Instrukce k používání katalogu

Instrukce k používání Centrálního katalogu UK v Praze


Bibliografické záznamy knižního fondu knihovny KTF jsou součástí Centrálního katalogu UK, žádný jiný katalog již knihovna nevyužívá. Kromě KTF zahrnuje v současné době tento katalog i knihovny všech ostatních fakult UK.Postup vyhledávání krok za krokem:


vstup do katalogu:

- vstup do OPACu (OPAC - Online Public Access Catalogue, tedy část katalogu určená čtenářům) na http://ckis.cuni.cz/


- možnosti přihlášení – čtenář vstupuje buď do svého konta (přihlašuje se vyplněním požadovaných údajů) nebo jako host – obsah katalogu i práce s ním je v obou případech totožná. Přihlášený čtenář má navíc možnost prohlížet si údaje o vlastní osobě, které jsou zaneseny v systému, rezervovat si momentálně vypůjčené knihy a měnit vlastní nastavení OPACu.
vyhledávání:

používat lze tyto základní režimy:


- základní – zadává se jeden vyhledávaný výraz nebo slovní spojení (1.řádek), pole, ve kterém bude tento výraz/spojení hledán (2.řádek) a báze pro vyhledávání (lze omezit pouze na knihy, periodika, vš kvalifikační práce a ostatní. Též lze navolit požadavek na blízkost vyhledávaných výrazů (pokud zadáváte více slov)


o po vyplnění formuláře potvrdíte tlačítkem OK. Lze ještě omezit vyhledávání (dolní část obrazovky) podle jazyka, roku vydání, druhu dokumentu a umístění knihy (tak lze omezit hledání pouze na knihy umístěné v CKK KTF UK)


- rozšířené – funguje stejně jako předchozí, můžete ovšem kombinovat hledání v různých polích (vyplněná pole jsou automaticky spojená operátorem AND, výsledkem tedy budou takové záznamy, které splňují všechny zadané selekční kritéria).


- z více polí – podobné jako rozšířené, máte ale k dispozici kompletní seznam polí, ve kterých lze vyhledávat. Dalším rozdílem je, že dostanete i dílčí výsledky (tedy nejen výsledek operace AND, ale i dílčí soubory výsledků ke každému ze zadaných kritérií).


- z více bází – funguje jako základní vyhledávání, ovšem umožňuje hledat i mimo Centrální katalog UK. K dispozici je ještě Souborný katalog ČR, katalog Národní knihovny a katalog Library of Congress. Volbu příslušné báze provedete zaškrtnutím.


- CCL – vyhledávání pomocí zkratek příkazového jazyka, určeno pro zkušenější uživatele.
práce s vyhledanými záznamy:


Po provedení vyhledávání se objeví tabulka vyhledaných záznamů (pokud byl nalezen pouze jeden záznam, rovnou se otevře).


V tabulce jsou tyto údaje:


- autor


- název


- rok vydání


- exempláře  - zde je uvedena knihovna, ve které se kniha nachází a počet exemplářů/počet vypůjčených exemplářů.


Záznamy lze pomocí zaškrtnutí označovat (označené záznamy lze zobrazit, případně uložit či odeslat mailem)


Příkazem zobrazit (úplně vlevo) otevřete záznam
zobrazení záznamu


V horní části zobrazení záznamu lze volit formát, ve kterém bude záznam zobrazen. Dále vidíte vlastní záznam, nejdůležitějším odkazem jsou jednotky – zde je konkrétní popis jednotlivých exemplářů a jejich umístění. Pokud si chcete knihu vypůjčit, je nutné z tohoto záznamu zjistit signaturu jednotky. Tuto signaturu pak předáte službě v knihovně. Knihy si lze též předobjednat mailem na adresu: (opět je důležité uvést signaturu).
Poslední změna: 6. listopad 2014 20:55 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám