Personální část


Univerzita Karlova

kontaktní údaje

Ovocný trh 5, 116 36  Praha 1


tel. 224 491 111

fax 224 210 695

URL www.cuni.cz


Rektor

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


více...


Prorektoři / kolegium rektora

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. prorektor pro akademické kvalifikace


prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. prorektor pro rozvoj


prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. prorektor pro vnější vztahy


doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. prorektor pro vědeckou činnost


doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. prorektorka pro studijní záležitosti


prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. prorektorka pro evropské záležitosti


prof. PhDr. Ing Jan Royt, Ph.D. prorektor pro tvůrčí a ediční činnost


prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA prorektor pro zahraniční styky a mobilitu


prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. prorektor pro koncepci studia


RNDr. Tomáš Jelínek kancléř

                                              

více...


Akademický senát UK

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. předseda Akademického senátu


více...


Vědecká rada

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA předseda vědecké rady


více...


Správní rada

JUDr. Jan Wagner předseda správní rady


více...


Kvestor

Ing. Miroslava Oliveriusová kvestorka


více...


Katolická teologická fakulta

kontaktní údaje

Thákurova 3, Praha 6, 160 00


tel. 220181244

fax. 220181234

URL www.ktf.cuni.cz


více...


Děkan

ThLic. Prokop Brož, Th.D.

220 181 244, děkan@ktf.cuni.cz


více...


Proděkani

Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. proděkan pro studium

220 181 409, prodekan.studium@ktf.cuni.cz


doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. proděkan pro vědu

220 181 272, science@ktf.cuni.cz


doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. proděkan pro vnější a zahr. styky  

220 181 395, relations@ktf.cuni.cz


doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. proděkan pro rozvoj                          

220 181 360, rozvoj@ktf.cuni.cz


Akademický senát

za pedagogy                                                       

PhDr. Markéta Koronthályová předsedkyně


Mgr. Milan Pech, Ph.D. místopředseda


PhDr. Josef Bartoň. Th.D.                                     


ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.     


doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.                           


Tomáš B. Mohelník, Th.D.                             


doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.


David Vopřada, Dr.


za studenty

Mgr. Marie Benáková místopředsedkyně


Čestmír Cimler


Jan Lukeš


Klára Nechvílová


kontakt: senat@ktf.cuni.cz, sk.as.ktf.uk@gmail.com (studentská kurie)


více...


Akademický senát UK – zástupci fakulty

za pedagogy


Mgr. Milan Pech, Ph.D. 


doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.


za studenty

Mgr. Marie Benáková


David Kučerka


Vědecká rada

Předseda:

ThLic. Prokop Brož, Th.D. (KTF UK, děkan)


int. členové:

prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. (PeF UK; FF UP, Olomouc)


prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (FF UK)


doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L. (KTF UK)


prof. Lenka Karfíková, Dr.theol. (ETF UK)


prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c. (KTF UK; FF UK)


prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. (FSV UK)


doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. (KTF UK)


doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. (1.LF, KTF UK)


doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (KTF UK)


ext. členové:

prof. Pavel Ambros, Th.D. (CMTF UP, Olomouc)


Mons. ThLic. Dominik Duka (Praha, arcibiskup)


doc. Petr Chalupa, Th.D. (CMTF UP, Olomouc)


doc. Dr. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (TF JČU, Č. Budějovice)


Mons. František Radkovský (Plzeň, biskup)


Mons. Michal Slavík, Th.D. (Arcibiskupství pražské, Praha)


doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (TF JČU, České Budějovice)


více...


Disciplinární komise

Předseda:

doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr. (AP)


Členové:

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (AP)

Mlada Mikulicová, Ph.D. (AP)

ThLic. Mgr. Pavel Koronthály (St)

ICLic. Mgr. Ondřej Pávek (St)

Petr Toman (St)


Náhradníci:

PhDr. Josef Bartoň, Th.D. (AP)

doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. (AP)

Ing. Jan Kulhánek (St)

Mgr. Marie Opatrná (St)


více...


Tajemnice fakulty

Mgr. Jana Benešová          220 181 425

tajemnice@ktf.cuni.cz    


více...


Správa fakulty

Sekretariát děkana

Mgr. Eva Loubová 220 181 244

loubova@ktf.cuni.cz


Studijní oddělení

studijni@ktf.cuni.cz


Vedoucí:

Ing. Tereza Fatková 220 181 402, fatkova@ktf.cuni.cz


Zaměstnanci:

Ing. Michaela Kristová 220 181 383, kristova@ktf.cuni.cz

Bc. Eva Roškotová 220 181 383, roskotova@ktf.cuni.cz


více...


Oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy

science@ktf.cuni.cz, relations@ktf.cuni.cz


Zaměstnanci:

Olga Ďurišová 220 181 241, durisova@ktf.cuni.cz

Mgr. Jiří Novotný 220 181 384, jiri.novotny@ktf.cuni.cz


více...


Ekonomické oddělení 

ekonom@ktf.cuni.cz


Vedoucí:

Ing. Eva Procházková 220 181 400, prochazkova@ktf.cuni.cz


Zaměstnanci:

Ing. Soňa Prokošová 220 181 401, prokosova@ktf.cuni.czBadatelská centra

Centrum dějin české teologie

doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., 220 181 561, novotny@ktf.cuni.cz


Centrum dokumentace evropského kulturního dědictví

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c., vedoucí, 220 181 374, kuthan@ktf.cuni.cz

Mgr. Miroslav Šmied

Mgr. Eva Pospěchová

Bc. Jana Peroutková


Centrum pro aplikovanou etiku

e-mail: CentrumAplEt@ktf.cuni.cz

URL: http://centrum-pro-aplikovanou-etiku.webnode.cz/

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D., 605 562 354, matejek@ktf.cuni.cz


Centrum Pro Oriente Christiano

e-mail: prooriente@ktf.cuni.cz

URL: http://prooriente.cz/

doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., 220 181 360, sladek@ktf.cuni.cz


Centrum teologie a umění

e-mail: ctu@ktf.cuni.cz

URL: http://www.ctu-uk.cz/

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt, vedoucí, 220 181 583, schmidt@ktf.cuni.cz

doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D., 220 181 263, rakusanova@ktf.cuni.cz

Mgr. Hana Knoppová

Mgr. Klára Jirsová

Mgr. Martin Bedřich


Centrum teorie medií a postmedií

doc. Jiří Bystřický
Knihovna

tel: 220 181 304

e-mail: knihovna@ktf.cuni.cz


Vedoucí:

Mgr. Magdalena Hornová, 220 181 512, hornova@ktf.cuni.cz


Zaměstnanci:

Bc. Kamil Bouška

Mgr. Zdeněk Dvořák

Ing. Aleš Kolodrubec

Mgr. Alexandra Surá

PhDr. Marie Válkovávíce...


Účelová zařízení

Studentský kaplan

David Vopřada, Dr., 220 181 358, kaplan@ktf.cuni.cz

Jáhen:

ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D., 220 181 269, jjjlorman@ktf.cuni.cz


Klub akademické obce

220 181 520


Správa počítačové sítě, Správa SIS

Roman Štec, 220 181 312, helpdesk@ktf.cuni.cz, (správu zajišťuje externí firma)

Ing. Petr Mikeš, 220 181 312, sis@ktf.cuni.cz, mikes@ktf.cuni.cz


Technicko-hospodářské oddělení

František Jedlička, 220 181 361, jedlicka@ktf.cuni.cz, skolnik@ktf.cuni.cz

Zdeňka Trojanová
Poslední změna: 19. červen 2018 12:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám