Výběrové řízení: zaměstnanecký Erasmus


č. j.: UKKTF/124773/2022

Vyřizuje: P. Sládeček

V Praze, dne 10. 3. 2022


Katolická teologická fakulta vyhlašuje výběrové řízení na pedagogické a zaměstnanecké výjezdy v rámci programu Erasmus v letním semestru akademického roku 2021/22


  • Účastnit se můžou jak akademičtí, tak neakademičtí zaměstnanci. Upřednostňovaná délka výjezdu je pět pracovních dnů.

  • Výukového pobytu se mohou účastnit pouze akademičtí pracovníci a odborní asistenti, kteří mají v náplni práce na UK pedagogickou činnost.

  • Školení či přípravných a monitorovacích návštěv se mohou účastnit akademičtí i neakademičtí pracovníci UK.

  • Vzhledem k aktuální situaci se uchazečům o výjezd doporučuje, aby před podáním přihlášky ověřili u partnerské instituce možnost realizace mobility.

    Je možné požádat zahraniční oddělení o zprostředkování kontaktu na zahraniční partnerskou univerzitu.

  • Zájemci o zahraniční výjezd vyplní přihlášku a zašlou ji mailem na .


Podrobnější Informace pro vyjíždějící zaměstnance v programu ERASMUS+:


  a. 

Rektorátní stránky: https://cuni.cz/UK-232.html

  b. 

Fakultní stránky: https://www.ktf.cuni.cz/KTF-1731.html

  c. 

Podrobnosti ohledně fakultních smluv: https://www.ktf.cuni.cz/KTF-2416.html


Přihlášky (přihláška - vyučující, přihláška - zaměstnanec) a podklady mohou být na oddělení pro zahraniční vztahy odevzdávány průběžně, nejpozději do 30. 4. 2022.


Pro zodpovězení otázek stran Vaší žádosti se neváhejte obrátit se na referenta zahraničního oddělení.PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.

Proděkanka pro zahraniční vztahy
Poslední změna: 10. březen 2022 12:13 
Sdílet na: