Ondřej Salvet, Dr. theol.

Katedra systematické teologie a filosofie


Kontakt:

informační systém UK


materiály ke stažení


Školy, kvalifikace, práce

 • 2014 – dosud Habilitační řízení na Julius-Maxmilians-Universität ve Würzburku

 • 2012 – dosud Farář v Praze – Kolodějích

 • 2011 Administrátor v Praze – Kolodějích

 • 2007 – 2011 Postgraduální studium v Bamberku (titul Dr. theol.)

 • 2007 Kaplan v Kolíně nad Labem

 • 2005 – 2007 Administrátor v Sedlčanech

 • 2002 – 2005 Kaplan v Sedlčanech

 • 2002 Kněžské svěcení v Praze

 • 2001 – 2002 Jáhenská praxe ve farnosti Řevnice

 • 2001 Jáhenské svěcení v Praze

 • 2000 – 2001 Pastorační asistent v Budyni nad Ohří

 • 1999 – 2000 Vojenská služba v Kroměříži

 • 1999 zakončení studia teologie v Praze na KTF (titul Mgr.)

 • 1997 – 1998 přerušení studia – práce pro firmu Microsoft v Irsku

 • 1996 – 1997 Studijní pobyt v semináři a na univerzitě v Maynooth, Ireland

 • 1993 – 1996 Studium teologie na KTF UK

 • 1992 – 1993 Teologický konvikt v Litoměřicích


Bibliografie

 • Die Sichtbare Gestalt des mystischen Leibes. Ekklesiologie von Silvestr Braito, OP. Disertace. Peter Lang: Frankfurt am Main 2011.

 • Silvestr Braito (1898–1962): A Czech Story of the Corpus Mysticum Ecclesiology. In: Ecclesiology 2011 (Brill: Leiden), roč. 7, č. 3, s. 336–353.

 • Vojtěch Novotný. Maximalchristentum. Adolf Kajpr SJ und das Blatt „Der Katholik“. Prag: Karolinum 2012. Recenze. In: Zeitschrift für katholische Theologie 2013, roč. 135, č. 1, s. 121–123.

 • Christliche Zeugnisse in Zeiten des Kommunismus in der Tschechoslowakei. In: DÖRR, Matthias a kol. (eds.), Patrone Europas. Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde: München / Prag 2013, s. 61–74.

 • „Dávno by mě byl čerchmant přemohl“. O katolickém pojetí zpovědi. In: Brána 2013, roč. 44, č. 9, s. 20–21.

 • Individuum und die religiöse Praxis. In: FAMULA, Marta (ed.). Das Denken vom Ich. Königshausen & Neumann GmbH. Würzburg 2014, s. 90–98.

 • Přátelská kritika církve a její reforma. In: AUC Theologica 2017, roč. 7, č. 1, s. 117–139.Poslední změna: 20. prosinec 2022 09:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám