Opatření děkana č. 3/2020 Výše stipendia v případech zvláštního zřetele hodných platná v akademickém roce 2019/2020


V Praze dne 26. března 2020

UKKTF/111305/2020Opatření děkana č. 3/2020

Výše stipendia v případech zvláštního zřetele hodných platná v akademickém roce 2019/2020K provedení čl. 6 odst. 4 Pravidel pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a Opatření děkana č. 8/2018, Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných, upravuji pro akad. rok 2019/2020 výši stipendia v případech zvláštního zřetele hodných (dále jen „mimořádné stipendium“) takto:Čl. 1 Mimořádné stipendium


za příkladný občanský čin

5.000,- Kč

za činnost jednorázovou

150 až 1.000,- Kč

za činnost jednorázovou smluvenou

150,- Kč/hod.

za činnost dlouhodobější smluvenou

150,- Kč/hod.


Čl. 2 Cena Miloslava kardinála Vlka


pro absolventa magisterského programu

20.000,- Kč

pro absolventa navazujícího magisterského programu

10.000,- KčČl. 3 Závěrečná ustanovení


  1. Zrušuje se opatření děkana č. 16/2019, Výše stipendia v případech zvláštního zřetele hodných platná v akademickém roce 2019/2020

  2. Akademický senát fakulty se k výši mimořádného stipendia v daném akademickém roce vyjádřil dne 25. března 2020.

  3. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. dubna 2020.prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan

Poslední změna: 31. březen 2020 14:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám