Eva Pavlíková

Eva Pavlíková, Ph.D.

Katedra systematické teologie a filosofieKontakt:

informační systém UK

č. kabinetu:

1049

tel.

220 181 269

email:
Práce a vzdělání:

 • 2010 – dosud: lektorka sociologických předmětů  na UK KTF

 • 2009 – dosud: konzultantka exerním zadavatelům při zadávání, vedení a analýze soc. výzkumů a průzkumů

 • 2012: konzultantka na MPSV v oblasti sociálního začleňování a rovných příležitostí

 • 2005 – dosud: Centrum pro studium migrace, UK KTF, akademická pracovnice - práce na výzkumných projektech, odborná asistentka na katedře křesťanské etiky;

 • 2000 – 2005: Ministerstvo obrany ČR, socioložka – realizace sociologických výzkumů a průzkumů veřejného mínění, kvalitativní a kvantitativní sběr dat a analýzy, publikace výzkumných studií pro interní potřeby, účast v českých a mezinárodních výzkumných projektech

 • 2001 – 2005: Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd, doktorský program sociologie, obor veřejná a sociální politika, Dizertace Proměny veřejného mínění během rozhodování o profesionalizaci české armády

 • 1996 – 2000: Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd, magisterský obor veřejná a sociální politika

 • 1993 – 1997: Katolická teologická fakulta UK, magisterský obor náboženské nauky

 • 1993 – 1998: Vyšší sociálně-pedagogická a teologická škola Jabok


Profesní zaměření a zkušenosti:

Ve výzkumných projektech se zabývám sociálním vyloučením, skupinami, které jsou různými způsoby znevýhodněné, cizinci a jejich životem v ČR, včetně irregulární migrace, bezpečnostní problematikou z pohledu České republiky a její účasti v mezinárodních strukturách i z pohledu evropského a celosvětového. Realizuji výzkumné projekty od přípravy po prezentaci výsledků.


Členství v profesních organizacích:


 • Ergomas – European research group on military and society – mezinárodní výzkumná organizace sdružující sociology a politology zabývající se bezpečnostním výzkumem.

 • IUS – Inter-university seminar – mezinárodní sociologická organizace

 • ISA – mezinárodní sociologická asociace

Poslední změna: 7. říjen 2018 07:32 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty