Vyhlášení kurzů CŽV pro akademický rok 2017/2018 – dějiny umění

Č.j.:  737/17

V Praze dne 8. června 2017


Věc: Program celoživotního vzdělávání


Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program Celoživotního vzdělávání „Přehledné dějiny umění“ a stanovím následující podrobnosti o jeho konání.


název:

Přehledné dějiny umění

uskutečňovatel:

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

garant:

Doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

číslo kurzu:


zaměření:

zájmový

forma:

prezenční

místo konání:

Katolická teologická fakulta

maximální kapacita kurzu:

50

lhůta pro podání přihlášky:

30. 9. 2017


formulář přihlášky:

nutné použít zvláštní formulář přihlášky

místo pro podání přihlášky:

Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6


charakteristika:


Program poskytuje základní vědomosti z historických a uměnovědních  disciplín, které jsou nezbytné k porozumění a interpretaci dějin umění  se zvláštním akcentem na křesťanské umění.


Je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti, proto se nevyžadují žádné předchozí znalosti ani ukončené studium.


Účastník programu není studentem podle zákona o vysokých školách. 

časový a obsahový plán:


Program se uskuteční v období říjen 2016 – květen 2017

Výuka bude probíhat vždy v pátek od 10:00 do 11:30 hodin

(dle vyhlášeného harmonogramu)

Celkový počet vyučovacích hodin: 48POPIS PROGRAMU

výše úplaty za účast:


4800,- Kč 

Úplata musí být uhrazena výhradně složenkou nebo bankovním   

převodem na účet KTF UK č. 32034061/0100

variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla

specifický symbol:

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací

termín splatnosti úplaty:

1.10.2017

další podmínky pro přijetí:

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 10.

podmínky absolvování:


Úspěšné absolvování závěrečného testu. (50%)


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan


Znění dokumentu ve formátu *.pdf ke stažení zde.

Příloha k vyhlášení ke stažení ve formátu *.pdf zde.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám