Co dělat při ztrátě knihy

Co dělat při ztrátě knihy?


Každému se to někdy stane, vypůjčenou knihu prostě nemůžete najít, v horším případě Vám někdo ukradl batoh s knihami. Co pak dělat?


Co nejrychleji kontaktujte naši knihovnu (mailem, telefonicky, osobně) předejdete tak zbytečné platbě zpozdného.


Ohlášení ztráty knihy - formulář


Postup Knihovny KTF je pak následující:


  • K datu ohlášení ztráty změníme status knihy v knihovním systému, zastavíme tak případný růst zpozdného, Váš účet na univerzitě bude zablokován až do ukončení celé záležitosti.

  • Budete vyzváni, abyste nahradili ztracenou knihu jiným výtiskem stejného titulu téhož nebo novějšího vydání, toto je preferovaná varianta.

  • Pokud titul již nelze koupit a jedná se o jediný výtisk české knihy v naší knihovně, požádáme Vás o obstarání řádně svázané reprografické kopie dokumentu (pevná vazba, anebo alespoň kroužková). Prosíme nevytvářet reprografické kopie dokumentu bez pokynů knihovníků!

  • Pokud se nejedná o jediný výtisk v naší knihovně a titul již nelze koupit, požádáme Vás o zakoupení jiné konkrétní knihy ve stejné nebo nižší ceně. Pokud cenu knihy nelze určit (je vyprodána) stanovuje se její hodnota paušálně na 300 Kč, případně 500 Kč u dražších knih. Pozor, tuto knihu určí vedoucí knihovny a nelze ji tedy vybrat libovolně; nepřijímáme náhrady z knih, které nám uživatelé sami přinesou.

  • Nezapomeňte prosím, že kromě náhrady ztráty knihy je nutné uhradit i případné zpozdné (automaticky vygenerováno systémem za dobu mezi ukončením výpůjční doby a nahlášením ztráty), buď v hotovosti anebo nahrazeno knihou (viz detaily výše).

  • Poplatek 100,- za knihovnické zpracování ztracené publikace (podle přílohy 1 Výpůjčního řádu) se neúčtuje v případě seriózního a slušného jednání.


Stejný postup bude uplatněn, v případě že bude dokument vrácen v poškozeném stavu.


Kontakty na knihovníky


Výpůjční řád knihovny KTF (výňatek níže)


čl. 10 Náhrady za ztracené, zničené a poškozené dokumenty


1. Uživatel je povinen neprodleně hlásit ztrátu, zničení nebo poškození zapůjčeného dokumentu.

2. Vzniklou škodu je uživatel povinen v dohodnutém období uhradit. Náhrada škody se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

3. Vedoucí knihovny může po dohodě s uživatelem stanovit jako náhradu škody (v uvedeném pořadí):

a) jiný výtisk stejné publikace téhož nebo novějšího vydání

b) reprografickou kopii dokumentu

c) jinou publikaci adekvátní hodnoty

d) finanční náhradu v hodnotě dokumentu.

4. Uživatel je povinen uhradit i další náklady, které knihovně ztrátou vzniklyPoslední změna: 19. červen 2018 12:32 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty