Vyhlášení kurzu CŽV Katecheze Dobrého pastýře pro akademický rok 2017/2018

Č.j.: 1052/17                                                                                         

V Praze dne 12. září 2017


Věc: Vyhlášení kurzu Katecheze Dobrého pastýře pro akademický rok 2017/2018


Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji pro akademický rok 2017/2018 níže uvedený kurz a stanovím podrobnosti o jeho konání.


POPIS PROGRAMU


uskutečňovatel:

Katolická teologická fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK)

zaměření:

Zájmový

místo konání:

Katolická teologická fakulty, Thákurova 3, Praha 6

doba konání:

3 bloková setkání po osmi vyučovacích hodinách ve dnech

lhůta pro podání přihlášky:

31.10.2017

způsob podání přihlášky:

listinné přihláška směrovaná na studijní odd. KTF, nebo přímo k rukám ThLic. Ing. Marie Zimmermannové, Th.D

výše úplaty za účast:


1350,-Kč za kurz

úplata musí být uhrazena převodem na účet KTF UK č. 32034061/0100,

variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla, specifický symbol: 4119; při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací

termín pro přijímání do programu

7. 9. 2017 - 31. 10. 2017

termín splatnosti úplaty:

Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu

podmínky přijetí:

Podání přihlášky a složení stanoveného poplatku

počet účastník:

15

podmínky absolvování:

závěrečná praktická zkouška


3 bloková setkání po osmi vyučovacích hodinách ve dnech:

25. listopadu 2017

27. ledna 2018

28. dubna 2018


1. setkání: teologický a pedagogický koncept programu, tematické bloky Mše svatá, Advent a Vánoce

2. setkání: tajemství dítěte, spiritualita dítěte; tematické bloky: Tajemství Božího Království, Podobenství o dobrém pastýři; Velikonoce

3. setkání: praktický nácvik prezentací katechezí; tematický blok: Křest; reflexe kurzu


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám