Personální část


Univerzita Karlova

kontaktní údaje

Ovocný trh 5, 116 36  Praha 1


tel. 224 491 111

fax 224 210 695

URL www.cuni.cz


Rektor

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


více...


Prorektoři / kolegium rektora

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. prorektor pro akademické kvalifikace


prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. prorektor pro rozvoj


doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. prorektor pro vědeckou činnost


prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. prorektor pro vnější vztahy


prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. prorektorka pro studijní záležitosti


prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. prorektorka pro evropskou problematiku


prof. PhDr. Ing Jan Royt, Ph.D. prorektor pro tvůrčí a ediční činnost


prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA prorektor pro zahraniční styky a mobilitu


prof. PaeDr. Radka Wildová, CSc. prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti


MUDr. Milan Prášil, MBA kancléř

                                              

více...


Akademický senát UK

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. předseda Akademického senátu


více...


Vědecká rada

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA předseda vědecké rady


více...


Správní rada

JUDr. Petr Hanzlík, advokát předseda správní rady


více...


Kvestor

Ing. Miroslava Oliveriusová kvestorka


více...


Katolická teologická fakulta

* personální údaje vychází ze stavu k 1. 10. 2017


kontaktní údaje

Thákurova 3, Praha 6, 160 00


tel. 220181244

fax. 220181234

URL www.ktf.cuni.cz


více...


Děkan

ThLic. Prokop Brož, Th.D.

220 181 244, děkan@ktf.cuni.cz


více...


Proděkani

doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. proděkan pro studium

220 181 409, prodekan.studium@ktf.cuni.cz


doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. proděkan pro vědu

220 181 272, science@ktf.cuni.cz


doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. proděkan pro vnější a zahr. styky

220 181 269, relations@ktf.cuni.cz


PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Ph.D., Th.D. proděkan pro rozvoj                          

220 181 360, rozvoj@ktf.cuni.cz


Akademický senát

za pedagogy                                                       


David Vopřada, Dr. předseda


PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. místopředsedkyně


doc. PhDr. Josef Bartoň. Th.D.                                     


PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.                          


PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D.


PhDr. Milan Pech, Ph.D.  


doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.


ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Ph.D.                          za studenty


Mgr. Jan Martínek místopředseda


Bc. Michal Hladík


Bc. Marcel Ramdan


Bc. Kateřina Volfová


kontakt: senat@ktf.cuni.cz, sk.as.ktf.uk@gmail.com (studentská kurie)


více...


Akademický senát UK – zástupci fakulty

za pedagogy


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.


David Vopřada, Dr.


za studenty


Bc. Klára Nechvílová


Bc. Kateřina Volfová


Vědecká rada

Předseda:

ThLic. Prokop Brož, Th.D. (KTF UK, děkan)


int. členové:

prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. (PeF UK; FF UP, Olomouc)


prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (FF UK)


doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L. (KTF UK)


prof. Lenka Karfíková, Dr.theol. (ETF UK)


prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c. (KTF UK; FF UK)


prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. (FSV UK)


doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. (1.LF, KTF UK)


doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (KTF UK)


ext. členové:

prof. Pavel Ambros, Th.D. (CMTF UP, Olomouc)


Mons. ThLic. Dominik Duka (Praha, arcibiskup)


doc. Petr Chalupa, Th.D. (CMTF UP, Olomouc)


doc. Dr. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (TF JČU, Č. Budějovice)


Mons. Michal Slavík, Th.D. (Arcibiskupství pražské, Praha)


doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (TF JČU, České Budějovice)


více...


Disciplinární komise

Členové:

doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D. - akad. pracovník, předseda

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. - akad. pracovník

Mlada Mikulicová, Ph.D. - akad. pracovník

Bc. Jan Lajčák - student

ThLic. Bc. Barbora Šmejdová - studentka

PhDr. Jaroslav Mrňa - student


více...


Tajemnice fakulty

Mgr. Jana Benešová          220 181 425

tajemnice@ktf.cuni.cz    


více...


Správa fakulty

Sekretariát děkana

Mgr. Eva Loubová 220 181 244

loubova@ktf.cuni.cz


Studijní oddělení

studijni@ktf.cuni.cz


Vedoucí:

Ing. Tereza Fatková 220 181 402, fatkova@ktf.cuni.cz


Zaměstnanci:

Ing. Michaela Kristová 220 181 383, kristova@ktf.cuni.cz

Bc. Eva Roškotová 220 181 383, roskotova@ktf.cuni.cz


více...


Oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy

science@ktf.cuni.cz, relations@ktf.cuni.cz


Zaměstnanci:

PhDr. Petr Sládeček, Ph.D. 220 181 241, relations@ktf.cuni.cz

Mgr. Magdaléna Nová, DiS. 220 181 384, science@ktf.cuni.cz


více...


Oddělení pro rozvoj

pr@ktf.cuni.cz


Zaměstnanci:

PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. 220 181 583, marie.opatrna@ktf.cuni.cz


více...


Ekonomické oddělení 

ekonom@ktf.cuni.cz


Vedoucí:

Ing. Eva Procházková 220 181 400, prochazkova@ktf.cuni.cz


Zaměstnanci:

Ing. Soňa Prokošová 220 181 401, prokosova@ktf.cuni.cz


Ing. Irena Poděbradská 220 181 401,

podebradska@ktf.cuni.cz


Badatelská centra

Centrum dějin české teologie

doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., 220 181 561, novotny@ktf.cuni.cz


Centrum dokumentace evropského kulturního dědictví

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c., vedoucí, 220 181 374, kuthan@ktf.cuni.cz

Mgr. Miroslav Šmied

Mgr. Eva Pospěchová

Bc. Jana Peroutková


Centrum pro aplikovanou etiku

e-mail: CentrumAplEt@ktf.cuni.cz

URL: http://centrum-pro-aplikovanou-etiku.webnode.cz/

doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., 220 181 360, sladek@ktf.cuni.cz


Centrum Pro Oriente Christiano

e-mail: prooriente@ktf.cuni.cz

URL: http://prooriente.cz/

Mlada Mikulicová, Ph.D., 220 181 274, mikulicova@ktf.cuni.cz


Centrum teologie a umění

e-mail: ctu@ktf.cuni.cz

URL: http://www.ctu-uk.cz/

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt, vedoucí, 220 181 583, schmidt@ktf.cuni.cz

doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D., 220 181 263, rakusanova@ktf.cuni.cz

Mgr. Hana Knoppová

Mgr. Klára Jirsová

Mgr. Martin Bedřich


Centrum teorie medií a postmedií

ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Dr. Gabór Ambrus

Mgr. Martin Kočí

PhDr. Vojtěch Mašek, Ph.D.

David Vopřada, Dr.


Knihovna

tel: 220 181 304

e-mail: knihovna@ktf.cuni.cz


Vedoucí:

Zdenko Širka, Th.D., 220 181 512,

sirka@ktf.cuni.cz


Knihovníci:

Mgr. Kateřina Bajtlová (výpůjčka)

ThLic. Nora Cuhrová (periodika, kvalifikační práce)

Mgr. Marcela Garncarzová (katalogizace)

Mgr. Marek Rychtařík Ph.D. (katalogizace)

Mgr. Alexandra Surá (výpůjčka, MVS)


více...


Účelová zařízení

Studentský kaplan

David Vopřada, Dr., 220 181 358, kaplan@ktf.cuni.cz


Klub akademické obce

220 181 520


Správa počítačové sítě, Správa SIS (správu zajišťuje externí firma)

Roman Štec, 220 181 312, helpdesk@ktf.cuni.cz, sis@ktf.cuni.cz

Tom Neubert, 220 181 312, helpdesk@ktf.cuni.cz


Technicko-hospodářské oddělení

Jan Poděbradský, 220 181 361, skolnik@ktf.cuni.cz

Zdeňka TrojanováTip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám