Vyhlášení kurzů CŽV pro akademický rok 2017/2018

Č.j.: 641/17                                                                                    

V Praze dne 19. května 2017


Věc: Vyhlášení kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2017/2018


Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji pro akademický rok 2017/2018 níže uvedené kurzy a stanovím podrobnosti o jejich konání.

Popis programu

uskutečňovatel:

Katolická teologická fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK)

zaměření:

Zájmový

místo konání:

Katolická teologická fakulty, Thákurova 3, Praha 6

doba konání:

v rámci denního studia (pondělí – pátek);

konkrétně uvedeno u jednotlivých kurzů

lhůta pro podání přihlášky:

uvedeno u jednotlivých kurzů

způsob podání přihlášky:

kromě listinné přihlášky, které je ke stažení na webových stránkách,

lze podat přihlášku též elektronicky přes evidenci kurzů v SIS

výše úplaty za účast:

500,-/700,- Kč za 1 kurz (uvedeno u jednotlivých kurzů)

úplata musí být uhrazena převodem na účet KTF UK č. 32034061/0100,

variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla, specifický symbol: číslo kurzu; při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací

termín přihlášek:

30. 9. 2017 pro kurzy probíhající v zimním semestru

12. 2. 2018 pro kurzy probíhající v letním semestru

termín splatnosti úplaty:

15. 10. 2017 pro kurzy probíhající v zimním semestru;

31. 3. 2018 pro kurzy probíhající v letním semestru

podmínky přijetí:

úhrada úplaty za účast

podmínky absolvování:

splnění všech studijních povinností (úkoly, testy, zkoušky) ve stanovených termínech


I. Seznam kurzů vypsaných (nebo začínajících) v zimním semestru:

Název kurzu  

Vyučující 

Číslo

1. Bibliodrama 1 

M. Ryšková 

2452

2. Církevní dějiny starověku 

D. Vopřada

3331

3. Četba řeckých novozákonních textů

J. Bartoň 

3327

4. Ekleziologie  

P. Brož 

1158

5. Kanonické právo

A. Hrdina

3305

6. Knihy básnické a sapienciální 

J. Hřebík

1151

7. Latinský jazyk 1 (morfologie)

M. Koronthályová/J. Šimandl

2482

8. Latinský jazyk 3 (syntax) 

M. Koronthályová/J. Šimandl

2484

9. Nové didaktické metody náboženské pedagogiky  

N. Bravená 

4070

10. Novozákonní epištoly 1; 

J. Brož  

1192

11. Novozákonní řečtina 1 

J. Bartoň 

2135

12. Novozákonní řečtina 3

J. Bartoň

2445

13. Pastorace zvláštních skupin

A. Opatrný 

2429

14. Patrologie 1

V. Ventura 

1288

15. Pentateuch a dějep. knihy 1

  P. Větrovec

1150

16. Přehledné dějiny antic. a středověk. umění 1

J. Royt, V. Kubík

1162

17. Přehledné dějiny renesančního umění 1

M. Jarošová, M. Zlatohlávek

1163

18. Přehledné dějiny barokního umění 1

P. Oulíková, M. Pučalík

1164

19. Přehledné dějiny 19. a 20. století 1  

M. Pech   

1165

20. Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1

J. Brož 

1152

21. Teologická antropologie

P. Brož

2741

22. Teologie svátostí 1

T. B. Mohelník

2516

23. Úvod do křesťanství 1 

D. Bouma 

1289

24. Úvod do latinského jazyka 1

J. Šimandl 

2447

25. Úvod do novozákonní řečtiny 1

J. Bartoň 

2449

26. Úvod do novozákonní řečtiny 2

J. Bartoň

2450

27. Úvod do Písma 1

J. Brož

1149

28. Úvod do teologie  

  D. Vopřada 

2520

29. Všeobecná teologická etika

L. Ovečka

2519

30. Vybraná témata systematické teologie I.

  P. Brož 

2743

                   

II. Seznam kurzů vypsaných v letním semestru:

Název kurzu

Vyučující 

Číslo

1. Bibliodrama 2

M. Ryšková

2453

2. Četba patristického textu 2

D. Vopřada

2521

3. Ekumenismus 

P. Brož

1159

4. Eschatologie

V. Novotný  

0608

5. Evangelizace

A. Opatrný

2205

6. Knihy prorocké a apokalyptické 

J. Hřebík

1194

7. Latinský jazyk 2 (morfologie) 

M. Koronthályová/J. Šimandl 

2483

8. Latinský jazyk 4 (syntax)

M. Koronthályová/J. Šimandl 

2485

9. Novozákonní epištoly 2

J. Brož

1310

10. Novozákonní řečtina 2

J. Bartoň

2163

11. Novozákonní řečtina 4

J. Bartoň 

2446

12. Pentateuch a dějep. knihy 2

P. Větrovec 

1193

13. Přehledné dějiny antic. a středověk. umění 1

J. Royt, V. Kubík

1295

14. Přehledné dějiny renesančního umění 2

M. Jarošová, M. Zlatohlávek

1296

15. Přehledné dějiny barokního umění 2 

P. Oulíková, M. Pučalík

1297

16. Přehledné dějiny 19. a 20. století 2 

M. Pech 

1298

17. Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2

J. Brož 

1284

18. Teologie svátostí 2

T. B. Mohelník

2517

19. Úvod do křesťanství 2 

D. Bouma  

1290

20. Úvod do Písma 2 

J. Brož

1283

 

Anotace a bližší informace k jednotlivým kurzům zde

ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan


Dokument ke stažení ve formátu *pdf zde.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám