Opatření děkana č. 5/2020 Změna harmonogramu akademického roku 2019–2020

V Praze dne 26. března 2020

UKKTF/ 111320/2020


Opatření děkana č. 5/2020 Změna harmonogramu akademického roku 2019–2020


K provedení čl. 3 odst. 3 a čl. 4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, čl. 5 odst. 1 a 2 Pravidel pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) a Opatření rektora č. 11/2020, Harmonogram akademického roku 2019/20 stanovený v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR, stanovím tyto změny v harmonogramu akademického roku 2019-2020:


Čl. 1 Hlavní společné termíny

děkanský den

zrušen

rektorský den

zrušen

letní prázdniny

1.–31. 8. 2020


Čl. 2 Slavnosti a bohoslužby

zakončení – Te Deum, zahradní slavnost: 25. 6. 2020


Čl. 3 Bakalářské a magisterské studium

Letní semestr

zkouškové období

25. 5. – 31. 7. 2020

1.–18. 9. 2020

termín pro splnění studijních povinností

18. 9. 2020

hodnocení vzdělávací činnosti studenty za letní semestr

25. 5. – 18. 9. 2020


Čl. 4 Státní závěrečné zkoušky

Letní termín (červen 2020)

řádný i opravný termín pro všechny obory

konání SZZ :15.–26. 6. 2020


Podzimní termín (září 2020)

řádný i opravný termín pro všechny obory

splnění předpokladů pro konání obhajoby

do 15. 7. 2020

odevzdání přihlášky

do 15. 7. 2020

odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě

do 15. 7. 2020

splnění předpokladů pro konání ústní části

do 15. 7. 2020

odevzdání přihlášky

do 15. 7. 2020

konání SZZ

1.–18. 9. 2020


Čl. 5 Závěrečná ustanovení

  1. Ostatní ustanovení Opatření děkana č. 11/2019, Harmonogram akademického roku 2019–2020, zůstávají v platnosti.

  2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 25. dubna 2019.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 5/2020 ke stažení zde.


Poslední změna: 26. březen 2020 15:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám