Přechodná opatření pro akademický rok 2017/2018

Přechodná opatření ke studijním plánům v akademickém roce 2017/2018Katolická teologie


Studium v 1. a 2. ročníku se otevírá podle nově akreditovaného studijního plánu. Z toho důvodu si studenti mohou zapsat jen ty povinné předměty, které jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu. Volitelné předměty si mohou zapisovat v celé šíři nabízeného výběru.


Studium v 3.–5. ročníku se otevírá podle dříve akreditovaného studijního plánu.


Žádáme studenty, aby tomu věnovali pozornost při zápisu a zapisovali si povinné předměty s kódy, které jsou jim určeny.


Změny ve výuce


Studenti 3. ročníku Katolické teologie:

- si zapíší podle doporučeného plánu předmět KIUS003 Teorie a filozofie práva (zimní semestr). Tento předmět ale bude vyučován podle programu nové reakreditace, tj. jako KIUS011 Teorie a dějiny práva s dvojnásobnou hodinovou dotací, tj. 4 hodiny/týden.

- si zapíší podle doporučeného plánu předmět KLTG002 Liturgika 1 (zimní semestr). Tento předmět ale bude vyučován s hodinovou dotací podle nové reakreditace, tj. 4 vyučovací hodiny/týden (místo dosavadních 2 hodin). Počet kreditů (2) a způsob zakončení předmětu (zápočet) zůstává nedotčen.


V tomto akademickém roce se neotevírá předmět KJAZ030 Základy biblické hebrejštiny. Pro studenty stávajícího prvního ročníku bude otevřen v roce příštím, kdy jej mají v doporučeném studijním plánu.


Ostatní studijní obory


Studenti, kteří z nějakých důvodů studují delší dobu a začali studium v režimu před novými reakreditacemi, si povinné a povinně volitelné předměty, které se již neotevírají, přijdou zapsat na studijní oddělení.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám