Studijní pobyty

Program Erasmus+ je spolufinancován ze zdrojů EU a MŠMT ČR a byl vytvořen se záměrem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol v rámci evropského prostoru, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.


Kdo se může zapojit?

  • Student, který vyjíždí na studijní pobyt do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a bude po celé období studijního pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na Katolické teologické fakultě.

  • Studijní pobyt může absolvovat každý student od 2. ročníku Bc studia.

  • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia.

  • Studijní pobyty mohou trvat 3 – 12 měsíců. Za minimální délku pobytu 3 měsice se považuje 90 dní.

  • Studijní pobyt mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky.

  • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.


Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu.


Kam můžete vyjet?

Studijní pobyty probíhají na základě bilaterálních dohod podepsaných mezi KTF UK a partnerskými univerzitami. V případě, že student nenalezne na níže uvedeném seznamu vhodnou zahraniční univerzitu, může využít i bilaterální dohody uzavřené jinými fakultami UK. V tom případě je ale student KTF pouze náhradník a na studijní pobyt může být vyslán pouze tehdy, pokud úspěšně absolvuje výběrové řízení na KTF a místo není využito studentem fakulty, která má smlouvu řádně uzavřenou.


Seznam zahraničních smluv pro studenty ÚDKU


BELGIE


KU Leuven

ISCED - 225

Oblast studia - Dějiny umění

webové stránky


FRANCIE


Université de Strasbourg

ISCED - 226

Oblast studia - Humanitní vědy

webové stránkyInstitut Catholique de Toulouse

ISCED - 226

Oblast studia - Humanitní vědy

webové stránkyITÁLIEUniversita´Ca Foscari Venezia

ISCED - 225

Oblast studia - Dějiny umění

webové stránkyUniversità degli studi Roma Tre

ISCED - 22

Oblast studia - Humanitní obory

webové stránkyAlma Mater Studiorum Universita di Bologna

ISCED - 225

Oblast studia - Dějiny umění

webové stránky
Università degli Studi di Perugia

ISCED - 226

Oblast studia - Humanitní vědy

webové stránky


NĚMECKO


RWTH Aachen University

ISCED - 225

Oblast studia - Dějiny umění

webové stránky
Technische Universität Dresden

Philosofische Fakultät, Institut für Kunst- und Musikwissenschaft

ISCED - 225

Oblast studia - Dějiny umění

webové stránky


TU Dortmund Univesity

ISCED - 22

Oblast studia - Humanitní obory

webové stránky


POLSKO


The Pontifical University of John Paul II in Cracow

ISCED - 225

Oblast studia - Dějiny umění

webové stránky


RAKOUSKO


Universität Wien

Geistes- und Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Kunstgeschichte

ISCED - 225

Oblast studia - Dějiny umění

webové stránky


SLOVENSKO

Univerzita Konštatína Filozofa v Nitre

ISCED - 226

Oblast studia - Humanitní vědy

webové stránky


Katolícka univerzita v Ružomberoku

ISCED - 226

Oblast studia - Humanitní vědy

webové stránkySeznam zahraničních smluv pro studenty TEOLOGIE


BELGIE


Katholieke Universiteit of Louvain

ISCED - 221

Oblast studia - Teologie

webové stránky


ESTONSKO

Tartu Ülikool / University of Tartu

ISCED - 221

Oblast studia - Teologie

webové stránky


FRANCIE


University Catholique de Toulouse

ISCED - 221

Oblast studia - Teologie

webové stránky


CHORVATSKO

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

ISCED - 221

Oblast studia - Teologie

webové stránky


MAĎARSKO


Sapientia College of Theology of Religious Orders

ISCED - 221

Oblast studia - Teologie

webové stránky


NĚMECKO


Universität Erfurt

Katholisch-Theologische Fakultät

ISCED - 221

Oblast studia - Teologie

webové stránkyCatholic University of Eichstätt-Ingoldstad

ISCED - 221

Oblast studia - Teologie

webové stránky


Universität Regensburg

Katholisch-Theologische Fakultät

ISCED - 221

Oblast studia - Teologie

webové stránky


POLSKO


The Pontifical Academy of Theology in Cracow

ISCED - 221

Oblast studia - Teologie

webové stránky

University of Opole

ISCED - 221

Oblast studia - Teologie

webové stránky


Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Collegium Minus Poznaň

ISCED - 221

Oblast studia - Teologie

webové stránky

Universytet Kardynala Stefana Wyszyńskiego w Warrszawie

ISCED - 221

Oblast studia - Teologie

webové stránky


PORTUGALSKO

Catholic University of Portugal

ISCED - 221

Oblast studia - Teologie

webové stránky


RAKOUSKO


Universität Wien

ISCED - 221

Oblast studia - Teologie

webové stránky


SLOVENSKO


Univerzita Mateja Bela

ISCED - 221

Oblast studia - Teologie

webové stránky


Univerzita Komenského v Bratislave

ISCED - 221

Oblast studia - Teologie

webové stránky


Univerzita Konštatína Filozofa v Nitre

ISCED - 221

Oblast studia - Teologie

webové stránkyPrešovská univerzita

Gréckokatolícka teologická fakulta

ISCED - 221

Oblast studia - Teologie

webové stránkyKatolícka univerzita v Ružomberoku

ISCED - 221

Oblast studia - Teologie

webové stránkyTrnava University in Trnava

ISCED - 221

Oblast studia - Teologie

webové stránkySLOVINSKO


University of Ljubljana

ISCED - 221

Oblast studia - Teologie

webové stránky

Poslední změna: 19. červen 2018 12:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty