Přidělování čísel ISBN

Katolická teologická fakulta má přidělenou řadu čísel ISBN, které se mohou použít pro fakultní knižní publikace (učební texty, sborníky z konferencí, publikace studentů v rámci grantových projektů, monografie výzkumných pracovníků, apod.). Nárok na číslo ISBN má každý zaměstnanec a student Katolické teologické fakulty.


Jak získat číslo ISBN?


Pokud jste autor či hlavní editor, tak:


 • Vyplňte tuto žádanku a pošlete ji v elektronické podobě (Wordový dokument) .

 • Žádanku rovněž vytiskněte a podepsanou přineste do knihovny.

 • Obratem Vám bude emailem zasláno číslo ISBN, které můžete použít.

 • Žádejte o ISBN těsně před zasláním do tisku (dříve nebudete vědět počet stran).


Povinnosti autora či editora po vydání publikace:


 • Neprodleně po vydání knihy přinést 2 výtisky do knihovny (kancelář vedoucího).

 • Neprodleně po vydání knihy zajistit distribuci povinných výtisků. Adresy povinných výtisku lze najít zde: Národní knihovna ČR 2x, Moravská zemská knihovna, Vědecká knihovna v Olomouci, Městská knihovna v Praze. Povinnost zasílání povinných výtisků plyne ze zákona.

 • Prosíme nezapomenout na nabídkovou povinnost, tj. emailem nabídnout publikaci vybraným knihovnám k zakoupení, adresy zde.

 • Autor či hlavní editor neprodleně po vydání publikace zajistí, že do aplikace OBD budou vloženy příslušné záznamy všech autorů. Bližší informace zde, koordinátor publikační činnosti na KTF UK je


Podmínky přidělování čísel ISBN:


 • Katolická teologická fakulta jako vydavatel zajišťuje jenom číslo ISBN, všechno ostatní má na starosti autor či editor.

 • Katolická teologická fakulta jako vydavatel (a vedoucí knihovny jako koordinátor) nezajišťuje (není-li domluveno s vedením fakulty jinak) finanční stránku vydávání publikace, nehradí náklady na přípravu publikace (korektura, sazba, práce editora, apod.), nehradí tisk a nemá na starosti prodej či distribuci publikace.

 • Autor či editor musí uvést Katolickou teologickou fakultu jako vydavatele ve znění:


  Vydavatel: Katolická teologická fakulta Karlovy Univerzity

  Místo vydání: Praha

  Uvést příslušný rok vydání.


 • Distribuci povinných výtisků a sběr dat o publikační činnosti zajišťuje autor či editor.


Koordinátor přidělování čísel ISBN na KTF UK:


Další zdroje:


Zásady přidělování čísel ISBN

Adresa Národní agentury ISBN v ČR

Desatero účastníka systému ISBN

Mezinárodní registrační systémy

Ohlašovací lístek ISBN – knihy


Poslední změna: 30. červen 2020 09:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám