Povinnosti po návratu

Podle závazků vyplývajících z Účastnické smlouvy musí student po návratu předložit Evropské kanceláři Odboru pro zahraniční vztahy RUK následující dokumenty:


Výpis studijních výsledků

  • Transcript of records, Datenabschrift, Relevé de notes - vydaný a podepsaný přijímající institucí.

  • Předkládá se do 10 dnů ode dne jeho vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 30. 9. příslušného akademického roku.

Dokument potvrzující období studia v zahraničí

  • Certificate of Erasmus Period (CEP) - potvrzení vydané a podepsané přijímající institucí, obsahující účel a délku pobytu). Formulář vymezující nezbytné náležitosti tohoto dokumentu tvoří přílohu D Účastnické smlouvy.

  • Datum doručení: do 10 dnů ode dne jeho vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 30. 9. příslušného akademického roku. V případě zkrácení studijního pobytu, vyplývajícího z potvrzení délky pobytu, má student povinnost vrátit neoprávněně čerpanou část stipendia


Online účastník po návratu vyplňuje

  • Závěrečná zpráva: vyplněním do nové celoevropské databáze (tzv. systém Mobility Tool/EU Survey). Pokyny k vyplnění zprávy student obdrží ve formě automatického e-mailu generovaného databází v době, kdy končí svůj studijní pobyt v zahraničí (datum vypracování do 15 dnů po ukončení studijního pobytu).

  • Online Jazykový test - student je k jeho vyplnění vzván. Cílem testu je zjistit, nakolik se v zahraničí zlepšily jazykové schopnosti studenta.


Uznání studijních výsledků:

  • dle Opatření rektora č. 34/2015 student požádá o uznání studijních výsledků po obdržení transkriptu studijních výsledků ze zahraničí. Předmětem uznávání je klasifikační a kreditové hodnocení absolvovaného studia v zahraničí. S výjimkou klasifikačního ohodnocení, které vyplývá z Transkriptu studijních výsledků, stanoví způsob uznání Studijní smlouva. Pokud není ve Studijní smlouvě ujednáno jinak, student musí na přijímající instituci získat alespoň takový počet kreditů, který po přepočtu na kreditní systém UK bude odpovídat 20 kreditům za semestr v rámci bakalářského studijního programu, nebo 15 kreditům za semestr v rámci magisterského studijního programu. Způsob uznávání studijních výsledků se primárně řídí metodikami pro tzv. European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Uznání studijních výsledků (žádost o uznání zkoušek a zápočtů) ze zahraničí provádí na fakultě pověřená osoba, zpravidla proděkan pro studium nebo garant studijního oboru (programu). Uznané studijní výsledky jsou společně s evidencí zahraničního pobytu zaznamenány ve Studijním informačním systému UK (SIS)

Poslední změna: 16. listopad 2022 16:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám