Další (užitečné) informace

AUC Theologica

Acta universitatis Carolinae

Theologica


Vydává Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum

ISSN 1801-5588


Redakce: Denisa Červenková (Praha), Richard Čemus (Roma), Slavomir Dlugoš (Wien), Tomáš Halík (Praha), Oleh Kindiy (Lvov), Martin Kočí (Leuven), Miloš Lichner (Bratislava), Jaroslav Lorman (Praha), Ivana Noble (Praha), Ctirad V. Pospíšil (Olomouc), Jakub Sirovátka (České Budějovice), Petr Štica (Münster), Gabriela I. Vlková (Olomouc), David Vopřada (Praha), Ľubomír Žák (Roma)


Výkonný redaktor, předseda redakční rady: David Vopřada (Praha)

Vychází dvakrát ročně.


Adresa redakce: Katolická teologická fakulta UK

Thákurova 3

160 00  Praha 6 – Dejvice

Telefon 220 181 529

E-mail: voprada@ktf.cuni.cz

URL: http://www.theologica.cz


Volně přístupný archiv: na stránkách časopisu

Čísla v prodeji: v prodejně Nakladatelství Karolinum či v e-shopu

Publikování v časopisu: informace na stránce pro autory (http://www.theologica.cz/index.php/theologica/about/submissions)


Termíny pro odevzdávání příspěvků k publikování:

AUC Theologica 1/2016                  31. 10. 2015

AUC Theologica 2/2016                  31. 3. 2016


Důležité aktuální předpisy

Pravidla studia na KTF upravují:

a opatření děkana KTF, která upravují a upřesňují obecné předpisy.


Pozornosti studentů se doporučují zvlášť předpisy:

- OD č. 1/2011 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

- OD č. 10/2011 Opatření děkana k Pravidlům pro organizaci studia

- OD č. 2/2012 Uznávání splnění kontroly studia předmětu a principy uznávání splnění kontroly studia předmětu na KTF UK


Všechny důležité předpisy najdete na:

http://www.ktf.cuni.cz/KTF-11.html

http://www.ktf.cuni.cz/KTF-12.html


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám