Benedikt Tomáš Mohelník OP, Th.D.

  Katedra systematické a pastorální teologie


  Kontakt:


  informační systém UK
  Školy, kvalifikace, práce

  • 2006-dosud, Odborný asistent katedry systematické teologie a filosofie na KTF UK Praha

  • 2006-2009, Externí vyučující katedry systematické teologie na CMTF UP Olomouc

  • 2005-dosud, Vyučující systematickou teologii na Studiu kláštera trapistů v Novém Dvoře

  • 2005/2006, Externí vyučující katedry pastorální teologie na KTF UK v Praze: seminář z liturgiky; téma: Rozbor konstituce o liturgii II. vatikáského koncilu „Sacrosanctum concilum“

  • 2002- 2005, Assistent diplômé na katedře dogmatické teologie Université de Fribourg ve Fribourgu, Švýcarsko

  • 2005, Université de Fribourg ve Fribourgu, Švýcarsko: doktorát z teologie, doktorská teze „Gratia augmenti“: contribution au débat contemporain sur la confirmation.

  • 1998/1999, Externí vyučující na CMTF UP Olomouc, katedra liturgiky

  • 2000, Université de Fribourg ve Fribourgu, Švýcarsko: licenciát z teologie, za licenciátní práci uznána lektorátní práce

  • 1995-1999, Lektorátní studium na Studium generale OP v Olomouci, závěrečná lektorátní práce: Účinky svátosti biřmování na základě apoštolské konstituce „Divinae consortium naturae“

  • 1990-1995, CM teologická fakulta UP v Olomouci, studium ukončeno státní zkouškou, oprávnění k vyučování na základích a středních školách

  • 1990-1995, Dolpňkové přednášky z oboru filozofie, biblistiky, dogmatiky, homiletiky, psychologie, ap., pořádané Studium generale OP v Olomouci


  Bibliografie

  Knižní publikace (monografie)

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Tomáš Akvinský. O eucharistii v Teologické sumě. Praha: Krystal OP, 2021, 323 s. ISBN 978-80-7575-106-5.

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Tomáš Akvinský. O svátostech obecně v Teologické sumě. Praha: Krystal OP, 2019, 175 s. ISBN 978-80-7575-052-5.

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Pečeť daru Ducha Svatého. Praha: Krystal OP, 2012. 296 s. ISBN 978-80-87183-44-1. .

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. „Gratia augmenti“: contribution au débat contemporain sur la confirmation. Fribourg: Academic Press, 2005, 260 s. ISBN 2827109883.


  Kapitoly v monografiích

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Kontinuita, nebo diskontinuita exhortace Amoris laetitia v rámci křesťanské tradice. In: ŠRAJER, Jindřich. Amoris laetitia: zlom, nebo kontinuita? realita rodin – životní a pastorační výzvy. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2019, s. 15-33. ISBN 978-80-7566-166-1.

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Eucharistie - oběť Krista-Hlavy a jeho mystického Těla. Teologická reflexe ve světle učení sv. Tomáše Akvinského. In: DOKLÁDAL, Pavel. Eucharistie smlouva nová a věčná. Ústní nad Orlicí: Flétna, 2017, s. 65-88. ISBN 978-80-88068-19-8.

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Sebepojetí církve jako kněžský lid a jeho vliv. In: BROŽ, Prokop. Církev a II. vatikánský koncil. Perspektivy současné eklesiologie. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015, s. 163-180. ISBN 978-80-7465-148-9.

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Teologická východiska pro pochopení svátosti biřmování. In: KOLEKTIV AUTORŮ. Biřmování jako posila a pečeť. Hradec Králové: Biskupství královéhradecké, 2015, s. 39-54. ISBN 978-80-87648-12-4.

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Místo eucharistie v triádě iniciačních svátostí. In: KOLEKTIV AUTORŮ. Eucharistie jako pramen a vrchol života církve. Hradec Králové: Biskupství královéhradecké, 2015, s. 91-106. ISBN 978-80-87648-13-1.

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Kompendium sociální nauky církve z hlediska teologické antropologie. In: Interdisciplinární úvod do četby kompendia sociální nauky církve. Brno: L. Marek, 2009, s. 101-114. ISBN 978-80-87127-16-2.

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Liturgie je dílem Ježíše Krista Velekněze. Komentář k 7. článku konstituce o liturgii. In: In Spiritu Veritatis. Praha: Krystal OP, 2008, s. 237-261. ISBN 978-80-87183-02-1.

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Teologie jako vědecká disciplína a její vztah k racionalitě. In: MIKULEC, Jiří - ONDO GREČENKOVÁ, Martina. Církev a zrod moderní racionality. Praha: Historický ústav, 2008, s. 55-66. ISBN 978-80-7286-138-5.

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Eklesiologie Silvestra M. Braita OP. In: Česká katolická eklesiologie druhé poloviny 20. století. Praha: Karolinum, 2007, s.73-83. ISBN 978-80-246-1493-9.

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Úcta k Božímu slovu v liturgii. In: HOJDA, Jan. O Božím Slově. Svitavy: Trinitas, 2007, s. 111-119. ISBN 978-80-86885-03-2.


  Původní práce

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. The Sacraments of Hope: A Hypothesis in Sacramental Theology Facing Challenges of the 21st Century. Acta Universitatis Carolinae. Theologica. 10 (1/2020), s. 9-22. ISSN 1804-5588. DOI 10.14712/23363398.2020.41.

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Svátost manželství v exhortaci Amoris laetitia. Salve. Revue pro teologii a duchovní život. 28 (1-2/2018), s. 43-63. ISSN 1213-6301.

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Obavy z církevních restitucí. Salve. Revue pro teologii a duchovní život. 27 (1/2017), s. 111-126. ISSN 1213-6301.

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. L'esprit prophétique ne doit pas s'éteindre: Le tortureux voyage des frères prêcheurs a travers un quart de siècle de liberté. La théologie tchèque aujourd'hui. Paris: Collége des Bernardins, 2016, Hors série, s. 37-72. ISBN 978-2-88918-934-2.

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Eucharistie – oběť Krista-Hlavy a jeho mystického Těla. Acta Universitatis Carolinae. Theologica. 6 (1/2016), s. 119-146. ISSN 1804-5588. DOI 10.14712/23363398.2016.7.

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Prorocký duch nesmí ustat. Klikatá cesta bratří kazatelů čtvrtstoletím svobody. Salve. Revue pro teologii a duchovní život. 24 (3/2014), s. 79-100. ISSN 1213-6301.

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Místo duchovní bohoslužby. Teologická skica pojetí liturgického prostoru. Salve. Revue pro teologii a duchovní život. 22 (2/2012), s. 9-16. ISSN 1213-6301.

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Vztah obecného a služebného kněžství. Salve. Revue pro teologii a duchovní život. 20 (2/2010), s. 95-110. ISSN 1213-6301.

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Oživující dar přátelské lásky. Salve. Revue pro teologii a duchovní život. 19 (1/2009), s. 95-114. ISSN 1213-6301.

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Od teologie k ekonomii. Poslání Božských Osob podle Sumy teologie sv. Tomáše Akvinského. Salve. Revue pro teologii a duchovní život. 16 (3-4/2006), s. 103-121. ISSN 1213-6301.

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Svátost biřmování udržuje v církvi milost Letnic. Mezinárodní katolická revue Communio. 9 (4/2005), s. 322-333. ISSN 1211-7668.

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Všeobecný úvod k římskému misálu (třetí typické vydání). Stručná prezentace dokumentu. Salve. Revue pro teologii a duchovní život. 11 (1/2001), s. 40-51. ISSN 1213-6301.


  Odborná revize překladu

  • Nicolas Jean-Hervé, Syntéza dogmatické teologie I - Bůh v Trojici.. Praha: Krystal OP, 2003. 263 s. ISBN 80-85929-58-9.

  • Woods Richard OP, Mystika a proroctví. Dominikánská tradice. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. 183 s. ISBN 80-7192-881-X


  Odborná redakční spolupráce na vydání překladů

  • Tschipke Theophil OP, L'humanité du Christ comme instrument de salut de sa divinité. Studia Friburgensia 94. Fribourg: Academic Press Fribourg, 2003. 185 s. ISBN 2-8271-0970-0.

  • Schillebeeckx Edward OP, L'économie sacramentelle du salut. Réflexion théologique sur la doctrine sacramentaire de saint Thomas, a la lumiere de la tradition et de la problématique sacramentelle contemporaine. Studia Friburgensia 95. Fribourg: Academic Press Fribourg, 2004. 616 s. ISBN 2-8271-0972-7.


  Skripta, studijní podpory

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Teologie svátostí. Praha, KTF UK, 2021 (poslední aktualizace). [Elektronický zdroj přístupný studentům na platformě Moodle.]

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Ekleziologie. Praha, KTF UK, 2021 (poslední aktualizace). [Elektronický zdroj přístupný studentům na platformě Moodle.]

  • GIROUD Nicole, MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Guide pratique de travail en théologie systématique. Fribourg: Université de Fribourg, 2004. 23 s.

  • MOHELNÍK, Benedikt Tomáš. Liturgika. Text přednášek. Olomouc, 1999. 180 s. (Polykopie kurzu z liturgiky pro potřebu studentů.)


  Účast na vědeckých konferencích

  • „Saint Thomas et la théologie des religions.“ Kolokvium organizované Institut Saint Thomas d'Aquin / Revue Thomiste, Toulouse 13.-14. května 2005.

  • „« Vérité » Approches thomistes de la vérité.“ Kolokvium organizované Institut Saint Thomas d'Aquin / Revue Thomiste, Toulouse 23.-24. května 2003.


  Odborná konzultační činnost

  Teologický poradce přípravné komise:

  • Příprava Plenárního sněmu Katolické církve v České Republice, druhé zasedání: Komise pro liturgii a svátostnou pastoraci leden 2004-červenec 2005.

  Expert:

  • Plenárního sněmu Katolické církve v České Republice, druhé zasedání, 6. – 10. 7. 2005..


  Poslední změna: 4. květen 2023 14:50 
  print
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám