Co dělat při ztrátě knihy


Každému se to někdy stane, vypůjčenou knihu prostě nemůžete najít, v horším případě Vám někdo ukradl batoh s knihami. Co pak dělat?


Co nejrychleji kontaktujte naši knihovnu (mailem, telefonicky, osobně) předejdete tak zbytečné platbě zpozdného.


Ohlášení ztráty knihy - formulář


Postup Knihovny KTF je pak následující:


  • K datu ohlášení ztráty změníme status knihy v knihovním systému, zastavíme tak případný růst zpozdného, Váš účet na univerzitě bude zablokován až do ukončení celé záležitosti.

  • Budete vyzváni, abyste nahradili ztracenou knihu jiným výtiskem stejného titulu téhož nebo novějšího vydání, toto je preferovaná varianta.

  • Pokud titul již nelze koupit a jedná se o jediný výtisk české knihy v naší knihovně, požádáme Vás o obstarání řádně svázané reprografické kopie dokumentu (pevná vazba, anebo alespoň kroužková). Prosíme nevytvářet reprografické kopie dokumentu bez pokynů knihovníků!

  • Pokud se nejedná o jediný výtisk v naší knihovně a titul již nelze koupit, požádáme Vás o zakoupení jiné konkrétní knihy ve stejné nebo nižší ceně. Pokud cenu knihy nelze určit (je vyprodána) stanovuje se její hodnota paušálně na 300 Kč, případně 500 Kč u dražších knih. Pozor, tuto knihu určí vedoucí knihovny a nelze ji tedy vybrat libovolně; nepřijímáme náhrady z knih, které nám uživatelé sami přinesou.

  • Nezapomeňte prosím, že kromě náhrady ztráty knihy je nutné uhradit i případné zpozdné (automaticky vygenerováno systémem za dobu mezi ukončením výpůjční doby a nahlášením ztráty), buď v hotovosti anebo nahrazeno knihou (viz detaily výše).

  • Poplatek 100,- za knihovnické zpracování ztracené publikace (podle přílohy 1 Výpůjčního řádu) se neúčtuje v případě seriózního a slušného jednání.


Stejný postup bude uplatněn, v případě že bude dokument vrácen v poškozeném stavu.


Kontakty na knihovníky


Výpůjční řád knihovny KTF (výňatek níže)


čl.6 Náhrady za ztracené, zničené a poškozené dokumenty


1.Uživatel je povinen vrátit dokument v takovém stavu, který odpovídá jeho řádnému užívání.

2.Uživatel je povinen neprodleně hlásit ztrátu, zničení nebo poškození zapůjčeného dokumentu.

3.Uživatel je podle relevantních právních předpisů povinen nahradit veškeré jím způsobené škody vzniklé knihovně.

4.Vedoucí knihovny může po dohodě s uživatelem stanovit jako náhradu škody (v uvedeném pořadí):

a) jiný výtisk stejné publikace téhož nebo novějšího vydání,

b) reprografickou kopii dokumentu,

c)jinou publikaci adekvátní hodnoty

d) finanční náhradu v hodnotě dokumentu.
Poslední změna: 8. září 2021 13:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám