Vyhlášení kurzů U3V pro akademický rok 2017/2018 v Podřipském muzeu

Č.j.: 1043/17                                                                                         

V Praze dne 5. září 2017


Věc: Vyhlášení kurzů Univerzity třetího věku v akademickém roce 2017/2018 v Roudnici nad Labem


Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji pro akademický rok 2017/2018 níže uvedené kurzy Univerzity třetího věku a stanovím podrobnosti o jejich konání.


Popis programů


uskutečňovatel:

Katolická teologická fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK)

zaměření:

zájmový

místo konání:

Podřipské muzeum, náměstí Jana z Dražic 101, 413 01  Roudnice nad Labem

doba konání:

podle harmonogramu zveřejněného na: http://www.podripskemuzeum.cz/Stranky/u3v.html

lhůta pro podání přihlášky:

uvedeno u jednotlivých kurzů na: http://www.podripskemuzeum.cz/Stranky/u3v.html

výše úplaty za účast:


800,- Kč za 1 semestr

úplata musí být uhrazena převodem na účet KTF UK č. 32034061/0100,

variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla, specifický symbol: číslo kurzu; při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací


termín přihlášek:

30. 9. 2017 pro kurzy probíhající v zimním semestru

12. 2. 2018 pro kurzy probíhající v letním semestru

termín splatnosti úplaty:

15. 10. 2017 pro kurzy probíhající v zimním semestru;

31. 3. 2018 pro kurzy probíhající v letním semestru

podmínky přijetí:

úhrada úplaty za účast

podmínky absolvování:

nejsou stanoveny


Číslo kurzu

(= specific. symbol)

Název kurzu /garant/vyučující/doba konání

4098

Dějiny antického starověku a antického umění

PhDr. Martin Trefný, Ph.D.

zimní a letní semestr

4099

Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury

PhDr. Martin Trefný, Ph.D.

zimní a letní semestr

4100

Hrady známé i neznámé

PhDr. Martin Trefný, Ph.D./Mgr. D. Mikoláš

zimní a letní semestr

4135

Numismatika a vývoj platidel

Václav Šťástka

zimní a letní semestr


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan


Znění dokumentu ve formátu *.pdf ke stažení zde.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám