Jan Fošum

MUDr. Jan Fošum

Katedra systematické teologie a filosofie


Kontakt:

informační systém UKPřeklady

 • Pascal Ide, Je zygota lidskou osobou ?, Triton, Praha, 2012. Překlad a úvod ke knize Le zygote, est-il une personne humaine ?, Téqui, Paris, 2004.

 • Philippe Van den Heede, „Odešel, aby se vrátil: Velikonoční tajemství podle první části řeči na rozloučenou v Janově evangeliu“, MKR Communio 4/2011, s. 29–39.

 • Bernard N. Schumacher, „Definice lidské smrti“, s. 197-207, in: David Černý, Adam Doležal, (eds.), Smrt a umírání, AV ČR, Praha, 2013, originál in: F.-X. Putallaz – B. N. Schumacher (eds.). L’humain et la personne. Cerf, Paris, 2008, s. 77-95.Licenciátní práce

 • „L’homme, la première des unités naturelles à connaître“, Comment l’homme se distingue, par son intelligence, comme un être naturel parmi d’autres, d’après deux auteurs de The River Forest School, vedoucí práce Michael Sherwin OP, Université de Fribourg, 2012.Doktorátní práce

 • Quelle grammaire de l'obligation morale?, Une étude philosophique et théologique sur l'éthique d'Elizabeth Anscombe, vedoucí práce Michael Sherwin OP, Université de Fribourg, 2018. (odkaz)Články v teologických časopisech

 • „Zdraví, kvalita život a human flourishing“, MKR Communio 2/2014, s. 66–75.

 • „Ekonomie vášní: David Hume, Alasdair MacIntyre a Tomáš Sedláček“, Salve 2/2015, s. 137-147. Spolupráce na přípravě celého čísla.Příspěvky do bioetických sborníků

 • „Důstojnost nenarozeného jedince lidského druhu“, in: J. Stodola, M. Kratochvíl (eds.)., Nejmenší z nás, Brno 2012, s. 69-78.

 • „G.E.M. Anscombe o eutanazii“, in : David Černý, Adam Doležal, (eds.), Smrt a umírání, AV ČR, Praha, 2013, s. 73-81.Články v přípravě

 • „Elizabeth Anscombová: filozofická psychologie a gramatika v kontinuitě Tradice“ (Studia theologica 4/2018).

 • „Filozofické zdůvodnění morální povinnosti u Elizabeth Anscombové“, článek který po přepracování bude znovu nabídnut Studia Neoaristotelica

Poslední změna: 29. listopad 2018 13:50 
Sdílet na: