Pokyny pro zápis předmětů a pravidla pro přidělování kreditů

Pokyny pro zápis předmětů a pravidla pro přidělování kreditů


Student si z následujících seznamů přednášek, seminářů a cvičení zapisuje ty, které hodlá v příslušném semestru navštěvovat. Při zápisu se důrazně doporučuje, aby se řídil doporučeným plánem, který je sestaven tak, aby na sebe plynule navazovaly předměty vyžadující prerekvizity nebo korekvizity
Jako korekvizita se označuje předmět, který musí být zapsán současně se zvoleným předmětem nebo byl již úspěšně absolvován v minulosti. Zápočet nebo zkoušku ze zvoleného předmětu je možno získat až po úspěšném absolvování korekvizity. V tabulce je korekvizita vždy uváděna v závorce. Je-li předmět vyučován ve dvou semestrech, má druhý semestr obvykle jako korekvizitu předmět prvního semestru.


Jako prerekvizita se označuje předmět, který musí být absolvován (tj. ukončen zápočtem nebo zkouškou) před zapsáním zvoleného předmětu. Bez úspěšného absolvování prerekvizity nelze zvolený předmět zapsat.


Jestliže předmět nemá žádnou prerekvizitu ani korekvizitu, je možno si jej zapisovat bez omezení kdykoliv během studia (v termínech řádného zápisu).Pokud děkan nestanoví jinak, otevírají se z volitelných předmětů pouze ty, ve kterých je v předběžném zápisu zapsáno alespoň 5 studentů ve studijním programu Teologie a alespoň 8 studentů ve studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury a ve studijním programu Historické vědy. V době řádného zápisu je pak student povinen akceptovat korekci svého předběžného zápisu.
Jako volitelný předmět má student právo si zapsat jakýkoliv předmět vyučovaný na Univerzitě Karlově v Praze, splňuje-li případné podmínky zápisu daného předmětu.
Pro účely průběžné kontroly studia se započítávají všechny kredity získané absolvováním předmětů v daném úseku studia, včetně předmětů volitelných. Úsekem studia je ročník. Minimální počty kreditů pro zápis do dalšího ročníku jsou stanoveny Pravidly pro organizaci studia na KTF a student je najde v úvodech ke studijním oborům.V následujících seznamech je u každého předmětu uveden: počet týdenních vyučovacích hodin (nebo jiný odpovídající údaj), počet přidělených kreditů, způsob zakončení předmětu (zkouška/zápočet), doba konání předmětu (zimní/letní semestr) a případné vyžadované pre-/ko-rekvizity. Tučně jsou uvedeny přednášky, normálním písmem semináře. Drobným šedým písmem jsou uvedeny předměty, které nejsou v daném akademickém roce vyučovány (tyto předměty nelze zapsat).Poslední změna: 19. červen 2018 12:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám