Instrukce k používání katalogu

Instrukce k používání Centrálního katalogu UK v Praze


Bibliografické záznamy knižního fondu knihovny KTF jsou součástí Centrálního katalogu UK, žádný jiný katalog již knihovna nevyužívá. Kromě KTF zahrnuje v současné době tento katalog i knihovny všech ostatních fakult UK.Postup vyhledávání krok za krokem:


vstup do katalogu:

- vstup do OPACu (OPAC - Online Public Access Catalogue, tedy část katalogu určená čtenářům) na http://ckis.cuni.cz/


Podrobný návod k používání katalogu.


Podrobný návod na přihlášení do čtenářského konta a práci v něm.


- možnosti přihlášení – čtenář vstupuje buď do svého konta (přihlašuje se vyplněním požadovaných údajů) nebo jako host – obsah katalogu i práce s ním je v obou případech totožná. Přihlášený čtenář má navíc možnost prohlížet si údaje o vlastní osobě, které jsou zaneseny v systému, rezervovat si momentálně vypůjčené knihy a prodlužovat si výpůjční dobu knih.


vyhledávání:


používat lze tyto základní režimy:


- základní – zadává se jeden vyhledávaný výraz nebo slovní spojení (1.řádek), pole, ve kterém bude tento výraz/spojení hledán (2.řádek) a báze pro vyhledávání (lze omezit pouze na knihy, periodika, vš kvalifikační práce a ostatní. Též lze navolit požadavek na blízkost vyhledávaných výrazů (pokud zadáváte více slov)


o po vyplnění formuláře potvrdíte tlačítkem OK. Lze ještě omezit vyhledávání (dolní část obrazovky) podle jazyka, roku vydání, druhu dokumentu a umístění knihy (tak lze omezit hledání pouze na knihy umístěné v knihovně KTF UK)


- rozšířené – funguje stejně jako předchozí, můžete ovšem kombinovat hledání v různých polích (vyplněná pole jsou automaticky spojená operátorem AND, výsledkem tedy budou takové záznamy, které splňují všechny zadané selekční kritéria).


- z více polí – podobné jako rozšířené, máte ale k dispozici kompletní seznam polí, ve kterých lze vyhledávat. Dalším rozdílem je, že dostanete i dílčí výsledky (tedy nejen výsledek operace AND, ale i dílčí soubory výsledků ke každému ze zadaných kritérií).


- z více bází – funguje jako základní vyhledávání, ovšem umožňuje hledat i mimo Centrální katalog UK. K dispozici je ještě Souborný katalog ČR, katalog Národní knihovny a katalog Library of Congress. Volbu příslušné báze provedete zaškrtnutím.


práce s vyhledanými záznamy:


Po provedení vyhledávání se objeví tabulka vyhledaných záznamů (pokud byl nalezen pouze jeden záznam, rovnou se otevře).


Záznamy můžete pomocí zaškrtnutí označovat (označené záznamy lze zobrazit, případně uložit či odeslat mailem)

Pozor, i když jste omezili vyhledávání pouze na jednu knihovnu, zobrazí se Vám také ostatní knihovny, které vlastní požadovaný dokument.

Ve sloupečku exempláře je uvedena knihovna, ve které se kniha nachází a počet exemplářů/počet vypůjčených exemplářů. Kliknutím na název příslušné fakultní knihovny se Vám zobrazí následující informace o dokumentu:


Status jednotky: Běžná (k vypůjčení mimo knihovnu) x Prezenční (ke studiu pouze v knihovně)

Vypůjčeno do: Na místě (kniha je pro Vás k dispozici) x datum

Sbírka: Depozitář (dokument je ve skladu a přinese Vám ho knihovník) x Studovna (vyhledáte si ho sami ve studovně)

Signatura: Značka vyjadřující umístění dokumentu ve sbírce. Pouze podle této značky mohou knihovníci najít dokument v depozitáři a čtenáři jednodušeji ve studovně. Pokud si chcete knihu vypůjčit, je nutné z tohoto záznamu zjistit signaturu jednotky. Tuto signaturu pak předáte službě v knihovně. Knihy si lze též předobjednat mailem na adresu: (opět je důležité uvést signaturu).
Poslední změna: 10. leden 2020 13:33 
Sdílet na: