Teologické nauky (NMgr.)


Teologické nauky (NMgr.) - základní charakteristiky

Studijní program: Teologie

Typ stud. programu: navazující magisterský

Forma studia: kombinovaná

Standardní doba studia: 2 roky


Studijní povinnosti

Studium probíhá kombinovanou formou, tj. spojuje kontaktní hodiny a samostatné studium ze zadané a doporučné literatury. s výrazným podílem samostatného studia studentů ze zadané literatury. Kontaktní hodiny jsou pořádány o sobotách, obvykle jednou za dva týdny (viz harmonogram akademického roku). Zkoušky jsou pořádány průběžně.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 120


z toho

za povinné předměty min. 108

za předměty podle volby studenta min. 12
Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

třetího min. 80 kreditů

čtvrtého min. 120 kreditů

pátého min.120 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má dvě části:

1. obhajoba diplomové práce

2. ústní zkouška ze systematické a praktické teologie, jejímž podstatným obsahem je sociální nauka církve


Jednotlivé části SZZ se mohou skládat v různých termínech a jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu. Student je povinen splnit danou část státní závěrečné zkoušky do dvou let od splnění předepsaných povinností pro tuto část státní zkoušky.Jednotný studijní plán


1. Povinné předměty

skupina K#NM320

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS403Církevní dějiny českézs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+7Kubín,P.; Sklenář,M.
KHIS404Katolická církev a proměny moderní společnostizs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+7Petráček,T.; Honč,P.
KBIB405Starozákonní teologie a exegeze I.zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+6Větrovec,P.
KBIB406Starozákonní teologie a exegeze II.zs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+6Hřebík,J.KBIB405(K)
KBIB407Novozákonní teologie a exegeze I.zs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+6Brož,J.
KBIB408Novozákonní teologie a exegeze II.zs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+6Scarano,A.
KSTE412Teologická východiska 2. vatikánského konciluzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+9Brož,P.
KSTE413Vybraná témata systematické teologie I.zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+10Brož,P.
KSTE414Vybraná témata systematické teologie II.zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+10Novotný,V.
KSTE415Teologická etika I.: Vybraná tématazs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+10Lorman,J.; Matějek,J.
KSTE416Teologická etika II.: Sociální nauka církvezs+ls- Zk 12+12 hod/sem0+14Mašek,V.
KSTE417Světová náboženství a náboženská hnutízs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+10Červenková,D.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)
KVAR003Příprava diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem10K#VR300(K)


2. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KDIP000 Diplomová práce

skupina K#NM321, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS403Církevní dějiny českézs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+7Kubín,P.; Sklenář,M.
KHIS404Katolická církev a proměny moderní společnostizs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+7Petráček,T.; Honč,P.
KBIB405Starozákonní teologie a exegeze I.zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+6Větrovec,P.
KBIB406Starozákonní teologie a exegeze II.zs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+6Hřebík,J.KBIB405(K)
KBIB407Novozákonní teologie a exegeze I.zs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+6Brož,J.
KBIB408Novozákonní teologie a exegeze II.zs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+6Scarano,A.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)
KVAR003Příprava diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem10K#VR300(K)


b) SZB: KSNM005 Systematická a praktická teologie

skupina K#NM322, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE412Teologická východiska 2. vatikánského konciluzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+9Brož,P.
KSTE413Vybraná témata systematické teologie I.zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+10Brož,P.
KSTE414Vybraná témata systematické teologie II.zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+10Novotný,V.
KSTE415Teologická etika I.: Vybraná tématazs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+10Lorman,J.; Matějek,J.
KSTE416Teologická etika II.: Sociální nauka církvezs+ls- Zk 12+12 hod/sem0+14Mašek,V.
KSTE417Světová náboženství a náboženská hnutízs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+10Červenková,D.


Doporučený studijní plán

1. ročník

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE412Teologická východiska 2. vatikánského konciluzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+9Brož,P.
KBIB405Starozákonní teologie a exegeze I.zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+6Větrovec,P.
KBIB407Novozákonní teologie a exegeze I.zs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+6Brož,J.
KSTE413Vybraná témata systematické teologie I.zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+10Brož,P.
KSTE415Teologická etika I.: Vybraná tématazs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+10Lorman,J.; Matějek,J.
KLTG401Liturgikazs+ls- Zk 4+4 hod/sem0+6Kotas,J.
KHIS404Katolická církev a proměny moderní společnostizs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+7Petráček,T.; Honč,P.
KSTE417Světová náboženství a náboženská hnutízs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+10Červenková,D.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)

2. ročník

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB406Starozákonní teologie a exegeze II.zs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+6Hřebík,J.KBIB405(K)
KBIB408Novozákonní teologie a exegeze II.zs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+6Scarano,A.
KSTE414Vybraná témata systematické teologie II.zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+10Novotný,V.
KSTE416Teologická etika II.: Sociální nauka církvezs+ls- Zk 12+12 hod/sem0+14Mašek,V.
KHIS403Církevní dějiny českézs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+7Kubín,P.; Sklenář,M.
KVAR003Příprava diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem10K#VR300(K)

doporučené volitelné kurzy

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB119Metodika biblické vědecké prácezs/lsZ 6 hod/týd2Brož,J.
KBIB118Bibliodrama - metodický kurzzsZ 2 hod/týd6Ryšková,M.
KJAZ118Úvod do latinského jazyka 1zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Šimandl,J.; Koronthályová,M.
KJAZ119Úvod do latinského jazyka 2zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Šimandl,J.; Koronthályová,M.KJAZ118(P)
KJAZ121Úvod do novozákonní řečtiny 1zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Bartoň,J.
KJAZ122Úvod do novozákonní řečtiny 2zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Bartoň,J.
KJAZ124Úvod do biblické hebrejštiny 1zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Mikulicová,M.
KJAZ125Úvod do biblické hebrejštiny 2zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Mikulicová,M.
KJAZ120Úvod do latinské četby 1zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+6Koronthályová,M.; Šimandl,J.KJAZ008(Z)
KJAZ123Úvod do latinské četby 2zs+ls- Z 18+18 hod/týd0+6Koronthályová,M.
KJAZ166Četba řeckých novozákonních textůzs+ls- Z 18+18 hod/sem0+6Bartoň,J.
KPED119Základy praktické komunikace 1zsZ 18 hod/sem6Bartůšková,L.
KPED122Základy praktické komunikace 2zsZ 18 hod/sem6Bartůšková,L.KPED119(K)
KVAR120Duchovní cvičení IIzs/lsZ 5 dny/sem2Opatrný,A.; Vopřada,D.KVAR012(P)
KSTE173Masmediální komunikacelsZ 28 hod/sem4Sládek,K.
KPTE111EvangelizacelsZ 2 hod/týd3Opatrný,A.
KSTE178Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 1zsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.
KSTE182Morálně teologické problémy ezoterikyzsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE183Etické problémy pornografielsZ 2 hod/týd4Lorman,J.Poslední změna: 19. květen 2022 12:34 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám