

maximální kapacita kurzu:

180 účastníků

formulář přihlášky:

nutné použít zvláštní formulář

místo pro podání přihlášky:

Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6

s označením „U3V“

charakteristika:

Kurz poskytuje úvody do jednotlivých předmětů, přednášených na KTF UK (viz příloha). Je určen především pro seniory z řad široké veřejnosti, není vyžadováno žádné potvrzení o předchozím studiu.

Účastník programu není studentem podle zákona o vysokých školách.

časový a obsahový plán:

Program se uskuteční v období říjen 2017/květen 2018, výuka bude probíhat vždy v sobotu dopoledne ve dvou přednáškových blocích od 9:00 do 12:00; celkový počet vyučovacích hodin: 32.

úplata za účast:


500,- Kč

Úplata musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet

KTF UK: 32034061/0100, variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla; specifický symbol: 189. Při neúčasti na kurzu nebo při jeho přerušení se poplatek nevrací.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan


Vyhlášení Programu celoživotního vzdělávání – Univerzita třetího věku „Základy katolické teologie“ a přehled přenáček ke stažení zde.

Přihláška ke stažení zde.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám