Teologické nauky (Bc.)


Teologické nauky (Bc.) - základní charakteristiky

Studijní program: Teologie

Typ stud. programu: bakalářský

Forma studia: kombinovaná

Standardní doba studia: 4 roky

Studijní povinnosti

Studium probíhá kombinovanou formou, tj. spojuje kontaktní hodiny a samostatné studium ze zadané a doporučné literatury. s výrazným podílem samostatného studia studentů ze zadané literatury. Kontaktní hodiny jsou pořádány o sobotách, obvykle jednou za dva týdny (viz harmonogram akademického roku). Zkoušky jsou pořádány průběžně.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 240


z toho

za povinné předměty min. 216

za předměty podle volby studenta min: 24


Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

třetího min. 80 kreditů

čtvrtého min. 120 kreditů

pátého min. 160 kreditů

šestého a vyššího min. 180 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má čtyři části:

1. obhajoba bakalářské práce

2. ústní zkouška z Fundamentální a dogmatické teologie

3. ústní zkouška z Etiky a spirituální teologie

4. ústní zkouška ze Starého a Nového zákona


Jednotlivé SZZ se mohou skládat v různých termínech, jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu. Student je povinen splnit danou část státní závěrečné zkoušky do dvou let od splnění předepsaných povinností pro tuto část státní zkoušky.


Jednotný studijní plán


1. Povinné předměty

skupina K#NB320

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB400Úvod do Písmazs+ls- Zk 4+4 hod/sem0+4Brož,J.
KBIB401Starý zákon: Pentateuch a dějepisné knihyzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Větrovec,P.
KBIB402Starý zákon: Knihy prorocké a sapienciálnízs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Větrovec,P.
KBIB403Nový zákon: Evangelia a Skutky apoštolůzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Ryšková,M.
KBIB404Nový zákon: Listy a kniha Zjevení sv. Janazs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Ryšková,M.
KFIL400Úvod do filozofie a noetikyzs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Sousedík,P.
KFIL401Ontologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+5Svoboda,D.
KFIL402Filozofická antropologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+5Svoboda,D.
KHIS400Církevní dějiny světové I. (antika)zs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Kubín,P.; Honč,P.
KHIS401Církevní dějiny světové II. (středověk)zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Kubín,P.; Honč,P.
KHIS402Církevní dějiny světové III. (novověk)zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Kubín,P.; Honč,P.
KIUS400Kanonické právozs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Plavec,K.
KLTG400Liturgikazs+ls- Zk 13+13 hod/sem0+12Kotas,J.
KPTE400Pastorální teologiezs+ls- Zk 13+13 hod/sem0+12Opatrný,A.
KPTE401Pastorace svátostí a svátostinzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Opatrný,A.
KPTE402Fundamentální katechetikazs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Dřímal,L.
KSTE400Úvod do teologiezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Vopřada,D.
KSTE401Fundamentální teologiezs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Červenková,D.
KSTE402Trinitární teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Pospíšil,C.
KSTE403Christologie a soteriologiezs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+9Houkal,J.
KSTE404Ekleziologie a sakramentální teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Brož,P.
KSTE405Teologická antropologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Novotný,V.
KSTE406Eschatologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Novotný,V.
KSTE407Teologická etika I.zs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+9Lorman,J.
KSTE408Teologická etika II.zs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+9Lorman,J.
KSTE411Spirituální teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Sládek,K.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4
KVAR010Příprava bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem10KVAR001(K)
KVAR400Úvod do studia a metodologiezs+ls- Z 3+3 hod/sem0+2Brož,P.; Šimandl,J.; Vopřada,D.


2. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KBAK000 Bakalářská práce

skupina K#NB321, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS400Církevní dějiny světové I. (antika)zs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Kubín,P.; Honč,P.
KHIS401Církevní dějiny světové II. (středověk)zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Kubín,P.; Honč,P.
KHIS402Církevní dějiny světové III. (novověk)zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Kubín,P.; Honč,P.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4
KVAR010Příprava bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem10KVAR001(K)
KVAR400Úvod do studia a metodologiezs+ls- Z 3+3 hod/sem0+2Brož,P.; Šimandl,J.; Vopřada,D.


b) SZB: KSNB006 Fundamentální a dogmatická teologie

skupina K#NB322, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL400Úvod do filozofie a noetikyzs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Sousedík,P.
KFIL401Ontologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+5Svoboda,D.
KFIL402Filozofická antropologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+5Svoboda,D.
KSTE400Úvod do teologiezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Vopřada,D.
KSTE401Fundamentální teologiezs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Červenková,D.
KSTE402Trinitární teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Pospíšil,C.
KSTE403Christologie a soteriologiezs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+9Houkal,J.
KSTE404Ekleziologie a sakramentální teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Brož,P.
KSTE405Teologická antropologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Novotný,V.
KSTE406Eschatologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Novotný,V.


c) SZC: KSNB009 Etika a spirituální teologie

skupina K#NB323, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KIUS400Kanonické právozs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Plavec,K.
KLTG400Liturgikazs+ls- Zk 13+13 hod/sem0+12Kotas,J.
KPTE400Pastorální teologiezs+ls- Zk 13+13 hod/sem0+12Opatrný,A.
KPTE401Pastorace svátostí a svátostinzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Opatrný,A.
KPTE402Fundamentální katechetikazs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Dřímal,L.
KSTE407Teologická etika I.zs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+9Lorman,J.
KSTE408Teologická etika II.zs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+9Lorman,J.
KSTE410Sociální etikazs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Ovečka,L.
KSTE411Spirituální teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Sládek,K.


d) SZD: KSBN008 Starý a Nový zákon

skupina K#NB324, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB400Úvod do Písmazs+ls- Zk 4+4 hod/sem0+4Brož,J.
KBIB401Starý zákon: Pentateuch a dějepisné knihyzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Větrovec,P.
KBIB402Starý zákon: Knihy prorocké a sapienciálnízs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Větrovec,P.
KBIB403Nový zákon: Evangelia a Skutky apoštolůzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Ryšková,M.
KBIB404Nový zákon: Listy a kniha Zjevení sv. Janazs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Ryšková,M.Doporučený studijní plán

1. ročník (otevírá se)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB400Úvod do Písmazs+ls- Zk 4+4 hod/sem0+4Brož,J.
KBIB401Starý zákon: Pentateuch a dějepisné knihyzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Větrovec,P.
KBIB403Nový zákon: Evangelia a Skutky apoštolůzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Ryšková,M.
KFIL400Úvod do filozofie a noetikyzs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Sousedík,P.
KFIL401Ontologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+5Svoboda,D.
KHIS400Církevní dějiny světové I. (antika)zs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Kubín,P.; Honč,P.
KSTE400Úvod do teologiezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Vopřada,D.
KSTE401Fundamentální teologiezs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Červenková,D.
KVAR400Úvod do studia a metodologiezs+ls- Z 3+3 hod/sem0+2Brož,P.; Šimandl,J.; Vopřada,D.

2. ročník (otevírá se)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB402Starý zákon: Knihy prorocké a sapienciálnízs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Větrovec,P.
KBIB404Nový zákon: Listy a kniha Zjevení sv. Janazs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Ryšková,M.
KFIL402Filozofická antropologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+5Svoboda,D.
KHIS401Církevní dějiny světové II. (středověk)zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Kubín,P.; Honč,P.
KSTE402Trinitární teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Pospíšil,C.
KSTE403Christologie a soteriologiezs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+9Houkal,J.
KSTE407Teologická etika I.zs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+9Lorman,J.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4

3. ročník (zatím se neotevírá)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS402Církevní dějiny světové III. (novověk)zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Kubín,P.; Honč,P.
KPTE400Pastorální teologiezs+ls- Zk 13+13 hod/sem0+12Opatrný,A.
KPTE402Fundamentální katechetikazs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Dřímal,L.
KSTE405Teologická antropologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Novotný,V.
KSTE408Teologická etika II.zs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+9Lorman,J.
KSTE411Spirituální teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Sládek,K.

4. ročník (zatím se neotevírá)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KIUS400Kanonické právozs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Plavec,K.
KLTG400Liturgikazs+ls- Zk 13+13 hod/sem0+12Kotas,J.
KPTE401Pastorace svátostí a svátostinzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Opatrný,A.
KSTE404Ekleziologie a sakramentální teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Brož,P.
KSTE406Eschatologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Novotný,V.
KVAR010Příprava bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem10KVAR001(K)

doporučené volitelné kurzy

skupina K#NB105

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB118Bibliodrama - metodický kurzzsZ 2 hod/týd6Ryšková,M.
KBIB119Metodika biblické vědecké prácezs/lsZ 6 hod/týd2Brož,J.
KJAZ118Úvod do latinského jazyka 1zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Šimandl,J.; Koronthályová,M.
KJAZ119Úvod do latinského jazyka 2zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Šimandl,J.; Koronthályová,M.KJAZ118(P)
KJAZ120Úvod do latinské četby 1zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+6Koronthályová,M.; Šimandl,J.KJAZ008(Z)
KJAZ121Úvod do novozákonní řečtiny 1zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Bartoň,J.
KJAZ122Úvod do novozákonní řečtiny 2zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Bartoň,J.
KJAZ123Úvod do latinské četby 2zs+ls- Z 18+18 hod/týd0+6Koronthályová,M.
KJAZ124Úvod do biblické hebrejštiny 1zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Mikulicová,M.
KJAZ125Úvod do biblické hebrejštiny 2zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Mikulicová,M.
KJAZ166Četba řeckých novozákonních textůzs+ls- Z 18+18 hod/sem0+6Bartoň,J.
KPED113Didaktické modely katechezezs+ls- Z 9+9 hod/sem0+6Zimmermannová,M.
KPED119Základy praktické komunikace 1zsZ 18 hod/sem6Bartůšková,L.
KPED122Základy praktické komunikace 2zsZ 18 hod/sem6Bartůšková,L.KPED119(K)
KPTE111EvangelizacelsZ 2 hod/týd3Opatrný,A.
KSTE173Masmediální komunikacelsZ 28 hod/sem4Sládek,K.
KSTE178Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 1zsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.
KSTE182Morálně teologické problémy ezoterikyzsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE183Etické problémy pornografielsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KVAR012Duchovní cvičení Izs/lsZ 0 hod/týd2Opatrný,A.; Vopřada,D.Poslední změna: 19. červen 2018 12:31 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty