Doc. Mgr. David Bouma, Ph.D.

Katedra systematické a pastorální teologie


Kontakt:


informační systém UK


materiály ke stažení


Výběrová bibliografie

2018

 • BOUMA, David. The Critique of Religion: A Remedy for Distorting Transcendence and an Aid to Meaningful Religious Dialogue. In RYŠKOVÁ, Mireja (ed.) Seeking God’s Face. Praha: Karolinum Press 2018, p. 223-232. ISBN 978-80-246-3979-6.

2017

 • BOUMA, David. The Category of Testimony as an Axis of Fundamental Ecclesiology. The Credibility of the Church in the Work of Salvador Pié-Ninot.  Acta Universitatis Carolinae Theologica, 2017, vol. 7, no 2, p. 75-86. ISSN 1804-5588 (Print), ISSN 2336-3398 (Online).

2016

 • BOUMA, David. The New Testament and its interpretation in the work of Klaus Berger. European Journal of Science and Theology, 2016, vol. 12, no 3, p. 31–32. ISSN 1842-8517.

2015

 • BOUMA, David. Problémy se Vzkříšeným: potenciál a limity velikonočních tezí Hansjürgena Verweyena. Kostelec: Pavel Mervart, 2015, 109 s. ISBN 978-80-7465-188-5.

 • BOUMA, David. O katechezi od Adama. Audiodisk (6 hodin, 55 minut), 11 dílů vzdělávacího cyklu Radia Proglas. Brno: Proglas, 2015.

2014

 • BOUMA, David. Exegeze ve službě Božímu zjevení v pojetí Klause Bergera. In MIKULICOVÁ, Mlada – RYŠKOVÁ, Mireia. Myšlení o transcendenci. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014, p. 161–178. ISBN 978-80-7465-088-8.

2013

 • BOUMA, David. Několik fundamentálně-teologických poznámek k biblickému a zejména starozákonnímu kánonu. In Salve, 2013, vol. 23, no. 2, p. 9–19. ISSN 1213-6301.

 • BOUMA, David. Když se zeptají, co znamená věřit: užitečné shrnutí nejdůležitějších charakteristik a vlastností křesťanské víry, srozumitelný přehled, jak se víra projevuje v životě a jak se k sobě mají víra a spása. Cesty katecheze, 2013, vol. 5, no. 1, p. 6–9. ISSN 1803-7224. Dostupné z <http://www.cestykatecheze.cz/_d/Kdyz-se-zeptaji-co-znamena-verit.pdf>.

 • BOUMA, David. Zjevení, víra, církev: teologické skici k úvodu do křesťanství. Ostrava: Moravaprss, 2013, 82 s. ISBN 978-80-87853-08-5. Dostupné z <http:// transkulturnikomunikace.cz/novinka/163/zjeveni-vira-cirkev?filter=Publications>.

 • BOUMA, David. Provokatér Klaus Berger. Kritika východisek současné novozákonní exegeze v díla Klause Bergera a její možné využití ve fundamentální teologii. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013, 208 s. ISBN 978-80-7405-136-4.

2012

 • BOUMA, David. Teologie hlásání. In KOLEKTIV AUTORŮ. Křesťanská iniciace. České Budějovice: Katechetická sekce České biskupské konference ve spolupráci s nakladatelstvím Halama, 2012, p. 62–70. ISBN 978-80-87082-27-0.

2011

 • BOUMA, David. Věrohodnost církve. In Cesty katecheze, 2011, vol. 3, no 3, p. 19–21. ISSN 1213-6301. Dostupné z <http://www.cestykatecheze.cz/_d/Verohodnost-cirkve. pdf>.

2010

 • BOUMA, David. Pavel: zakladatel křesťanství? In HOJDA, Jan – BOUMA, David – POLEHLA, Petr et al. (eds.). Pavel z Tarsu: apoštol národů. Studie Diecézního teologického institutu Hradec Králové. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2010, s. 83–92.

 • BOUMA, David. Islám v Evropě: krize, či kairos křesťanství? In BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila et al. (eds.). Krize a kairos: společenské výzvy. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, ISBN 978-80-87378-78-6, s. 29–47.

 • BOUMA, David. Několik poznámek k rizikům sociální práce duchovních. In SMUTEK, Martin – SEIBEL, Friedrich W. – TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana (eds.). Rizika sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, s. 133–137. ISBN 978-80-7435-086-3. Dostupné z <https://phoenix.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/ustav-socialni-prace/eDokumenty/Documents/Sborn%C3%ADky%20z%20Hradeck%C3%BDch%20dn%C5%AF/Rizika%20soci%C3%A1ln%C3%AD%20pr%C3%A1ce.pdf>.

 • BOUMA, David. Fundamentálně-teologické podněty pro evangelizaci v Česku. Cesty katecheze 2010, vol. 2, no 1, p. 18–20. ISSN 1803-7224. Dostupné z <http://www.cestykatecheze.cz/_d/Fundamentalne-teologicke-podnety-pro-evangelizaci-v-Cesku.pdf>.

2009

 • BOUMA, David. Ateismus jako téma fundamentální teologie: fundamentálně teologická skica na pozadí českého ateismu. In HOJDA, Jan – BOUMA, David – POLEHLA, Petr et al. (eds.). Ateismus – teologická reflexe. Studie Diecézního teologického institutu Hradec Králové. Hradec Králové: Typo Studio, 2009, s. 45–57. ISBN 978-80-87363-02-7.

 • BOUMA, David. Vývoj apologetiky mezi Prvním a Druhým vatikánským koncilem. IN JUHÁS, Vladimír (ed.). Dejinnosť teológie. Košice: Vienala, 2009, s. 41–48. ISBN 978-80-89232-75-8.

 • BOUMA, David. Ateismus jako téma fundamentální teologie: fundamentálně teologická skica na pozadí českého ateismu. In HOJDA, Jan – BOUMA, David – POLEHLA, Petr et al. (eds.). Ateismus – teologická reflexe. Studie Diecézního teologického institutu Hradec Králové. Hradec Králové: Typo Studio, 2009, s. 45–57. ISBN 978-80-87363-02-7.

2008

 • BOUMA, David. Provokatér Klaus Berger. In BEDŘICH, Martin et al. (eds.). In spiritu veritatis. Almanach k 65 narozeninám Dominika Duky OP. Praha: Krystal OP, 2008, s. 117–132. ISBN 978-80-87183-02-1.Poslední změna: 4. květen 2023 14:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám