Studijní pobyty

Program Erasmus+ je spolufinancován ze zdrojů EU a MŠMT ČR a byl vytvořen se záměrem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol v rámci evropského prostoru, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.


Kdo se může zapojit?

  • Student, který vyjíždí na studijní pobyt do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a bude po celé období studijního pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na Katolické teologické fakultě.

  • Studijní pobyt může absolvovat každý student od 2. ročníku Bc studia.

  • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia.

  • Studijní pobyty mohou trvat 3 – 12 měsíců. Za minimální délku pobytu 3 měsice se považuje 90 dní.

  • Studijní pobyt mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky.

  • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.


Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu.


Kam můžete vyjet?

Studijní pobyty probíhají na základě bilaterálních dohod podepsaných mezi KTF UK a partnerskými univerzitami. V případě, že student nenalezne na níže uvedeném seznamu vhodnou zahraniční univerzitu, může využít i bilaterální dohody uzavřené jinými fakultami UK. V tom případě je ale student KTF pouze náhradník a na studijní pobyt může být vyslán pouze tehdy, pokud úspěšně absolvuje výběrové řízení na KTF a místo není využito studentem fakulty, která má smlouvu řádně uzavřenou.


Belgie

Itálie

Portugalsko

Estonsko

Irsko

Rakousko

Chorvatsko

Maďarsko

Slovensko

Francie

Německo

Slovinsko

Polsko

Turecko


V rámci Aliance 4EU mohou studenti všech fakult UK vycestovat na Heidelberg UniversitätSorbonne UniversitéUniversity of CopenhagenUniversità degli Studi di MilanoUniversity of Warsaw.


Další informace o programu Erasmus naleznete na webu UK.
Poslední změna: 21. únor 2023 14:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám