Meziknihovní výpůjční služby

Meziknihovní výpůjční služby (MVS/MMVS)


MVS= Meziknihovní výpůjční služba

MMVS= Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba


Opravdu nemáme žádanou knihu v knihovně KTF anebo jinde na univerzitě? Ověřte zde.


Není žádaný titul náhodou v Národní knihovně (Klementinum)? Ověřte zde.


Zkusili jste Souborný katalog ČR (Caslin), který sdružuje všechny knihovny? Ověřte zde.


Hledáte článek? Zkuste též online elektronické databáze plnotextových článků, např. Atla, Ebsco, apod.


Pro registrované čtenáře KTF UK:

 • Objednat lze pouze publikace, které nejsou přístupné v pražských knihovnách.

 • Čtenář, který požaduje MVS, vyplní žádanku (viz níže), uvede tam všechny údaje, podepíše a elektronicky zašle (do předmětu zprávy uvede "MVS")

 • Čtenář bude platit náklady spojené s balným a poštovným, služba samotná je zdarma.

 • Pokud se žádaný dokument nenachází na území ČR, je možné využít mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS), která se uskutečňuje pouze přes Národní knihovnu ČR.

 • Poplatky za MMVS se řídí ceníkem Národní knihovny ČR.

 • Kniha objednaná ze zahraničí přes Národní knihovnu ČR v Praze (MMVS) je výjimkou z prvního bodu, i když se NK nachází v Praze.

 • V případě MMVS se doporučuje, aby si tuto službu objednával přímo čtenář sám přes NK (je to jednodušší a rychlejší pro uživatele). Stačí mít platný členský průkaz do NK, objednávky se přijímají prostřednictvím uživatelského konta v bázi NKC.

 • Kniha vypůjčena naší knihovně prostřednictvím MVS a MMVS bude půjčována čtenáři pouze prezenčně v prostorách knihovny KTF UK, nepůjčuje se tedy ani v rámci budovy fakulty.

 • V případě platby z grantu, odevzdejte vytištěnou a hlavním řešitelem podepsanou žádanku!

 • Příslušné poplatky se hradí nejpozději při převzetí objednaného dokumentu.


 • Akademickým a vědeckým pracovníkům fakulty poskytuje knihovna MVS, MMVS, VMRS nebo MMRS podle aktuální možnosti rozpočtu knihovny. Jednotlivé výdaje schvaluje vedoucí knihovny.Pokud jsou služby financovány z grantových (projektových) prostředků, jimiž zaměstnanec disponuje jako řešitel nebo spoluřešitel, respektuje vedoucí knihovny limity podmínek grantu (projektu).


  Služby MVS nejsou zaměstnancům fakulty knihovnou poskytovány na náklady fakulty v případě, je-li žádaný knihovní dokument dostupný ve fondech knihoven na území Prahy.Kopie dokumentů a články pro registrované čtenáře KTF UK:

 • Objednat lze pouze články, které nelze pořídit v pražských knihovnách.

 • Kopie dokumentů a články ze zahraničí, které se objednávají přes Národní knihovnu České republiky, si čtenář zajišťuje sám, protože zůstávají v jeho trvalém vlastnictví. Objednávky se přijímají prostřednictvím uživatelského konta v bázi NKC, kopie se vyzvedávají a platí se v Národní knihovně.


Žádanka MVS - Kniha

Žádanka MVS - Článek


Elektronicky e-mailem zašlete, prosím, vyplněnou žádanku na . V případě platby z grantu odevzdejte vytištěnou a podepsanou žádanku (vámi a hlavním řešitelem) v knihovně Mgr. Tomáši Audymu, který žádosti vyřizuje.Pro registrované knihovny ČR:

 • Využívejte prosíme formulář Caslin.

 • Při zaslání publikace poštou je účtováno poštovné + balné (50,- Kč).

 • Publikace zapůjčené v rámci MVS půjčuje knihovna, které byla poskytnuta MVS, pouze prezenčně.

 • V případě zhotovení kopií účtujeme 3 Kč za stránku.
Poslední změna: 21. září 2021 09:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám